Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu k 31.3.2010

30. apríl 2010
Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, a...

Správa o činnosti za rok 2009

30. apríl 2010
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) bol zriadený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podľa § 28 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách ...

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2009

1. február 2010
Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, a...

Novela zákona o metrológii

13. január 2010
Vláda Slovenskej republiky na svojej 182. schôdzi, ktorá sa konala 2. decembra 2009, schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o ...

Nie je kilogram ako ...

21. júl 2009
Nie je kilogram ako kilogram, ani liter ako liter Kupujúci spotrebiteľ sa zaujíma predovšetkým o množstvo ponúkaného tovaru a jeho cenu. Málo orientovaný spotrebiteľ ostáva spravidla takmer ľahostajný, ak nájde vedľa úda...

«  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »