Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

25. máj 2020
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých z...

Oznam k zmene stránkových hodín

12. máj 2020
V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 spôsobenej koronavírusom, Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len "inšpektorát") v nadväznosti na aktuálnu situáciu oznamuje, že od 11.5.2020 stránkové hodiny na jednotlivých pracoviskách in...

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

15. apríl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") n...

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok

30. marec 2020
Vážení občania, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Slov...

USMERNENIE Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky

16. marec 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") n...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »