Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

Oznam

30. december 2019
Týmto Vám oznamujeme, že v dňoch od 30.12.2019 až 3.1.2020 nebudú vybavované stránkové hodiny na riaditeľstve Slovenského metrologického inšpektorátu ani na pracoviskách Slovenského metrologického inšpektorátu v Bratislave, Nitre, Bansk...

Oznam

11. október 2019
Týmto Vám oznamujeme, že dňa 15.10.2019 nebudú z technických príčin vybavované stránkové hodiny na riaditeľstve Slovenského metrologického inšpektorátu, Karloveská 63, 841 04 Bratislava.

Oznámenie o sťahovaní riaditeľstva a pracoviska Bratislava

26. apríl 2019
Týmto Vám oznamujeme, že dňa 29.4.2019 sa sťahuje riaditeľstvo a pracovisko Slovenského metrologického inšpektorátu v Bratislave z adresy Geologická 1, 821 06 Bratislava na adresu Karloveská 63, 841 04 Bratislava. Z tohto dôvodu v dňoch...

VÝZVA: Konzultačné a školiace služby

15. apríl 2019
Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN ISO 37001: 2019 v Slovenskom metrologickom inšpektoráte v rámci národného projektu “Zavádzanie a podpo...

Informácia o národnom projekte "Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy"

5. marec 2019
Dňa 24.1.2019 bola Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) a Ministerstvom vnútra SR, ktorý je riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa, podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného ...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »