Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Nový zákon o metrológii

7. jún 2018

Slovenský metrologický inšpektorát týmto dáva do pozornosti, že dňa 7. júna 2018 bol v Zbierke zákonov zverejnený nový zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon o metrológii“), ktorý bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky na jej 31. schôdzi dňa 15. mája 2018, a ktorý nahrádza doterajší zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Nový zákon o metrológii nadobúda účinnosť od 1. júla 2018 a je možné ho nájsť na portáli Slov-Lex alebo v pdf verzii tu.