Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

Certifikácia systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

24. august 2020
V rámci podpory projektu z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk) Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) začal v júni 2019 proces implementácie nor...

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

8. jún 2020
Dňa 4. mája 2020 sa v Slovenskom metrologickom inšpektoráte uskutočnil certifikačný audit ISO 9001, ktorého cieľom bolo určiť zhodu nastaveného systému manažérstva kvality v organizácii s normou ISO 9001:2015. Predmetným auditom Slo...

AKTUALIZÁCIA Oznam k zmene stránkových hodín

29. máj 2020
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len "inšpektorát") v nadväznosti na aktuálnu situáciu oznamuje, že od 1.6.2020 stránkové hodiny na jednotlivých pracoviskách inšpektorátu  budú vybavované pondelok od 8:00 h do 11:30 h a o...

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

25. máj 2020
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých z...

Oznam k zmene stránkových hodín

12. máj 2020
V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 spôsobenej koronavírusom, Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len "inšpektorát") v nadväznosti na aktuálnu situáciu oznamuje, že od 11.5.2020 stránkové hodiny na jednotlivých pracoviskách in...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »