Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

15. apríl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") n...

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok

30. marec 2020
Vážení občania, v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Slov...

USMERNENIE Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky

16. marec 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") n...

OZNAM

13. marec 2020
V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 spôsobenej koronavírusom, Slovenský metrologický inšpektorá (ďalej len "inšpektorát") oznamuje, že stránkové hodiny na jednotlivých pracoviskách inšpektorátu a na riaditeľstve inšpektorátu budú vybavova...

Oznam

30. december 2019
Týmto Vám oznamujeme, že v dňoch od 30.12.2019 až 3.1.2020 nebudú vybavované stránkové hodiny na riaditeľstve Slovenského metrologického inšpektorátu ani na pracoviskách Slovenského metrologického inšpektorátu v Bratislave, Nitre, Bansk...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »