Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

15. apríl 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 od 06:00 h vydal dňa 14.04.2020 USMERNENIE č. UNMS/01618/2020-900/004901/2020 činnosti v oblasti metrológie, ktoré nahrádza prvotné Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020 zo dňa 16.3.2020. 

Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004901/2020 platné od 17.4.2020 si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz.