Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Certifikát systému manažérstva proti korupcii

V rámci podpory projektu z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk) Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) začal v júni 2019 proces implementácie normy systému manažérstva proti korupcii ISO 37001. Pre získanie certifikátu musel SMI zabezpečiť sériu opatrení na dosiahnutie súladu s normou ISO 37001 a  zaviedol pravidlá, ktoré sú platné pre všetkých partnerov a dodávateľov. SMI ďalej vypracoval protikorupčnú politiku, zadefinoval ciele manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“), zhodnotil korupčné riziká, určil osobu zodpovednú za súlad SMPK SMI, preškolil a preveril všetkých svojich zamestnancov, zadefinoval presnú politiku prijímania darov, príspevkov a dotácií s cieľom predchádzať vzniku príležitostí pre korupčné správanie.

Na základe certifikačného auditu realizovaného v dňoch 14. – 15. júla 2020 certifikačný orgán SGS Slovakia spol. s r.o. skonštatoval, že zavedený systém manažérstva proti korupcii v SMI je v zhode s STN ISO 37001, čím sa stal držiteľom Certifkátu systému manažérstva proti korupcii EN ISO 37001:2016.

SMI sa vydal cestou eliminácie možných korupčných rizík a korupčného správania a to nielen v radoch zamestnancov, ale aj vo vzťahu k obchodným partnerom