Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

29. október 2020
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „záko...

Certifikácia systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

24. august 2020
V rámci podpory projektu z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk) Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) začal v júni 2019 proces implementácie normy systému manažérstva proti korupcii I...

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

8. jún 2020
Dňa 4. mája 2020 sa v Slovenskom metrologickom inšpektoráte uskutočnil certifikačný audit ISO 9001, ktorého cieľom bolo určiť zhodu nastaveného systému manažérstva kvality v organizácii s normou ISO 9001:2015. Predmetným auditom Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) úspešn...

» Všetky správy
ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti