Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti pre dozorované osoby
Slovenský metrologický inšpektorát  zhromažďuje a analyzuje údaje o spokojnosti s výkonom inšpekčnej a rozhodovacej činnosti. Z uvedeného dôvodu by sme sa chceli k Vám obrátiť s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorým nám poskytnete potrebnú spätnú väzbu. Za vyplnenie predmetného dotazníka Vám ďakujeme.