Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

AKTUALIZÁCIA Oznam k zmene stránkových hodín

29. máj 2020
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len "inšpektorát") v nadväznosti na aktuálnu situáciu oznamuje, že od 1.6.2020 stránkové hodiny na jednotlivých pracoviskách inšpektorátu  budú vybavované pondelok od 8:00 h do 11:30 h a o...

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

25. máj 2020
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých z...

Oznam k zmene stránkových hodín

12. máj 2020
V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 spôsobenej koronavírusom, Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len "inšpektorát") v nadväznosti na aktuálnu situáciu oznamuje, že od 11.5.2020 stránkové hodiny na jednotlivých pracoviskách in...

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

15. apríl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") n...

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok

30. marec 2020
Vážení občania, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Slov...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »