Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2012

Číslo faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) IČO dodávateľa Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2012 Bosfam s.r.o., Pezinská 4, 903 01 Senec 35760249 2.1.2012 školenie zamestnancov 400,00
FA 2/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 3.1.2012 stravné lístky zamestnanci BA 696,90
FA 3/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 3.1.2012 stravné lístky zamestnanci BB 350,21
FA 4/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 3.1.2012 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 526,02
FA 5/2012 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 36857432 4.1.2012 povinný ročný poplatok za rozhlas a televíziu 222,96
FA 6/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.1.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 7/2012 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 5.1.2012 stravné lístky zamestnanci NR 157,47
FA 8/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 9.1.2012 renovácia tonerov 26,05
FA 9/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 9.1.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 64,14
FA 10/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 11.1.2012 poštové služby 169,70
FA 11/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica     37954521 11.1.2012 prenájom priestorov za II.polrok 2011 NR, BA 949,24
FA 12/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 11.1.2012 refakturácia nákladov na služby súvisiace s prenájmom priestorov za II. polrok 2011 NR, BA 446,70
FA 13/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 11.1.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA december 2011 9,05
FA 14/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.1.2012 overenie závažia 4. a 5. triedy presnosti  28,08
FA 15/2012 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina  31592503 17.1.2012 finančný spravodajca doplatok, ročník 2011 21,19
FA 16/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava   35708182 18.1.2012 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 170,83
FA 17/2012 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35741350 18.1.2012 stravné lístky zamestnanci KE 275,58
FA 18/2012 DONIVO STK, s.r.o., Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica  43847463 18.1.2012 poplatok za STK a EK vozidla 56,70
 FA 19/2012 Mgr. Zuzana Ritter - exekútorský úrad Dunajská Streda 37844474 18.1.2012 exekučný poplatok 107,75
FA 20/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca  31634788 19.1.2012 nákup toneru 58,20
FA 21/2012 Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 19.1.2012 školenie užívateľa 78,00
FA 22/2012 Anna Ružinská, Tr. SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 19.1.2012 upratovanie spoločných priestorov BB, 1.polrok 2012 33,30
FA 23/2012 PRINTSHOP Businessline s.r.o., Dunajská 29, 811 08 Bratislava   31379541 20.1.2012 zhotovenie pečiatok 150,74
FA 24/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 24.1.2012 refakturácia vecných nákladov na prevádzku bodovy ŠU SR pracovisko BB, december 2011 126,25
FA 25/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 24.1.2012 poplatok ze mobilné služby + internet 430,53
FA 26/2012 Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 24.1.2012 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/12 - 12/12 684,00
FA 28/2012 ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 24.1.2012 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Štefanovičova 47,36
FA 28/2012 Zdeno Lehký, Michal nad Žitavou 50, 941 61 Michal nad Žitavou   26.1.2012 vratka, vyplatenie istiny a trov exekúcie 1314,75
FA 29/2012 SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava 31324797 30.1.2012 poplatok za STK a EK vozidla 65,00
FA 30/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 30.1.2012 stravné lístky zamestnanci BA 708,92
FA 31/2012 BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava 35756764 30.1.2012 servis vozidla 98,96
FA 32/2012 BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava 35756764 31.1.2012  servis vozidla 99,73
FA 33/2012 Slovenský ústav technickej normalizácie, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 31753990 1.2.2012 vestník ÚNMS SR rok 2012 95,90
FA 34/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 3.2.2012 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 746,78
FA 35/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.2.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 36/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788  6.2.2012 renovácia tonerov 89,63
FA 37/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 7.2.2012 refakturácia nákladov za budovu, december 2011 354,88
FA 38/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 8.2.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 66,96
FA 39/2012 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 9.2.2012 doplatok periodika Poradca 2012 28,40
FA 40/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 10.2.2012 poštové služby 127,60
FA 41/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 10.2.2012 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Štefanovičova 47,76
FA 42/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 15.2.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB, január 2012 119,54
FA 43/2012 Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 17.2.2012 modul do AXY HF00110 128,40
FA 44/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 20.2.2012 renovácia tonerov 58,55
FA 45/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 20.2.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 744,33
FA 46/2012 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 20.2.2012 stravné lístky zamestnanci NR 157,47
FA 47/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 22.2.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA, január 2012 6,89
FA 48/2012 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35741350 22.2.2012 stravné lístky zamestnanci KE 216,52
FA 49/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697272 22.2.2012 poplatok za mobilé služby + internet 330,35
FA 50/2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 23.2.2012 havarijné poistenie vozidiel 2Q2012 647,06
FA 51/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 28.2.2012 stravné lístky zamestnanci BA 700,92
FA 52/2012 BRAMIL, s.r.o., Metodova 61, 949 01 Nitra 45480354 27.2.2012 servis vozidla 103,80
FA 53/2012 Róbert Gajdoš - GAJRO, Uličky 451, 951 23 Lukáčovce 41062523 28.2.2012 servis a nastavenie PC 198,00
FA 54/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.3.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 55/2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 5.3.2012  servis kopírky 1 394,40
FA 56/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 7.3.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 67,74
FA 57/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 9.3.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 522,64
FA 58/2012 H a S spol. s r.o., Široká 21, 949 05 Nitra 36537136 9.3.2012 nákup toneru 52,79
FA 59/2012 Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 313553374 9.3.2012 konzultácie k využívaniu aplikácie+nastavenie 57,60
FA 60/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca  31634788 12.3.2012 nákup toneru 48,96
FA 61/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca    31634788 12.3.2012 renovácia tonerov 56,57
FA 62/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.3.2012 poštové služby 175,20
FA 63/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica   37954521 13.3.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BB, január 2012 4,81
FA 64/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 13.3.2012 stravné lísky zamestnanci BA 117,98 
FA 65/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 19.3.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA, Štefanovičova 47,76
FA 66/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 20.3.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 565,60
FA 67/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 20.3.2012 kancelárske potreby 127,22
FA 68/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 22.3.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB, február 2012 122,08
FA 69/2012 FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 23.3.2012 nákup tonerov 633,72
FA 70/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.3.2012 poplatok za mobilé služby + internet 334,35
FA 71/2012 LESY SR, š.p. OZ, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 26.3.2012 prenájom priestorov KE za I. štvrťrok 2012 536,29
FA 72/2012 LESY SR, š.p. OZ, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 26.3.2012 prenájom parkovacieho miesta KE za I. štvrťrok 2012 40,63
FA 73/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 28.3.2012 stravné lístky zamestnanci BA 632,82
FA 74/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 28.3.2012 refakturácia nákladov za budovu, február 2012 334,58
FA 75/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 28.3.2012 refakturácia nákladov za budovu, január 2012 343,24
FA 76/2012 Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 2.4.2012 školenie PAM 44,40
FA 77/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 3.4.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 737,68
FA 78/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.4.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 79/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 5.4.2012 servis automobilov 17,33
FA 80/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 10.4.2012 renovácia toneru 21,98
FA 81/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 315703364 11.4.2012 servis automobilov 36,05
FA 82/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 11.4.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 76,37
FA 83/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.4.2012 poštové služby 230,70
FA 84/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 12.4.2012 servis automobilov 242,54
FA 85/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 16.4.2012 renovácia toneru 21,98
FA 86/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 16.4.2012 renovácia tonerov 50,27
FA 87/2012

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521 17.4.2012 overenie závaží 4. a 5. triedy presnosti 56,16
FA 88/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 18.4.2012 servis automobilov 44,58
FA 89/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.4.2012 overenie váhy elektronickej II. triedy presnosti 46,80
FA 90/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 19.4.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 437,71
FA 91/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 19.4.2012 servis automobilu 23,81
FA 92/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 19.4.2012 servis automobilu 20,99
FA 93/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 19.4.2012 refakturácia nákladov na pevné linky BB 10,82
FA 94/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 20.4.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA Štefanovičova, apríl 2012 47,76
FA 95/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 23.4.2012 renovácia tonerov 50,27
FA 96/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 24.4.2012 stravné lístky zamestnanci BA 584,76
FA 97/2012 číslo faktúry nepoužité, duplicine zaslaná FA 88/2012        
FA 98/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 24.4.2012 poplatok za mobilé služby + internet 336,46
FA 99/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 25.4.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB, marec 2012 92,80
FA 100/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 2.5.2012 refakturácia nákladov za budovu, marec 2012 395,72
FA 101/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.5.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 102/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 3.5.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 562,65
FA 103/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10.5.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 65,68
FA 104/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 10.5.2012 servis automobilu 16,01
FA 105/2012 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 11.5.2012 stravné lístky zamestnanci NR 157,47
FA 106/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.5.2012 overenie závaží 4. a 5. triedy presnosti 47,52
FA 107/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.5.2012 poštové služby 144,80
FA 108/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 15.5.2012 stravné lístky zamestnanci BA 98,98
FA 109/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 15.5.2012 servis automobilu 16,57
FA 110/2012 BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava 35756764  15.5.2012 servis vozidla 178,73
FA 111/2012 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35741350 16.5.2012 stravné lístky zamestnanci KE 78,74
FA 112/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 17.5.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA Štefanovičova, máj 2012 47,76
FA 113/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.5.2012 refakturácia nákladov na pevné linky BA 2,54 
FA 114/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 21.5.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 357,10
FA 115/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.5.2012 poplatok za mobilé služby + internet 292,89
FA 116/2012 TENIS CENTRUM s.r.o., Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen 36029751 24.5.2012 poplatky za účasť zamestnancov na konferencii 194,95
FA 117/2012 OIL Partner s.r.o., Račianska 107/A, Bratislava 35715944 25.5.2012 servis automobilu 306,90
FA 118/2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 25.5.2012 havarijné poistenie vozidiel 3Q2012 647,06
FA 119/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica  166197 28.5.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB, apríl 2012 75,21
FA 120/2012 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 28.5.2012 predplatné periodika Poradca 2013 28,40
FA 121/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 29.5.2012 stravné lístky zamestnanci BA 544,71
FA 122/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 29.5.2012 refakturácia nákladov za budovu, apríl 2012 246,84
FA 123/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 6.6.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 632,33
FA 124/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 6.6.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 125/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 6.6.2012 nákup tonerov 136,99
FA 126/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 6.6.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 167,36
FA 127/2012 QALT s.r.o., Baška 168 31690220 7.6.2012 servis vozidla 115,31
FA 128/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 7.6.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 74,23
FA 129/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.6.2012 poštové služby 216,60
FA 130/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 13.6.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA Štefanovičova, jún 2012  47,76
FA 131/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 13.6.2012 refakturácia nákladov na pevné linky BA 3,60
FA 132/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 19.6.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 495,12
FA 133/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 20.6.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB, máj 2012 81,11
FA 134/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 20.6.2012 renovácia tonerov 55,78
FA 135/2012 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 22.6.2012 servis multifunkčného zariadenia 595,80
FA 136/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 26.6.2012 refakturácia nákladov za budovu, máj 2012 260,62
FA 137/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 27.6.2012 stravné lísky zamestnanci BA 324,42
FA 138/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.6.2012 poplatok za mobilé služby + internet  291,15
FA 139/2012 EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica 31561357 28.6.2012 servis automobilu 384,80
FA 140/2012 LESY SR, š.p. OZ, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 28.6.2012 prenájom priestorov KE za II. štvrťrok 2012 536,29
FA 141/2012 LESY SR, š.p. OZ, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 28.6.2012 prenájom parkovacieho miesta KE za II. štvrťrok 2012 40,63
FA 142/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.7.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 143/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 3.7.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 315,13
FA 144/2012 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 35, 842 55 Bratislava 30777739 3.7.2012 účastnícky poplatok na konferenciu 273,00
FA 145/2012 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35741350 6.7.2012 stravné lístky zamestnanci KE 157,47
FA 146/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10.7.2012 služby pevnej siete 70,27
FA 147/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 11.7.2012 poštové služby 194,30
FA 148/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 12.7.2012 prenájom priestorov za I.polrok 2012 NR, BA 2 455,03
FA 149/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 13.7.2012 refakturácia nákladov na pevné linky BA 2,84
FA 150/2012 SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava 31324797 13.7.2012 STK a EK vozidla  55,00
FA 151/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 16.7.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB, jún 2012 46,22
FA 152/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 18.7.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 283,87
FA 153/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 18.7.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA Štefanovičova, júl 2012 47,76
FA 154/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 23.7.2012 renovácia tonerov 34,33 
FA 155/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 24.7.2012 poplatok za mobilé služby + internet 301,29
FA 156/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 27.7.2012 stravné lístky zamestnanci BA 520,68
FA 157/2012 PEF družstvo, Javorinka 76, 925 01 Galanta 36239321 31.7.2012 meranie skutočného obsahu spotrebiteľsky balených výrobkov 4 193,30
FA 158/2012 PEF družstvo, Javorinka 76, 925 01 Galanta 36239321 31.7.2012 meranie skutočného obsahu spotrebiteľsky balených výrobkov 2587,20
FA 159/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.8.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 160/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 3.8.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 430,16
FA 161/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 6.8.2012 refakturácia nákladov za budovu, jún 2012 280,16
FA 162/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 6.8.2012 renovácia tonerov 55,79
FA 163/2012 číslo faktúry nepoužité, dobropis evidovaný ako faktúra      
FA 164/2012 PGT s.r.o., Koncesionár PEUGEOT, Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov 36483516 7.8.2012 servis vozidla 118,30
FA 165/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 8.8.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 68,53
FA 166/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 9.8.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 149,07
FA 167/2012 BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava 35756764 9.8.2012 servis automobilov 438,76
FA 168/2012 PEF družstvo, Javorinka 76, 925 01 Galanta 36239321 9.8.2012 meranie skutočného obsahu spotrebiteľsky balených výrobkov 2 368,80
FA 169/2012 PEF družstvo, Javorinka 76, 925 01 Galanta 36239321 9.8.2012 meranie skutočného obsahu spotrebiteľsky balených výrobkov 2 436,00
FA 170/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 10.8.2012 poštové služby 116,60
FA 171/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 13.8.2012 nákup toneru 58,08
FA 172/2013 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 13.8.2012 renovácia toneru 12,35
FA 173/2012 GREAT TONER, s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná 44986653 13.8.2012 nákup toneru 16,80
FA 174/2012 BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava 35756764 13.8.2012 servis automobilu 33,76
FA 175/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 13.8.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 174,34
FA 176/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 13.8.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 193,71
FA 177/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 16.8.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA Štefanovičova, august 2012 47,76
FA 178/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 16.8.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 179,36
FA 179/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.8.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BB 2,63
FA 180/2012

ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca

31634788 20.8.2012 renovácia toneru 26,05
FA 181/2012 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 31592503 23.8.2012 finančný spravodajca, ročnik 2013 19,98
FA 182/2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 23.8.2012 havarijné poistenie vozidiel 4Q2012 647,06
FA 183/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 23.8.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB 53,26
FA 184/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 23.8.2012 nákup čistiacich potrieb 24,95
FA 185/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.8.2012 poplatok za mobilé služby + internet 294,14
FA 186/2012 EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica 31561357 24.8.2012 servis automobilu 265,90
FA 187/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 27.8.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 456,34
FA 188/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 27.8.2012 stravné lístky zamestnanci BA 463,76
FA 189/2012 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35741350 27.8.2012 stravné lístky zamestnanci KE 165,35
FA 190/2012 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 30.8.2012 stravné lístky zamestnanci NR 157,47
FA 191/2012 Správcovské bratislavké družstvo, Drobného 27, 841 01 Bratislava 35803843 28.8.2012 vrátenie pokuty 6 638,78
FA 192/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 3.9.2012 renovácia tonerov 28,28
FA 193/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 4.9.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 193,83
FA 194/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.9.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 195/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 5.9.2012 kancelárske potreby 214,02
FA 196/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 5.9.2012 nákup tonerov 75,24
FA 197/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 7.9.2012 kancelárske potreby 60,43
FA 198/2012 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35741350 7.9.2012 stravné lístky zamestnanci KE 165,35
FA 199/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10.9.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 66,78
FA 200/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 10.9.2012 renovácia tonerov 28,28
FA 201/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 12.9.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BB 27,96
FA 202/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.9.2012 poštové služby 229,30
FA 203/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 13.9.2012 kancelárske potreby 88,57
FA 204/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 14.9.2012 refakturácia nákladov za budovu, júl 2012 239,71
FA 205/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 14.9.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA Štefanovičova 47,76
FA 206/2012 PEF družstvo, Javorinka 76, 925 01 Galanta 36239321 17.9.2012 meranie skutočného obsahu spotrebiteľsky balených výrobkov 3 742,84
FA 207/2012 Všobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava 35937874 4.9.2012 nedoplatok ročného zúčtovania 153,40
FA 208/2012 PEF družstvo, Javorinka 76, 925 01 Galanta 36239321 17.9.2012 meranie skutočného obsahu spotrebiteľsky balených výrobkov 3 096,00
FA 209/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 18.9.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 562,33
FA 210/2012 PEF družstvo, Javorinka 76, 925 01 Galanta 36239321 24.9.2012 meranie skutočného obsahu spotrebiteľsky balených výrobkov 554,40
FA 211/2012 Exekútorský úrad Brezno - JUDr. Júlia Kubjatková, Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno 37952218 24.9.2012 trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX 512/06 31,66
FA 212/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 25.9.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB 66,38
FA 213/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 25.9.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 170,72
FA 214/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava  35697270 25.9.2012 poplatok za mobilé služby + internet 304,12
FA 215/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.9.2012 refakturácia nákladov za budovu, august 2012 262,24
FA 216/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 1.10.2012 stravné lístky zamestnanci BA 543,44
FA 217/2012 LESY SR, š.p. OZ, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 1.10.2012 prenájom priestorov KE za III. štvrťrok 2012 536,29
FA 218/2012  LESY SR, š.p. OZ, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 1.10.2012 prenájom parkovacieho miesta KE za III. štvrťrok 2012 40,63
FA 219/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.10.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 220/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 3.10.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 458,11
FA 221/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 4.10.2012 overenie váhy s neautomatickou činnosťou 58,80
FA 222/2012 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35942436 2.10.2012 nedoplatok na poistnom 131,80
FA 223/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 9.10.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 66,82
FA 224/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 10.10.2012 poštové služby 110,20
FA 225/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 12.10.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 146,92
FA 226/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 12.10.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 227,64
FA 227/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 12.10.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA Štefanovičova 47,76
FA 228/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 18.10.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 645,67
FA 229/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.10.2012 refakturácia nákladov na pevné linky BA 1,82
FA 230/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 18.10.2012 servis automobilu 20,47
FA 231/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 18.10.2012 servis automobilu 24,18
FA 232/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 18.10.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB 47,52
FA 233/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 22.10.2012 renovácia tonerov 63,95
FA 234/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  35709332 23.10.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 177,32
FA 235/2012 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 23.10.2012 povinné zmluvné poistenie vozidla 177,32
FA 236/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.10.2012 poplatok za mobilé služby + internet 308,59
FA 237/2012 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35741350 25.10.2012 stravné lístky zamestnanci KE 62,16
FA 238/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 29.10.2012 stravné lístky zamestnanci BA 581,81
FA 239/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 29.10.2012 stravné lístky zamestnanci BB 103,98
FA 240/2012 Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 30.10.2012 konzultácie k využívaniu aplikácie 57,60
FA 241/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 31.10.2012 refakturácia nákladov za budovu, september 2012 274,96
FA 242/2012 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 31.10.2012 stravné lístky zamestnanci NR 165,76
FA 243/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 31.10.2012 renovácia tonerov 72,10
FA 244/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 5.11.2012 servis vozidiel 70,06
FA 245/2012 PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 5.11.2012 poplatok za účasť na školení 118,00
FA 246/2012 EDOS-PEM Inštitút vzdelávania, Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 5.11.2012 poplatok za účasť na školení 53,00
FA 247/2012 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 6.11.2012 servis automobilu 221,14
FA 248/2012 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 6.11.2012 servis automobilov 41,88
FA 249/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 6.11.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
FA 250/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 7.11.2012 nákup toneru 41,64
FA 251/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 7.11.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 7,16
FA 252/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469  13.11.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 48,35
FA 253/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.11.2012 poštové služby 249,10
FA 254/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 15.11.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA Štefanovičova 47,76
FA 255/2012 Exekútorský úrad Brezno - JUDr. Júlia Kubjatková, Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno 37952218 15.11.2012 trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX 191/07 118,22
FA 256/2012 Exekútorský úrad Brezno - JUDr. Júlia Kubjatková, Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno 37952218 15.11.2012 trovy exekúcie v exekučnom konaní č. EX 196/07 148,32
FA 257/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.11.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA 3,94
FA 258/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 16.11.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 597,23
FA 259/2012 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava 31319459 19.11.2012 servis automobilu  437,68
FA 260/2012 Bytové družstvo "Centrum" v Bratislave, Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava 00176834 15.11.2012 vratka pokuty 3 000,00
FA 261/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 20.11.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 325,52
FA 262/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 22.11.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB 79,60
FA 263/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 23.11.2012 nákup toneru 22,61
FA 264/2012 Róbert Gajdoš - GAJRO, Uličky 451, 951 23 Lukáčovce 41062523 23.11.2012 servis PC 75,00
FA 265/2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 23.11.2012 havarijné poistenie vozidiel 1Q2013 647,06
FA 266/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.11.2012 poplatok za mobilé služby + internet 316,98
FA 267/2012 Sv & Sm s.r.o., Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica 36057126 26.11.2012 školenie zamestnancov 174,60
FA 268/2012 BISTRO SALAMANDER s.r.o., Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica 45623902 29.11.2012 školenie zamestnancov 18,00
FA 269/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 29.11.2012 stravné lístky zamestnanci BA 421,60
FA 270/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788  30.11.2012 odpadová nádobka MINOLTA 19,80
FA 271/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 4.12.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 534,66
FA 272/2012 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 4.12.2012 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 180,00
 FA 273/2012 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 5.12.2012 stravné lístky zamestnanci BB 103,98
FA 274/2012 SODEXO PASS SR, s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35741350 5.12.2012 stravné lístky zamestnanci KE 103,60
FA 275/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 5.12.2012 refakturácia nákladov za budovu, október 2012 425,72
FA 276/2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 7.12.2012 poplatky za telef. hovory - pevné linky 62,10
FA 277/2012 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 7.12.2012 predplatné periodika Poradca 2013 59,20
FA 278/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 10.12.2012 kancelárske potreby 185,60
FA 279/2012 EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica 31561357 11.12.2012 servis vozidla 288,65
FA 280/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 11.12.2012 kancelárske potreby 182,95
FA 281/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 12.12.2012 kancelárske potreby 68,63
FA 282/2012 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.12.2012 poštové služby 186,40
FA 283/2012 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 12.12.2012 vyúčtovanie vecných nákladov na prevádzku budovy ŠU SR pracovisko BB 97,39
FA 284/2012 JURKI-HAYTON s.r.o., Prístavná 2, 821 09 Bratislava 31332251 13.12.2012 ubytovanie zamestnanca na služobnej ceste 46,50
FA 285/2012 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 13.12.2012 kancelárske potreby 716,63
FA 286/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 14.12.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA Štefanovičova 47,76
FA 287/2012 Vema, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 14.12.2012 poplatok za seminár 44,40
FA 288/2012 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.12.2012 refakturácia nákladov za pevné linky BA 3,12
FA 289/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 18.12.2012 renovácia tonerov 103,18
FA 290/2012 ÚNMS SR, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava 30810710 18.12.2012 refakturácia nákladov za budovu, november 2012 291,61
FA 291/2012 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 19.12.2012 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 460,74
FA 292/2012 Exekútorský úrad Bratislava V, JUDr. Václav Kudela, súdny exekútor, Furdekova 10, 851 03 Bratislava 35673249 19.12.2012 trovy exekúcie 54,01
FA 293/2012 Exekútorský úrad Bratislava V, JUDr. Václav Kudela, súdny exekútor, Furdekova 10, 851 03 Bratislava 35673249 19.12.2012 trovy exekúcie 46,42
FA 294/2012 Exekútorský úrad Bratislava V, JUDr. Václav Kudela, súdny exekútor, Furdekova 10, 851 03 Bratislava 35673249 19.12.2012 trovy exekúcie 44,60
FA 295/2012 Exekútorský úrad Bratislava V, JUDr. Václav Kudela, súdny exekútor, Furdekova 10, 851 03 Bratislava 35673249 19.12.2012 trovy exekúcie 28,18
FA 296/2012 Exekútorský úrad Bratislava V, JUDr. Václav Kudela, súdny exekútor, Furdekova 10, 851 03 Bratislava 35673249 19.12.2012 trovy exekúcie 157,60
FA 297/2012 ABEL-Computer, s.r.o., A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788 19.12.2012 nákup tonerov 173,20
FA 298/2012 BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava 35756764 20.12.2012 servis automobilu 434,75
FA 299/2012 LESY SR, š.p. OZ, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.12.2012 prenájom priestorov KE a parkovacieho miesta za IV. štvrťrok 2012 576,93
FA 300/2012 Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 27082440 20.12.2012 nákup PC 423,60
FA 301/2012 Alza.cz a.s., Jateční 33a, 170 00 Praha 27082440 20.12.2012 nákup tlačiarne+monitoru 586,34
FA 302/2012 ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 21.12.2012 licencia na antivírus 601,92
FA 303/2012 EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňová 8A, 974 01 Banská Bystrica 31561357 21.12.2012 servis automobilu 425,00
FA 304/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.12.2012 poplatok za mobilé služby + internet 318,57
FA 305/2012 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.12.2012 nákup mobilných telefónov 868,30