Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

Vyhlásenie súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

5. máj 2022
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad) ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 20. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zo...

Novela zákona o metrológii

5. apríl 2022
Dňa 1. apríla 2022 nadobudol účinnosť zákon o metrológii č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z....

Hodnotiaca správa o plnení Protikorupčného programu Slovenského metrologického inšpektorátu

23. jún 2021
Hodnotiaca správa o plnení Protikorupčného programu Slovenského metrologického inšpektorátu za rok 2020

Odvolanie časti USMERNENIA ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

7. máj 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 80 710 (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. ...

Kontrola ako nástroj ochrany a garancie kvality pre občanov a zodpovedných podnikateľov

19. apríl 2021
Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu pre oblasť meradiel. Svojou činnosťou zabezpečuje ochranu spotrebiteľa, zdravia a majetku. Zároveň je garantom kvality služieb a výrobk...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »