Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Vyhlásenie súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

5. máj 2022

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad) ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 20. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

JE VAŠOU PRIORITOU TRVALÉ ZLEPŠOVANIE VO VAŠEJ ORGANIZÁCII?

Zapojte sa do súťaže v oblasti kvality a preukážte svoju výnimočnosť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov vo Vašej organizácii. Najlepšie organizácie môžu prostredníctvom súťaže ukázať svojim zákazníkom, ale i dodávateľom, partnerom a ostatným zainteresovaným stranám, že kvalitou svojich produktov alebo služieb a pozitívnym prístupom k zlepšovaniu a inováciám prevyšujú svojich konkurentov.

STE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNOU ORGANIZÁCIOU?

Zapojte sa do súťaže v oblasti spoločenskej zodpovednosti a preukážte svoje spoločensky zodpovedné správanie. Spoločenská zodpovednosť je v súčasnosti považovaná za dôležitú konkurenčnú výhodu organizácie. A čo je nemenej dôležité, spoločenská zodpovednosť, to nie je téma alebo záležitosť iba súkromnej sféry, zodpovedné správanie sa týka aj verejného sektora.

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou, registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Najúspešnejšie organizácie v  súťaži si preberú prestížne ocenenia v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.

V prípade záujmu o zapojenie sa do súťaže alebo o poskytnutí ďalších potrebných informácií o priebehu súťaže nás kontaktujte na kvalita@normoff.gov.sk, príp. telefonicky na tel. číslach 02/20 907 253, 252. Podrobnejšie informácie o možnosti zapojenia sa do súťaže nájdete na webovom sídle úradu v časti Kvalita

Ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok