Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Kontakty

Slovenský metrologický inšpektorát - SMI 
Geologická 1
821 06 Bratislava
(budova Slovenskej legálnej metrológie, n.o., pracovisko Bratislava)


Tel.: 02 /4020 3670
e-mail: smi@smi.sk

IČO: 30 814 502

DIČ: 2020918075

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0007 6760

 

Riaditeľstvo

Od: 1.7.2013
Geologická 1
821 06 Bratislava
Tel.: 02/4020 36 70

Meno Funkcia E-mail
Mgr. Alena Peňažková dočasne poverená vykonávaním funkcie riaditeľa alena.penazkova@smi.sk
Dagmar Schmidt sekretariát sekretariat@smi.sk
Ing. Anna Vrábelová odborný radca anna.vrabelova@smi.sk
Mgr. Barbora Kopálová odborný radca barbora.kopalova@smi.sk