Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

Správa o činnosti SMI za rok 2010

17. marec 2011
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) bol zriadený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podľa § 28 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách ...

Odborný seminár zameraný na preškolenie príslušníkov Mestskej polície v súvislosti s kontrolou taxislužieb v meste Košice

7. marec 2011
  Dňa 25. februára 2011 v budove Magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A sa uskutočnilo odborné preškolenie na tému: „Kontrola činnosti taxislužby a výkon odborného dozoru v podmienkach Mestskej polície Košice“, n...

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu k 31.10.2010

29. november 2010
Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, a...

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu za 1. polrok 2010

12. júl 2010
Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, a...

Zmena pracoviska SMI Bratislava - Inšpektori

22. jún 2010
Od 21.6.2010 sa inšpektori z pracoviska Slovenského metrologického inšpektorátu Bratislava sťahujú zo súčasnej adresy Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava na adresu Geologická 1, 821 06 Bratislava. Sídlo riaditeľstva Slovenského met...

«  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »