Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

Kontrola dodržiavania hmotnosti slepačích vajec

21. september 2011
V dňoch 06.09.2011 a 07.09.2011 vykonali pracoviská Slovenského metrologického inšpektorátu kontrolu dodržiavania hmotnosti slepačích vajec. Predmetom kontroly bola zhoda skutočného obsahu s menovitým množstvom v&nb...

Verejné odpočty za rok 2010

20. máj 2011
Dňa 26. mája 2011 o 10.00 h sa  uskutočnia verejné odpočty Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a organizácií v jeho zriaďovacej a zakladacej pôsobnosti za rok 2010. Bližšie informácie na http://www.unms.sk/?TS&sp...

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu za 1. štvrťrok 2011

11. apríl 2011
Poslaním inšpektorátu je významne sa podieľať na zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike. Svojou činnosťou inšpektorát zabezpečuje predovšetkým ochranu verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov obyva...

Správa o činnosti SMI za rok 2010

17. marec 2011
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) bol zriadený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podľa § 28 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách ...

Odborný seminár zameraný na preškolenie príslušníkov Mestskej polície v súvislosti s kontrolou taxislužieb v meste Košice

7. marec 2011
  Dňa 25. februára 2011 v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A sa uskutočnilo odborné preškolenie na tému: „Kontrola činnosti taxislužby a výkon odborného dozoru v podmienkach Mestskej polície Košice“, n...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »