Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2016

Číslo faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) IČO dodávateľa Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava  35708182 8.1.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 292,70
FA 2/2016 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava  31355374 11.1.2016 nárok na aktualizácie 2016 794,64
FA 3/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469 11.1.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 4/2016 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 36857432 11.1.2016 koncesionárske poplatky 2016 222,96
FA 5/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 12.1.2016 stravné lístky zamestnanci BA 394,75
FA 6/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 13.1.2016 stravné lístky zamestnanci KE 343,14
FA 7/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.1.2016 poštové služby 225,50
FA 8/2016 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 14.1.2016 upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 1.polrok 2016 33,30
FA 9/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.1.2016 nájomné BA, NR II. polrok 2015  4 941,97
FA 10/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.1.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 11,54
FA 11/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 15.1.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 125,81
FA 12/2016 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 84107 Bratislava 36660248 18.1.2016 manipul. poplatok správcu domén za zmenu registrátora domény 7,92
FA 13/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 19.1.2016 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 14/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 19.1.2016 prenájom nebytových priestorov 1 228,80
FA 15/2016 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 20.1.2016 stravné lístky zamestnanci NR 261,07
FA 16/2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.1.2016 poplatky za mobilné hovory, internet a GPS 446,89
FA 17/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 26.1.2016 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 157,67
FA 18/2016 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 27.1.2016 konzultácia PAM 58,80
FA 19/2016 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava  31319807 29.1.2016 servis - príprava na STK BA771JE 353,04
FA 20/2016 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 1.2.2016 oprava zámku dverí MV BA769LY 321,60
FA 21/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 1.2.2016 stravné lístky zamestnanci BA 665,70
FA 22/2016      
FA 23/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.2.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 353,56
FA 24/2016 ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 8.2.2016 oprava signalizovanej poruchy BA716OM 297,85
FA 25/2016 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 8.2.2016 konzultácia PAM 25,80
FA 26/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.2.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 27/2016 ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 9.2.2016 servis - príprava na STK BA094ZC 406,44
FA 28/2016 EDOS-PEM s.r.o.,, Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36277229 10.2.2016 seminár o registratúrnom poriadku 168,00
FA 29/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 11.2.2016 poštové služby 191,90
FA 30/2016 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 11.2.2016 nákup kávovaru DELONGHI ECAM 369,00
FA 31/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 15.2.2016 nákup tonerov BB 126,12
FA 32/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 15.2.2016 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 33/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 15.2.2016 prenájom nebytových priestorov 1 228,80
FA 34/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 16.2.2016 stravné lístky zamestnanci BB 154,58
FA 35/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 17.2.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 36/2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 18.2.2016 havarijné poistenie autá 647,07
FA 37/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.2.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 564,85
FA 38/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 19.2.2016 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 170,46
FA 39/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 3132869 24.2.2016 stravné lístky zamestnanci BA 717,31
FA 40/2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.2.2016 poplatok za mobilné hovory + internet + GPS 437,17
FA 41/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.2.2016 meranie hustoty úradným meraním 194,40
FA 42/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.2.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 12,02
FA 43/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 1.3.2016 odpadová nádoba - MINOLTA C252 20,64
FA 44/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  47258314 26.2.2016 zriadenie IP adresy a mesačné poplatky za internet 169,98
FA 45/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.3.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 477,89
FA 46/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 7.3.2016 stravné lístky zamestnanci KE 246,48
FA 47/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.3.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 94,94
FA 48/2016 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice 36212466 8.3.2016 Office, WIFI karta na bezdrôtové pripojenie 233,95
 FA 49/2016 Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum Južná trieda 2/A 043 23 Košice 46520104 8.3.2016 ubytovanie zamestnanca 139,50
FA 50/2016 ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 9.3.2016 oprava spätného zrkadla BA716OM 19,40
FA 51/2016 Hasco s.r.o., Kapitulská 10, 974 01 Banská Bystrica 31586406 11.3.2016 obedové menu pre zamestnancov SMI 58,60
FA 52/2016 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A, 974 01 Banská Bystrica 31561357 11.3.2016 servis auta 183,49
FA 53/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 11.3.2016 poštové služby 172,50
FA 54/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 11.3.2016 nákup originálnych tonerov 136,20
FA 55/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.3.2016 meranie hustoty úradným meraním 97,20
FA 56/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.3.2016 overenie závaží s certifikátom 67,80
FA 57/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 11.3.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 58/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.3.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 521,50
FA 59/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 21.3.2016 stravné lístky zamestnanci BA 756,02
FA 60/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 22.3.2016 kalibrácia etalónovej nádoby 5 litrov 133,80
FA 61/2016 Pelicantravel.com s.r.o., Nám. SNP 6, 81106 Bratislava 35897821 22.3.2016 spiatočná letenka Viedeň, Štokholm 177,66
FA 62/2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 29.3.2016 poplatok za mobilné hovory + internet + GPS 435,73
FA 63/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 29.3.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 12,54
FA 64/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 29.3.2016 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 1 239,30
FA 65/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 29.3.2016 nákup originálnych tonerov 117,36
FA 67/2016 JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 4.4.2016 trovy exekúcie 22,92
FA 68/2016 Alza.sk s.r.o., Prievozská 18, 82109 Bratislava 36562939 4.4.2016 nákup tlačiarne, telefónu, káble 268,40
FA 69/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 5.4.2016 stravné lístky zamestnanci KE 120,48
FA 70/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 5.4.2016 meranie hustoty úradným meraním 64,80
FA 71/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.4.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 483,10
FA 72/2016 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 5.4.2016 stravné lístky zamestnanci NR 174,05
FA 73/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.4.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 74/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 7.4.2016 prezutie pneumatík kompletne 12,44
FA 75/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 7.4.2016 prezutie pneumatík kompletne 92,90
FA 76/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 8.4.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 77/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 12.4.2016 meranie hustoty úradným meraním 129,60
FA 78/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 12.4.2016 meranie hustoty úradným meraním 64,80
FA 79/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.4.2016 poštové služby 208,00
FA 80/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 13.4.2016 meranie hustoty úradným meraním 64,80
FA 81/2016 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 Banská Bystrica 31561357 14.4.2016 servis auta 2 063,56
FA 82/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 14.4.2016 nákup tonerov originály 178,32
FA 83/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 14.4.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 84/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 14.4.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 85/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 14.4.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 86/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.4.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 435,57
FA 87/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 22.4.2016 povinné zmluvné poistenie auta 139,64
FA 88/2016 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava 36660248 25.4.2016 rozšírenie e-mail. adries o 5 užívateľov poplatok 29,40
FA 89/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.4.2016 overenie váhy do 20 kg + certifikát 58,80
FA 90/2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.4.2016 poplatok za mobilné hovory + internet + GPS 446,56
FA 91/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica  37954521 25.4.2016 meranie hustoty úradným meraním 32,40
FA 92/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica  37954521 25.4.2016 meranie hustoty úradným meraním 194,40
FA 93/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 27.4.2016 stravné lístky zamestnanci BA 734,52
FA 94/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 27.4.2016 prezutie pneumatík kompletne 34,42
FA 95/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 27.4.2016 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 120,30
FA 96/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 27.4.2016 prezutie pneumatík kompletne 19,80
FA 97/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 28.4.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 12,67
FA 98/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 2.5.2016 stravné lístky zamestnanci BB 281,44
FA 99/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.5.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 100/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 3.5.2016 prezutie pneumatík kompletne 26,88
FA 101/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.5.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 439,46
FA 102/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 4.5.2016 nákup tonerov orig. 120,48
FA 103/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 4.5.2016 prezutie pneumatík kompletne 11,75
FA 104/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 4.5.2016 prezutie pneumatík kompletne 20,99

FA 105/2016

MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 4.5.2016 prezutie pneumatík kompletne 19,80
FA 107/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 9.5.2016 nákup tonerov orig. 53,40
FA 108/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  47258314 10.5.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 109/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.5.2016  poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,96
FA 110/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.5.2016 poštové služby 246,90
FA 111/2016 Eva Kúdelová, Podháj 49, Banská Bystrica, Penzion Grand, Horná 32, Banská Bystrica 41677587 13.5.2016 ubytovanie zamestnanca 76,00
FA 112/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 13.5.2016 meranie hmotnosti 4 druhov SBV 453,60
FA 113/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 13.5.2016 meranie hustoty úradným meraním 129,60
FA 114/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 16.5.2016 prenájom nebytových priestorov 1 228,80
FA 115/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 16.5.2016 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 116/2016 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 16.5.2016 aktualizácia programu ASPI, 1. polrok 2016 553,84
FA 117/2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 20.5.2016 havarijné poistenie autá 647,07
FA 118/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 20.5.2016 prezutie pneumatík kompletne 13,40
FA 119/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.5.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 288,92
FA 120/2016 Peter Beťko - CRO-MAGS, M.R.Štefánika,968 01 Nová Baňa 34773932 23.5.2016 nákup strojček s dátumovkou a zhotovenie pečiatok - štočku 4 ks 140,00
FA 121/2016 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.5.2016 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 438,80
FA 122/2016 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 841 55 Bratislava 30777739 24.5.2016 účastnícky poplatok za 1 prac. SMI na 46.fóre metrológov

 95,00

FA 123/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.5.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 16,08
FA 124/2016 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 841 55 Bratislava 30777739 25.5.2016 účastnícky poplatok za 1 prac. SMI na 46.fóre metrológov 95,00
FA 125/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 25.5.2016 stravné lístky zamestnanci BA 611,10
FA 126/2016 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 841 55 Bratislava 30777739 30.5.2016 účastnícky poplatok za 1 prac. SMI na 46.fóre metrológov 110,00
FA 127/2016 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 841 55 Bratislava 30777739 30.5.2016 účastnícky poplatok za 1 prac. SMI na 46.fóre metrológov 80,00
FA 128/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 30.5.2016 stravné lístky zamestnanci KE 183,48
FA 129/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 30.5.2016 nákup tonerov orig. 203,64
FA 130/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 1.6.2016 overenie sady závaží + certifikát 60,12
FA 131/2016 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 1.6.2016 školenie 138,00
FA 132/2016 Ing.Jozef ĎURIŠ-SHR, Farská 84, 951 45 Horné Lefantovce 30934371 2.6.2016 porada SMI, ubytovanie, stravovanie 2 834,00
FA 133/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.6.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 134/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 3.6.2016 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 80,34
FA 135/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.6.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 663,62
FA 136/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 6.6.2016 povinné zmluvné poistenie auta 146,05
FA 137/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 8.6.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 138/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,47
FA 139/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.6.2016 poštové služby 213,45
FA 140/2016 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 14.6.2016 stravné lístky zamestnanci NR 174,05
FA 141/2016 SANITAS - zdr.pomôcky, s.r.o., Polárna 6, 040 12 Košice 46691715 15.6.2016 Lekárnička s náplňou 60,00
FA 142/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.6.2016 overenie sady závaží + certifikát 40,68
FA 143/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.6.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 554,07
FA 144/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 22.6.2016 refakturácia vecných nákladov , pracovisko BB 71,94
FA 145/2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.6.2016 poplatok za mobilné hovory + internet + GPS 442,71
FA 146/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 29.6.2016 stravné lístky zamestnanci BA 609,79
FA 147/2016 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 Banská Bystrica 31561357 29.6.2016 servis auta 596,60
FA 148/2016 IMI Trade s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina 31565531 30.6.2016 nákup kufra na notebook a tlačiareň 124,94
FA 149/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 6.7.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 469,21
FA 150/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 6.7.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 151/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 6.7.2016 nákup originálnych tonerov 175,68

FA 152/2016

Zdenpharm,s.r.o., Hornočermánska 4, 94901 Nitra 36287717 6.7.2016 zakúpenie lekárničky na stenu 41,70
FA 153/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.7.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,99
FA 154/2016 SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 2834/19, 84101 Bratislava 31324797 8.7.2016 STK a EK motorového vozidla BL 043 EU 55,00
FA 155/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 8.7.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 156/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 11.7.2016 poštové služby 246,35
FA 157/2016 RO-KO TEP, s.r.o., Považská 19/12, 94901 Nitra 35977191 11.7.2016 školenie zamest. BOZP,OPP a vodičov MV 252,00
FA 158/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 11.7.2016 nájomné BA, NR I.polrok 2016 4 941,97
FA 159/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 14.7.2016 nákup Fuser - zapekacia jednotka Minolta 182,40
FA 160/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 14.7.2016 stravné lístky zamestnanci BB 156,00
FA 161/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.7.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 19,22
FA 162/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.7.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 396,67
FA 163/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 18.7.2016 stravné lístky zamestnanci BA 593,74
FA 164/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 18.7.2016 nákup tonerov orig. 213,48
FA 165/2016 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 18.7.2016 upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 2.polrok 2016 33,30
FA 166/2016 Slovenská metrologická spoločnosť, Karloveská 63, 841 55 Bratislava 30777739 11.7.2016 účasť zam. na 46. Fóre metrológov v dňoch 31.5.2016 a 1.6.2016  590,00
FA 167/2016 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 21.7.2016 nákup,prezutie pneumatik,geometria 266,28
FA 168/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 22.7.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 22,20
FA 169/2016 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270  25.7.2016 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 442,08
FA 170/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 25.7.2016 nákup tonerov orig. 142,92
FA 171/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 27.7.2016 stravné lístky zamestnanci BB 156,00 
FA 172/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 27.7.2016 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 104,25
FA 173/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 1.8.2016 overenie sady závaží + certifikát 52,68
FA 174/2016 Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum Južná trieda 2/A 043 23 Košice 46520104 1.8.2016 ubytovanie zamestnanca 46,50
FA 175/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.8.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 176/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.8.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 505,71
FA 177/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.8.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 178/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 8.8.2016 prenájom nebytových priestorov 1 228,80
FA 179/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 8.8.2016 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 180/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 9.8.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 181/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 9.8.2016 nákup tonerov orig., renovovaný 110,16
FA 182/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.8.2016 poštové služby 197,90
FA 183/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 16.8.2016 povinné zmluvné poistenie auta 163,14
FA 184/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 16.8.2016 povinné zmluvné poistenie auta 178,70
FA 185/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 16.8.2016 povinné zmluvné poistenie auta 192,91
FA 186/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.8.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 543,12
FA 187/2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 19.8.2016 havarijné poistenie autá 647,07
FA 188/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 19.8.2016 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 64,25
FA 189/2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.8.2016 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 440,30
FA 190/2016 JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 26.8.2016 trovy exekúcie 26,83
FA 191/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 26.8.2016 servis tlačiarne Minolta 114,00
FA 192/2016 JUDr.Ing.Ján Gasper, PhD.,Kalmána Mikszátha 268, 97901 Rimavská Sobota 35678691 26.8.2016 trovy exekúcie EX 267/07 111,26
FA 193/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 30.8.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 11,53
FA 194/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 31.8.2016 nákup tonerov orig. 70,56
FA 195/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.9.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 249,02
FA 196/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 5.9.2016 stravné lístky zamestnanci BA 485,21
FA 197/2016 MARSANN IT,s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23,85101 Bratislava 5 43821987 5.9.2016 nákup notebooku Lenovo Thinkpad L560 1 978,80
FA 198/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 6.9.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 199/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 6.9.2016 stravné lístky zamestnanci KE 351,74
FA 200/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.9.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 201/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.9.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 506,84
FA 202/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 20.9.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 203/2016 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 20.9.2016 konzultácia PAM - preinštalovanie 63,00
FA 204/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 20.9.2016 poštové služby 268,40
FA 205/2016 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 20.9.2016 kancelárske potreby SMI NR 71,80
FA 206/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 20.9.2016 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB  113,08
FA 207/2016 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 84107 Bratislava 36660248 22.9.2016 ročný poplatok za doménu SMI 14,76
FA 208/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 26.9.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 19,00
FA 209/2016 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 26.9.2016 poplatok za mobilné hovory + internet + GPS 440,43
FA 210/2016 Ján Koteleš-PROITS, Inovecká 18, 97411 Banská Bystrica 40597814 26.9.2016 tlačiareň prenosná Epson WorkForce 264,00
FA 211/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislavá 31328695 28.9.2016 stravné lístky zamestnanci BA 523,78
FA 212/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.10.2016 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 416,47
FA 213/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 3.10.2016 nákup tonerov orig. 84,72
FA 214/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 4.10.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 215/2016 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 4.10.2016 stravné lístky zamestnanci NR 174,05
FA 216/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.10.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,41
FA 217/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695  6.10.2016 stravné lístky zamestnanci BB 134,80
FA 218/2016 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice 36212466 6.10.2016 Office, WD passport Ultra 3TB 769,90
FA 219/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 7.10.2016 nákup tonerov orig. 113,28
FA 220/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 7.10.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 221/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.10.2016 poštové služby 220,50
FA 222/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 12.10.2016 povinné zmluvné poistenie auta 155,65
FA 223/2016 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 12.10.2016 servis MV a príprava na STK a EK 829,68
FA 224/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.10.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 371,63
FA 225/2016 Pelicantravel.com s.r.o., Nám. SNP 6, 81106 Bratislava 35897821 17.10.2016 letenka Viedeň, Ľubľana a späť 257,46
FA 226/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 17.10.2016 prezutie pneumatík kompletne 25,38
FA 227/2016 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica 31561357 20.10.2016 oprava auta 36,00
FA 228/2016 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 B.Bystrica 31561357 20.10.2016 oprava motora 139,24
FA 229/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 20.10.2016 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 68,25
FA 230/2016 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 21.10.2016 prezutie pneumatik+uskladnenie 47,66
FA 208/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 21.10.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 12,52
FA 232/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 24.10.2016 prezutie pneumatík kompletne 17,10
FA 233/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 24.10.2016 prezutie pneumatík kompletne 19,96
FA 234/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 24.10.2016 povinné zmluvné poistenie auta 218,00
FA 235/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 24.10.2016 povinné zmluvné poistenie auta 117,00
FA 236/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695  24.10.2016 stravné lístky zamestnanci BA 506,90
FA 237/2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 24.10.2016 poplatky za mobilné hovory+internet+GPS 434,31
FA 238/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 26.10.2016 odpadová nádoba - MINOLTA C250 20,64
FA 239/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 27.10.2016 prezutie pneumatík kompletne 11,10
FA 240/2016 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 28.10.2016 servis vozidla 619,16
FA 241/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.11.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 446,15
FA 242/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 3.11.2016 toner SMI BB 126,12
FA 243/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 3.11.2016 prezutie pneumatík kompletne 12,90
FA 244/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 3.11.2016 prezutie pneumatík + montáž bezdušového ventilu 39,60
FA 245/2016 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 3.11.2016 nákup zimných pneumatík 4 ks 204,00
FA 246/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.11.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 247/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 7.11.2016 Valec Konica Minolta Bizhub C 250 123,60
FA 248/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 7.11.2016 povinné zmluvné poistenie auta 133,00
FA 249/2016 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 7.11.2016 povinné zmluvné poistenie auta 133,00
FA 250/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.11.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 251/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 8.11.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 252/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 11.11.2016 poštové služby 222,70
FA 253/2016 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 11.11.2016 aktualizácia programu ASPI, 2. polrok 2016 553,84
FA 254/2016 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466 14.11.2016 tlačiareň prenosná Epson WorkForce 456,00
FA 255/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 21.11.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 456,57
FA 256/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 21.11.2016 úradné meranie hustoty 6 ks 194,40
FA 257/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 21.11.2016 stravné lístky zamestnanci KE 99,48
FA 258/2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 21.11.2016  havarijné poistenie autá 647,07
FA 259/2016 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 Banská Bystrica 31561357 21.11.2016 diagnostika a oprava motora BA114LV 22,68
FA 260/2016 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A,974 01 Banská Bystrica 31561357 21.11.2016 výmena snímača teploty BA11LV 90,44
FA 261/2016 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 21.11.2016 kancelárske potreby SMI BB 67,71
FA 262/2016 Autotechna Baránek, s.r.o. MO predajňa, Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica 43880533 21.11.2016 nákup potrieb do služ.MV BA147NS a BA114LV SMI BB 98,59
FA 263/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 21.11.2016 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 99,90
FA 264/2016 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.11.2016 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 435,43
FA 265/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 25.11.2016 stravné lístky zamestnanci BA 376,68
FA 266/2016 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 25.11.2016 stravné lístky zamestnanci BB 172,96
FA 267/2016 MARSANN IT,s.r.o.,Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 5 43821987 28.11.2016 notebook Lenovo Thinkpad L560 1 320,00
FA 268/2016 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice 36212466  28.11.2016 tlačiareň prenosná Epson WorkForce 1 ks, OFFICE 2 ks 646,01
FA 269/2016 ESET, spol. s r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 31333532 28.11.2016 licencia ESET Endpoint Antivirus 792,00
FA 270/2016 Nagy Ladislav,BUBO AUTOPNEUSERVIS, Drábová 1, Košice 35064315 28.11.2016 oprava motorového vozidla BL043EV  92,00
FA 271/2016 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 29.11.2016 školenie 136,00
FA 272/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 30.11.2016 toner SMI BB 283,20
FA 273/2016 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 1.12.2016 kancelárske potreby SMI KE 62,66
FA 274/2016 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava 36660248 1.12.2016 ročný poplatok za doménu SMI 214,56
FA 275/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.12.2016 úradné meranie hustoty 4 ks 129,60
FA 276/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.12.2016 úradné meranie hustoty 2 ks 64,80
FA 277/2016 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.12.2016 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 278/2016 JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 5.12.2016 trovy exekúcie 9,83
FA 279/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 5.12.2016 toner SMI KE 191,04
FA 280/2016 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.12.2016 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 281/2016 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 8.12.2016 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 282/2016 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 8.12.2016 školenie 68,00
FA 283/2016 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A, 974 01 Banská Bystrica 31561357 8.12.2016 ročná servisná prehliadka 329,71
FA 284/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 8.12.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 413,86
FA 285/2016 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.12.2016 poštové služby 222,00
FA 286/2016 EUROMOTOR, s.r.o., Čerešňova 8 A, 974 01 Banská Bystrica 31561357 12.12.2016 ročná servisná prehliadka 174,13
FA 287/2016 THERMICAL s.r.o., Moyzesova 18, Košice 45563586 12.12.2016 nákup a montáž klimatizácie 1 538,40
FA 288/2016 THERMICAL s.r.o., Moyzesova 18, Košice 45563586 12.12.2016 nákup a montáž klimatizácie 1 538,40
FA 289/2016 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 12.12.2016 programový balík eREGIS 1 095,00
FA 290/2016 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 12.12.2016 školenie eREGIS 660,00
FA 291/2016 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 12.12.2016 programový balík eREGIS 80,32
FA 292/2016 PORSCHE Inter Auto, s.r.o. Nitra 31319459 13.12.2016 servisná prehliadka ročná 241,07
FA 293/2016 Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o., Hotel Centrum Južná trieda 2/A 043 23 Košice 46520104 14.12.2016 ubytovanie zamestnanca 253,30
FA 294/2016 Henrich Sonnenschein - ITSK, Vajanského 34,40, 917 1 Trnava 37212931 16.12.2016 MS Office 2016, kufor na notebook 283,91
FA 295/2016 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 16.12.2016 toner SMI NR 178,32
FA 296/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.12.2016 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 14,08
FA 297/2016 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.12.2016 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 598,34
FA 298/2016 Sv & Sm s.r.o., Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica 36057126 19.12.2016 občerstvenie na školení 242,31
FA 299/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 19.12.2016 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 135,82
FA 300/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 21.12.2016 úradné meranie hustoty 2 ks 64,80
FA 301/2016 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.12.2016 nákup obalov na mobilné telefóny 159,84
FA 302/2016 FRANK, s.r.o. Košice 36194280 21.12.2016 taška na notebook 45,90
FA 303/2016 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.12.2016 nákup mobilných telefónov 383,75
FA 304/2016 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 22.12.2016 kancelárske potreby SMI BA 1 449,68
FA 305/2016 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 28.12.2016 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 373,71
FA306/2016 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 28.12.2016 nájomné BA, NR II.polrok 2016 5 243,51
           
FA 308/2016 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 84255 Bratislava 30810701 29.12.2016 výpožička č.00810015 služobné MV 3 396,69