Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2015

Číslo faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) IČO dodávateľa Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2015   CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 5.1.2015 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 325,95
FA 2/2015 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 36857432 5.1.2015 koncesionárske poplatky 2015 222,96
FA 3/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 7.1.2015 stravné lístky zamestnanci BA 688,13
FA 4/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 8.1.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 5/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 8.1.2015 stravné lístky zamestnanci BB 304,66 
FA 6/2015 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692  9.1.2015 upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 1.polrok 2015 33,30
FA 7/2015 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 9.1.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 55,58
FA 8/2015 VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 9.1.2015 nárok na aktualizácie 2015 786,00
FA 9/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 12.1.2015 stravné lístky zamestnanci KE 430,08
FA 10/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.1.2015 poštové služby 209,65
FA 11/2015 BOAT a.s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava 35756764 19.1.2015 servis vozidla 61,39
FA 12/2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 19.1.2015  vyúčtovanie Finančný spravodaj 2014 48,86
FA 13/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 20.1.2015 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne + diaľničné poplatky 287,73
FA 14/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 20.1.2015 nájomné BA, NR II. polrok 2014 4 649,72
FA 15/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 20.1.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 9,23
FA 16/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 20.1.2015 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 94,49
FA 17/2015 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 20.1.2015 stravné lístky zamestnanci NR 174,05
FA 18/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.1.2015 prenájom nebytových priestorov 536,29
FA 19/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.1.2015 prenájom pozemkov na parkovanie 40,63
FA 20/2015 VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 21.1.2015 PAM konzultácie 25,80
FA 21/2015 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica 31561357 27.1.2015 servis auta 708,53
FA 22/2015 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.1.2015 poplatky za mobilné hovory+internet 330,61
FA 23/2015 PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 31365078 30.1.2015 nákup USB token, kábel USB 2.0 A/A 99,58
FA 24/2015 VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 2.2.2015 PAM seminár 54,00
FA 25/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 3.2.2015 stravné lístky zamestnanci BA 468,79
FA 26/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 4.2.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 27/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 4.2.2015 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne + diaľničné poplatky 524,98
FA 28/2015 Ing.Miroslav Zvarík,Bacúrov 83, 962 61 Bacúrov 35192399 4.2.2015 zálohovanie dokumentov zo starého PC a ich nakopírovanie do nového PC, migrácia e-mailov, nakonfigur. tlačiarní 96,00
FA 29/2015 GREAT TONER s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná 44986653 6.2.2015 servis tlačiarne Canon MF 4350d 54,00
FA 30/2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 9.2.2015 školenie elektronické trhovisko 80,00
FA 31/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.2.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 64,69
FA 32/2015 ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 9.2.2015 vestník ÚNMS SR 2015 138,60
FA 33/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 12.2.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 12,23
FA 34/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.2.2015 poštové služby 266,80
FA 35/2015 MOTO JAS, s.r.o., Cabajská 29, 949 01 Nitra 36547964 12.2.2015 servis auta 69,02
FA 36/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.2.2015 meranie hustoty úradným meraním 64,80
FA 37/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 18.2.2015 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 106,28
FA 38/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 18.2.2015 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne + diaľničné známky 466,85
FA 39/2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 20.2.2015 havarijné poistenie autá 647,06
FA 40/2015 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.2.2015 poplatky za mobilné hovory + internet 332,93
FA 41/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 25.2.2015 stravné lístky zamestnanci BA 473,09
FA 42/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.3.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 43/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 2.3.2015 stravné lístky zamestnanci BB 283,15
FA 44/2015 ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 2.3.2015 časopis Metrológia a skúšobníctvo 30,00
FA 45/2015 DPC, spol. s r.o., Penzión Bella, Sládkovičova 9 Banská Bystrica 31618081 4.3.2015 ubytovanie zamestnanca 68,00
FA 46/2015 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 Banská Bystrica 31561357 4.3.2015 servis auta 96,31
FA 47/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 5.3.2015 overenie váhy SMI Nitra + certifikát 58,80
FA 48/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 5.3.2015 pohonné hmoty autá 247,21
FA 49/2015 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 9.3.2015 nákup GPS - monitoring vozidiel 1 334,40
FA 50/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.3.2015  poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 65,95
FA 51/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 10.3.2015 nákup tonerov, pracovisko Nitra 29,88
FA 52/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 10.3.2015 prenájom nebytových priestorov KE 230,09
FA 53/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.3.2015 poštové služby 208,30
FA 54/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.3.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 7,46
FA 55/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 16.3.2015 prenájom nebytových priestorov 1 209,60
FA 56/2015 CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21,040 01 Košice 46943404 16.3.2015 bezpečnostný projekt informačných systémov - aktualizácia 348,00
FA 57/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 16.3.2015 stravné lístky zamestnanci KE 175,80
FA 58/2015 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 18.3.2015 kancelárske potreby pracovisko Nitra 31,62
FA 59/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 19.3.2015 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 93,23
FA 60/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 19.3.2015 nákup tonerov, pracovisko B. Bystrica 184,68
FA 61/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364  19.3.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 68,10
FA 62/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 23.3.2015 meranie hustoty úradným meraním 32,40
FA 63/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 23.3.2015 meranie hustoty úradným meraním 194,40
FA 64/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 23.3.2015 meranie hustoty úradným meraním 58,80
FA 65/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 23.3.2015 pohonné hmoty autá 533,20
FA 66/2015 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.3.2015 poplatky za mobilné hovory + internet 327,38
FA 67/2015  Residence Plaza s.r.o., Penzión Platz, Dominikánske námestie 23, 040 01 Košice 47887583 23.3.2015 ubytovanie zamestnanca 35,10
FA 68/2015 Residence Plaza s.r.o., Penzión Platz, Dominikánske námestie 23, 040 01 Košice 47887583 23.3.2015 ubytovanie zamestnanca 98,00
FA 69/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 26.3.2015 stravné lístky zamestnanci BA 537,60
FA 70/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 31.3.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 22,55
FA 71/2015 Amicomp BB s.r.o., Bernoláková 14/B, 97405 Banská Bystrica 36035971 31.3.2015 diagnostika tlačiarne 20,00
FA 72/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 1.4.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 73/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 2.4.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 65,28
FA 74/2015  CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 8.4.2015 pohonné hmoty autá 614,85
FA 75/2015  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.4.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 65,72
FA 76/2015  Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.4.2015 poštové služby 237,80
FA 77/2015  DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 15.4.2015 oprava multifunkčného zariadenia MINOLTA 252 468,00
FA 78/2015  Ing. Jozef ĎURIŠ-SHR, Farská 84, 951 45 Horné Lefantovce 30934371 15.4.2015 porada SMI, ubytovanie,stravovanie 1 142,00
FA 79/2015  VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 15.4.2015 stravné lístky zamestnanci NR 174,05
FA 80/2015  AUTO NITRA spol. s r.o. Hlohovecká 9, 949 01 Nitra 31423019 16.4.2015 oprava motorového vozidla BL-043 EU 324,67
FA 81/2015  Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.4.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 15,36
FA 82/2015  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 17.4.2015 prenájom pozemkov na parkovanie 40,63
FA 83/2015  CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 20.4.2015 pohonné hmoty autá 435,82
FA 84/2015  Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 20.4.2015 povinné zmluvné poistenie auta 139,64
FA 85/2015  OIL Partner s.r.o., Račianska 107/A,831 02 Bratislava 35715944 23.4.2015 servis vozidla 45,57
FA 86/2015  Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 23.4.2015 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 86,54
FA 87/2015  DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 23.4.2015 nákup tonerov, pracovisko Banská Bystrica 105,48
FA 88/2015  DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 23.4.2015 nákup tonerov, pracovisko Banská Bystrica 58,68
FA 89/2015  Amicomp BB s.r.o., Bernoláková 14/B, 97405 Banská Bystrica 36035971 23.4.2015 nákup tlačiarne HP pracovisko BB 125,00
FA 90/2015  MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 23.4.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 39,47
FA 91/2015  MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 23.4.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 19,20
FA 92/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 23.4.2015 servis auta (4 ks pneumatík) 155,04
FA 93/2015  MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov   31570364 23.4.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 44,52
FA 94/2015  Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava 31795048  27.4.2015 vložné na konferenciu 303,60
FA 95/2015  Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.4.2015 meranie hustoty úradným meraním 64,80
FA 96/2015  Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.4.2015 meranie hustoty úradným meraním 64,80
FA 97/2015  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.4.2015 poplatky za mobilné hovory + internet 336,83
FA 98/2015  Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 29.4.2015 stravné lístky zamestnanci BA 554,81
FA 99/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 4.5.2015 nákup tonerov Bratislava 225,48
FA 100/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.5.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 101/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 6.5.2015 pohonné hmoty autá 618,06
FA 102/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.5.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 62,68
FA 103/2015 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 11.5.2015 aktualizácia programu ASPI, 1. polrok 2015 553,84
FA 104/2015 PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 11.5.2015 školenie 69,00

FA 105/2015

Autoservis FURMAN, s.r.o., Myslavská 58, 040 16 Košice 36792748 12.5.2015 servis auta 406,10
FA 106/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.5.2015 poštové služby 238,60
FA 107/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.5.2015 meranie hustoty úradným meraním 64,80
FA 108/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.5.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 10,07
FA 109/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 18.5.2015 prenájom nebytových priestorov  1 209,60
FA 110/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 18.5.2015 pohonné hmoty autá 458,20
FA 111/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 18.5.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 12,35
FA 112/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 20.5.2015 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 57,21
FA 113/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 20.5.2015 vydanie CCS karty 26,28
FA 114/2015 Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum Južná trieda 2/A 043 23 Košice 46520104 22.5.2015 ubytovanie zamestnanca 202,00
FA 115/2015 QALT s.r.o., Južná trieda 64, 040 01 Košice 31690220 22.5.2015 oprava motorového vozidla BA 114LV 431,94
FA 116/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 22.5.2015 nákup tonerov 117,60
FA 117/2015 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.5.2015 poplatky za mobilné hovory + internet + GPS 426,13
FA 118/2015 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 Banská Bystrica 31561357 25.5.2015 servis auta 762,00
FA 119/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 26.5.2015 stravné lístky zamestnanci BB 112,58
FA 120/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 27.5.2015 stravné lístky zamestnanci BA 675,23
FA 121/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 28.5.2015 meranie hustoty úradným meraním 162,00
FA 122/2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 28.5.2015 havarijné poistenie autá 647,06
FA 123/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.6.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 124/2015 TENIS CENTRUM,s.r.o., Neresnícka cesta 13,960 01 Zvolen 36029751 3.6.2015 ubytovanie zamestnanca 150,40
FA 125/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 5.6.2015 pohonné hmoty autá 560,00
FA 126/2015 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 8.6.2015 povinné zmluvné poistenie auta 146,05
FA 127/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 62,35
FA 128/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 11.6.2015

poštové služby

280,85
FA 129/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.6.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 7,51
FA 130/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 16.6.2015 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 72,94
FA 131/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 16.6.2015 stravné lístky zamestnanci KE 175,80
FA 132/2015 LUX-BB, s.r.o., Nám.slobody 2, 974 01 Banská Bystrica 47576626 16.6.2015 ubytovanie zamestnanca 82,00
FA 133/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 17.6.2015 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne+dialničné poplatky 606,95
FA 134/2015 Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum Južná trieda 2/A 043 23 Košice 46520104  18.6.2015 ubytovanie zamestnanca 46,50
FA 135/2015 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 23.6.2015 oprava mot.vozidla BA-926JC 179,04
FA 136/2015 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 23.6.2015 oprava mot.vozidla BA-926JC 34,20
FA 137/2015 Agroinštitút, š.p., Akademická 4, 949 01 Nitra 36858749 26.6.2015 ubytovanie zamestnanca 148,00
FA 138/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 29.6.2015 stravné lístky zamestnanci BA 473,09 
FA 139/2015 EUROMOTOR, s.r.o.Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica 31561357 29.6.2015 servis auta 69,60
FA 140/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 30.6.2015 meranie hustoty úradným meraním 32,40
FA 141/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 30.6.2015 asistencia pri vážení SBV 97,20
FA 142/2015 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 30.6.2015 poplatky za mobilné hovory+ internet + GPS 436,84
FA 143/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.7.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 144/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 2.7.2015 pohonné hmoty autá+ prevádzkové náplne + diaľničné poplatky 435,14
FA 145/2015 Datacomp s.r.o., Tomášikova 37, 040 01 Košice 36212466 3.7.2015 MS Office 2013, nabíjací kábel, baterky  233,15
FA 146/2015 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 6.7.2015 upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 1.polrok 2015 33,30
FA 147/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 7.7.2015 stravné lístky zamestnanci BB 112,58
FA 148/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 8.7.2015 nájomné BA, NR I. polrok 2015 4 649,72
FA 149/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 8.7.2015 nákup tonerov, renovované 102,00
FA 150/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.7.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 62,35
FA 151/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.7.2015 poštové služby 242,70
FA 152/2015 EUROMOTOR, s.r.o.Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica 31561357 15.7.2015 servis auta 124,51
FA 153/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 15.7.2015 nákup tonerov, renovované 216,24
FA 155/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.7.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 7,87
FA 156/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 17.7.2015 prenájom pozemkov na parkovanie 40,63
FA 157/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 20.7.2015 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 577,08
FA 158/2015 ŠK Kremnička, s.r.o., Mičinská cesta 35,974 01 Banská Bystrica 36648523 20.7.2015 ubytovanie zamestnanca 189,00
FA 159/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 22.7.2015 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 41,61
FA 160/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.7.2015 stanovenie hustoty kvap. látky 97,20
FA 161/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.7.2015 overenie určeného meradla - váhy 34,20
FA 162/2015 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.7.2015 poplatky za mobilné hovory + internet + GPS 423,08
FA 163/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 3.8.2015 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 499,58
FA 164/2015 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 4.8.2015 stravné lístky zamestnanci NR 174,05
FA 165/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 4.8.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 166/2015 Michal Polák NORTH-POL servis, Estónska 20, 821 06 Bratislava 45892521 4.8.2015 oprava chladničky Whirpoll BA 17,00
FA 167/2015 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 5.8.2015 kancelárske potreby SMI Bratislava 481,42
FA 168/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 5.8.2015 stravné lístky zamestnanci BA 602,11
FA 169/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.8.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky + internet pracoviská 80,72
FA 170/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.8.2015 poštové služby 258,65
FA 171/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.8.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 13,27
FA 172/2015 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 17.8.2015 povinné zmluvné poistenie auta 192,91
FA 173/2015 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 17.8.2015 povinné zmluvné poistenie auta 178,70
FA 174/2015 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 17.8.2015 povinné zmluvné poistenie auta 163,14
FA 175/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 17.8.2015 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 258,44
FA 176/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 18.8.2015 prenájom nebytových priestorov 1 209,60
FA 177/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 18.8.2015 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 42,56
FA 178/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.8.2015 overenie meradla - váhy a etalónové odmerné nádoby 131,40
FA 179/2015 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 24.8.2015 poplatky za mobilné hovory + internet + GPS 434,19
FA 180/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 24.8.2015 nákup tonerov, renovované 215,04
FA 181/2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 27.8.2015 havarijné poistenie autá 647,06
FA 182/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 2.9.2015 stravné lístky zamestnanci BA 537,60
FA 183/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 2.9.2015 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 206,89
FA 184/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.9.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 185/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 4.9.2015 nákup tonerov 171,00
FA 186/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 7.9.2015 stravné lístky zamestnanci BB 112,58
FA 187/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.9.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky + internet pracoviská 75,30
FA 188/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 16.9.2015 poštové služby 220,05
FA 189/2015 Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum Južná trieda 2/A 043 23 Košice 46520104 16.9.2015 ubytovanie zamestnanca 46,50
FA 190/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.9.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 9,64
FA 191/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.9.2015 refakturácia za registráciu domény, BA Geologická 23,90
FA 192/2015 ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 17.9.2015 kúpa a výmena autobatérie vozidlo BA771/JE 116,47
FA 193/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 17.9.2015 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 246,63
FA 194/2015 JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 21.9.2015 trovy exekúcie 21,25
FA 195/2015 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 25.9.2015 kancelárske a hygien. potreby SMI BB 49,95
FA 196/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 25.9.2015 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 64,35
FA 197/2015 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 28.9.2015 poplatky za mobilné hovory +internet + GPS 435,67
FA 198/2015 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 28.9.2015 povinné zmluvné poistenie auta 155,65
FA 199/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 28.9.2015 stravné lístky zamestnanci BA 713,93
FA 200/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 28.9.2015 stravné lístky zamestnanci KE  288,48
FA 201/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 30.9.2015 nákup tonerov 29,88
FA 202/2015 ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 30.9.2015 kúpa materiálu a oprava vozidla BA771/JE 207,94
FA 203/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 30.9.2015 nákup tonerov 154,80
FA 204/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 1.10.2015 úradné meranie hustoty 15 ks SBV 486,00
FA 205/2015 VEMA, s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31355374 1.10.2015 PAM seminár 54,00
FA 206/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.10.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 207/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 5.10.2015 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 610,85
FA 208/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 5.10.2015 stravné lístky zamestnanci KE 99,48
FA 209/2015 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 5.10.2015 stravné lístky zamestnanci NR 174,05
FA 210/2015 DONIVO STK, s.r.o. Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica 43847463 6.10.2015 technická a emisná kontrola vozidla BA114LV 52,70
FA 211/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 7.10.2015 úradné meranie hustoty 2 ks SBV 64,80
FA 212/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 7.10.2015 úradné meranie hustoty 2 ks SBV 64,80
FA 213/2015 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 7.10.2015 práce a dodaný materiál na opravu vozidla BA176UX 548,00
FA 214/2015 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 7.10.2015 kompletný servis + STK a EK vozidla BA 926 JC 1 027,48
FA 215/2015 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 7.10.2015 servis - výmena ložísk BA769LY 175,80
FA 216/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.10.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky + internet pracoviská 72,80
FA 217/2015 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 12.10.2015 povinné zmluvné poistenie auta 117,00

FA 218/2015

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 12.10.2015 povinné zmluvné poistenie auta 218,00
FA 219/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.10.2015 poštové služby 224,05
FA 220/2015 Autoservis FURMAN, s.r.o., Myslavská 58, 040 16 Košice 36792748 12.10.2015 výmena pneumatík BL043EU 12,00
FA 221/2015 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 12.10.2015 prezutie pneumatík 30,62
FA 222/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 14.10.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 19,12
FA 223/2015 4 HP spol. s r.o, ul.Prof.Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica 31597386 14.10.2015 montáž a nastavenie siete PC konektor 4P4C 101,23
FA 224/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.10.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 9,59
FA 225/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 19.10.2015 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 694,20
FA 226/2015 Kalibračné združenie SR, Šulekova 33, 811 03 Bratislava 31795048 19.10.2015 účasť zamestnancov SMI na konferencií KZ SR v Tatrách 962,40
FA 227/2015 VežaSvit s.r.o., Ulica svornosti 11039, 821 06 Bratislava 45858870 19.10.2015 školenie zamestnancov SMI, ubytovanie, strava 710,00
FA 228/2015

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice

36038351 19.10.2015 prenájom pozemkov na parkovanie 40,63
FA 229/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 21.10.2015 úradné meranie hustoty 6 ks SBV 194,40
FA 230/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 23.10.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 12,90
FA 231/2015 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 26.10.2015 poplatky za mobilné hovory+internet+GPS 436,09
FA 232/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 26.10.2015 stravné lístky zamestnanci BA 549,58
FA 233/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 26.10.2015 servis auta (prezutie pneumatík) 11,10
FA 234/2015 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 26.10.2015 povinné zmluvné poistenie auta 133,00
FA 235/2015 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 26.10.2015 povinné zmluvné poistenie auta 133,00
FA 236/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 27.10.2015 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 40,67
FA 237/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417   2.11.2015 nákup tonerov 147,36
FA 238/2015 Karenis s.r.o., Ružová 20, 949 01 Nitra 36552437 2.11.2015 školenie na poskyt.prvej pomoci 21,00
FA 239/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.11.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 240/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 2.11.2015 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 490,69
FA 241/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 2.11.2015 stravné lístky zamestnanci BB 133,58
FA 242/2015 Ján Dlabaj POPAKO, Československej armády 758/13, 974 01 Banská Bystrica 22625909 5.11.2015 zariadenie kancelárie - dodávka a montáž koberca 173,30
FA 243/2015 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 6.11.2015 konzultácia PAM 25,80
FA 244/2015 PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 9.11.2015 školenie 69,00
FA 245/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.11.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky + internet pracoviská 109,75
FA 246/2015 a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, 82106 Bratislava 35889829 9.11.2015 prac.odevy a OOPP pre zam.prac.BA 687,02
FA 247/2015 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 10.11.2015 aktualizácia programu ASPI, 2 polrok 2015 553,84
FA 248/2015 AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. MO predajňa B. Bystrica 02, Partizánska cesta 9, 974 01 B. Bystrica 43880533 10.11.2015 nákup autobatérie s stojan na pneumatiky 47,68
FA 249/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 11.11.2015 servis auta nákup a prezutie pneumatík 260,88
FA 250/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521  11.11.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 8,20
FA 251/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.11.2015 poštové služby 222,75
FA 252/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 18.11.2015 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 770,64
FA 253/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 19.11.2015 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 62,19
FA 254/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 19.11.2015 prezutie pneumatík kompletne 80,51
FA 255/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 19.11.2015 nákup tonerov 126,12
FA 256/2015 Peter Galbavý - PEGA, Priehradka 392/19, 966 01 Hliník nad Hronom 45971781 23.11.2015 tepovanie a umývanie okien 120,00
FA 257/2015 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.11.2015 poplatky za mobilné hovory+internet+GPS 438,55
FA 258/2015 JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 23.11.2015 trovy exekúcie 42,10
FA 259/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 25.11.2015 prezutie pneumatík kompletne 89,18
FA 260/2015 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364  25.11.2015 prezutie pneumatík kompletne 66,49
FA 261/2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 26.11.2015 havarijné poistenie autá 647,07
FA 262/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 26.11.2015 stravné lístky zamestnanci BA 493,67
FA 263/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 1.12.2015 úradné meranie hustoty 7 ks SBV 226,80
FA 264/2015 Peter Beťko - CRO-MAGS, M.R.Štefánika, 968 01 Nová Baňa 34773932

1.12.2015

nákup a zhotovenie pečiatok 233,00
FA 265/2015 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 1.12.2015 kancelárske a hygien. potreby SMI KE 215,54
FA 266/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 1.12.2015 nákup tonerov KE 132,96
FA 267/2015 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 1.12.2015 stravné lístky zamestnanci BB 112,58
FA 268/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 3.12.2015 prenájom pozemkov na parkovanie, nedopl. 9,89
FA 269/2015 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.12.2015 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 270/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 3.12.2015 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 509,26
FA 271/2015 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 3.12.2015 stravné lístky zamestnanci NR 45,98
FA 272/2015 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 3.12.2015 nákup konvektorov,chladnička, GPS navigácia 563,60
FA 273/2015  ECHON s.r.o., Alžbetina 420/20, 058 01 Poprad 44257201 3.12.2015 zostava regálov 288,00
FA 274/2015 AXISplus SK s.r.o., Májkova 2, 811 07 Bratislava 35903643 4.12.2015 tlačiareň HP Deskjet 4515 96,00 
FA 275/2015 SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava 31324797 7.12.2015 STK a EK služobného motorového vozidla BA226SN 54,00
FA 276/2015 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 8.12.2015 kancelárske potreby SMI BA 244,58
FA 277/2015 Henrich Sonnenschein - ITSK, Vajanského 34,40, 917 01 Trnava 37212931 8.12.2015 Notebook HP ProBOOk 470 G2 655,00
FA 278/2015 Henrich Sonnenschein - ITSK, Vajanského 34,40, 917 01 Trnava  37212931 8.12.2015 Notebook IP B70-80 Lenovo 598,00
FA 279/2015 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.12.2015 poplatky za telef. hovory - pevné linky + internet pracoviská 99,10
FA 280/2015 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 3133113 10.12.2015 kancelárske potreby SMI BB 201,52
FA 281/2015 Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, 85104 Bratislava, závod Bratislavská 18, 949 01 Nitra 31319459 10.12.2015 servisná prehliadka služobného motorového vozidla BA149NS 244,78
FA 282/2015 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 10.12.2015 kancelárske potreby SMI NR 169,07
FA 283/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 10.12.2015 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 14,28
FA 284/2015 DONIVO STK, s.r.o. Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica 43847463 10.12.2015 technická a emisná kontrola vozidla BA147NS 57,70
FA 285/2015 EUROMOTOR, s.r.o.Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica 31561357 10.12.2015 servis služobného motorového vozidla 153,80
FA 286/2015 Henrich Sonnenschein - ITSK, Vajanského 34,40, 917 01 Trnava 37212931 10.12.2015 mobilná tlačiareň HP Officejet 100/A4 - 3 ks 630,00
FA 287/2015 Sv & Sm s.r.o., Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica 36057126 11.12.2015  občerstvenie na školení 292,45
FA 288/2015 Henrich Sonnenschein - ITSK, Vajanského 34,40, 917 01 Trnava 37212931 11.12.2015 MS Office 2013 pre podnikateľov 5 ks 999.90
FA 289/2015 Mihi.sk, s r.o., Lichardova 200/13,prev.Dubravská cesta 9, BA, 976 13 Slovenská Lupča  36645095 11.12.2015 myš optická bezdrotová 58,49
FA 290/2015 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 11.12.2015 poštové služby 198,75
FA 291/2015 HAI spol.s r.o.,n Trnavská cesta 82/D, 821 02 Bratislava 31335217 11.12.2015 počítače, monitor, klávesnica, myš 1 904,00
FA 292/2015 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.12.2015 úradné meranie hustoty 2 ks SBV 64,80
FA 293/2015 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 14.12.2015 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 125,65
FA 294/2015 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 14.12.2015 kancelárske potreby SMI BA 760,37
FA 295/2015 JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 14.12.2015 trovy exekúcie 42,10
FA 296/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 14.12.2015 prenájom pozemkov na parkovanie, nedopl. 9,80
FA 297/2015 Jozef Jakab - CD, Novomeského 9, 949 11 Nitra 33710589 15.12.2015 oprava služobného motorového vozidla BA149NS 110,98
FA 298/2015  A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava 36268518  17.12.2015 nákup ploš. vozíka a rebríka 92,40 
FA 299/2015 Autoservis FURMAN, s.r.o., Myslavská 58, 040 16 Košice 36792748 17.12.2015 STK a EK služobného motorového voidla BA226SN 133,50
FA 300/2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35708182 17.12.2015 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 565,25
FA 301/2015 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava 36660248 18.12.2015 predplatné na e-mail hosting 214,56
FA 302/2015 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 21.12.2015 školenie 69,00
FA 303/2015 SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 2834/19, 84101 Bratislava 31324797 21.12.2015 STK a EK služobného motorového vozidla BA149SN 54,00
FA 304/2015 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice 36212466 21.12.2015 notebook, MS Office 2 476,01
FA 305/2015 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 22.12.2015 nákup tonerov BA 641,76
FA 306/2015 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 29.12.2015 poplatky za mobilné hovory+internet+GPS 435,71
FA 307/2015 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 841 55 Bratislava 30777739 29.12.2015 účastnícky poplatok za 4 pracoviská SMI na 45. fóre metrológov 355,00
FA 308/2015 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 29.12.2015 kancelárske potreby SMI BA 2 629,94