Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

Tankovanie pohonných hmôt

21. júl 2009
Natankovanie väčšieho množstva pohonných hmôt ako je objem nádrže vozidla Nášmu inšpektorátu sú často zasielané resp. postupované sťažnosti spotrebiteľov týkajúcich sa správnosti merania pri čerpaní benzínov do auta. Všetky podania mal...

Vývoj a stav kontrol k 31.3.2009

22. jún 2009
Stanovené ciele spolu - vykonať 1050 kontrol. Plnenie vykonaných - 325 kontrol. % plnenia - 30,95. Počet kontrol Počet porušení % porušenia Celkom 325 263 80,92 Kontroly – prechod na euro, z toho: ...

Kontroly množstva spotrebiteľsky balených výrobkov za prvých päť mesiacov roku 2009

22. jún 2009
V zmysle plánu hlavných úloh Slovenského metrologického inšpektorátu (SMI) na rok 2009 bolo v období január až máj 2009 odobratých na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení (SBV) celkom 143 druhov výrobkov z plánov...

Verejné odpočty 2008

22. jún 2009
V pondelok 25. mája 2009 o 11.00 h sa uskutočnili verejné odpočty Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a verejné odpočty organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti, me...

«  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11