Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Kontrola dodržiavania hmotnosti slepačích vajec

21. september 2011

V dňoch 06.09.2011 a 07.09.2011 vykonali pracoviská Slovenského metrologického inšpektorátu kontrolu dodržiavania hmotnosti slepačích vajec. Predmetom kontroly bola zhoda skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľskom balení v zmysle § 33 ods. 3 písm. h) zákona o metrológii.

Metrologické dozory boli vykonané v troch triediarňach vajec nachádzajúcich sa v Nitrianskom, v Bratislavskom a v Banskobystrickom kraji a v prevádzkach obchodných reťazcov a veľkoskladov potravín spoločnosti LIDL, v.o.s., Nemšová, TESCO STORES, a.s., Bratislava.

Inšpektori na mieste prevážili po 180 ks vajec balených do spotrebiteľských balení po 10 kusov.

Pri kontrolách v triediarňach vajec a vo veľkoskladoch potravín neboli inšpektormi zistené porušenia zákona o metrológii.

Pri kontrolách v prevádzkach obchodného reťazca TESCO STORES, a.s., Bratislava neboli inšpektormi zistené porušenia zákona o metrológii.

V prevádzkach obchodných reťazcov spoločnosti LIDL, v.o.s., Liptovský Mikuláš a Bratislava boli v zistené porušenia zákona o metrológii u výrobku: vajcia, 10 kusov, trieda kvality A, hmotnostná trieda L (od 63g do 73 g), výrobca OVOTEK Sp. Z.o.o., Bobrdzany 18, 67 320  Malomice, Poľsko, kód triediarne: PL 30225901 WE, ktorého skutočný obsah nezodpovedal menovitému množstvu uvedenému na obale výrobku.

Podľa osobitného predpisu Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008 je prípustná tolerancia maximálne 5 % vajec z bezprostredne nižšej hmotnostnej triedy ako deklarovaná hmotnostná trieda na obale.

Inšpektori pri kontrole zistili že zo 180 ks vajec zaradených do hmotnostnej triedy L:

·         bolo v prevádzke LIDL, Bratislava  17 ks vajec triedy bezprostredne nižšej ako deklarovaná hmotnostná trieda,  čo predstavuje 9,4 %,

·         bolo v prevádzke LIDL Bratislava 24 ks vajec triedy bezprostredne nižšej ako deklarovaná hmotnostná trieda, čo predstavuje 13,3 %,

·         bolo v prevádzke LIDL, Liptovský Mikuláš 27 ks vajec triedy bezprostredne nižšej ako deklarovaná hmotnostná trieda, čo predstavuje 15,0 %.