Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2023

29. marec 2023
JE VAŠOU PRIORITOU TRVALÉ ZLEPŠOVANIE VO VAŠEJ ORGANIZÁCII? Zapojte sa do súťaže v oblasti kvality a preukážte svoju výnimočnosť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov vo Vašej organizácii. Najlepšie organizácie môžu prostredníctvom súťaže ukázať svojim zákaz...

Vyhlásenie súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

5. máj 2022
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad) ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 20. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Súťaž ako jediná v Slovenskej rep...

Novela zákona o metrológii

5. apríl 2022
Dňa 1. apríla 2022 nadobudol účinnosť zákon o metrológii č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len "zákon o metrológii"). Novelou zákona o me...

» Všetky správy
ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti