Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Vývoj a stav kontrol k 31.3.2009

22. jún 2009

Stanovené ciele spolu - vykonať 1050 kontrol. Plnenie vykonaných - 325 kontrol. % plnenia - 30,95.

Počet kontrol Počet porušení % porušenia
Celkom

325

263

80,92

Kontroly – prechod na euro, z toho:

 

 

 
    váhy

178

144

80,09

    taxametre

12

12

100

    výdajné stojany

5

2

40

Kalibrované meradlá - teplota

36

35

97,22

Registrované osoby

15

7

46,67

Autorizované osoby

10

2

20

SBV – odobraté druhy

64

-*

-

*ešte nie sú výsledky meraní


Prehľad o správnom konaní a blokových pokutách k 31.3.2009

Sortiment výrobkov Počet
Začaté správne konanie

156

Vydané rozhodnutia

38

    - v sume

42 210 €

Blokové pokuty

86

    - v sume

11 019 €

Podané odvolania

14Prehľad o príjmoch a čerpaní rozpočtu k 31.3.2009

Predpis príjmov 164 011,00 €
Výber príjmov 45 736,87 €
% plnenia 27,89
Záväzný ukazovateľ výdavkov ŠR 348 815,00 €
Čerpanie (účtovníctvo) (bez miezd a odvodov za mesiac marec) 51 129,74 €
% čerpania 14,66