Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2017

Číslo faktúry Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) IČO dodávateľa Dátum doručenia faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 9.1.2017 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 2/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 9.1.2017 stravné lístky zamestnanci BA 652,80
FA 3/2017  ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 9.1.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 4/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.1.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 399,20
FA 5/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 9.1.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 6/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.1.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 7/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 9.1.2017 nákup mobilných telefónov 383,82
FA 8/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 10.1.2017 stravné lístky zamestnanci KE 356,52
FA 9/2017 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 36857432 10.1.2017 koncesionárske poplatky 2017 222,96
FA 10/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.1.2017 poštové služby 175,35
FA 11/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 13.1.2017 stravné lístky zamestnanci BB 194,30
FA 12/2017 Jozef Jakab, Novomeského 9, 949 11 Nitra 33710589 13.1.2017 dodanie výmena autobatérie 120,00
FA 13/2017 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 13.1.2017 nárok na aktualizácie 2017 806,52
FA 14/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 13.1.2017 dodanie výmena autobatérie 208,39
FA 15/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 13.1.2017 dodanie výmena autobatérie 115,16
FA 16/2017  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 16.1.2017 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 17/2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 16.1.2017 prenájom nebytových priestorov 1 228,80
FA 18/2017

VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

35683813 18.1.2017 stravné lístky zamestnanci NR 186,48
 FA 19/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 19.1.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 15,70
 FA 20/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.1.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 486,45
 FA 21/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 26.1.2017 kalib.etalon.nádoby do 20 litrov 133,80
FA 22/2017 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 26.1.2017 upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 1.polrok 2017 33,30
FA 23/2017 Autotechna Baránek, s.r.o. MO predajňa, Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica 43880533 26.1.2017 nákup autobatérie do služ.MV BA114LV SMI BB 68,56
FA 24/2016 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 26.1.2017 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 175,87
FA 25/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 26.1.2017 stravné lístky zamestnanci BA 612,34
FA 26/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 26.1.2017 dobropis k FA 5385164273 -68,32
FA 27/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 6.2.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 17,62
FA28/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 6.2.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 382,28
FA 29/2017

DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica

44925417 31.1.2017 toner SMI BA 117,24
FA 30/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 6.2.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 31/2017 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúš obníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 6.2.2017 záloha za vestník ÚNMS SR 2017  
FA 32/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 6.2.2017 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 33/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 9.2.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 34/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.2.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 35/2017  PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 8.2.2017 školenie 138,00
FA 36/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.2.2017 poštové služby 156,65 
FA 37/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.2.2017 meranie hustoty kvapalných látok 97,20
FA 38/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.2.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 11,70
FA 39/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.2.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 548,22
FA 40/2017 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 23.2.2017 stravné lístky zamestnanci NR 279,72
Dob. 41/2017  Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30810701 23.2.2017 výpožička č.00810015 služobné MV -1 027,76
FA 42/2017 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 23.2.2017 školenie 68,00
FA 43/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.2.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 381,11
FA 44/2017 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30810701 23.2.2017 výpožička č.00810015 služobné MV  123,82
FA 45/2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 23.2.2017 havarijné poistenie autá 647,07
FA 46/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 23.2.2017 stravné lístky zamestnanci BA 589,08
FA 47/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 24.2.2017 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB  161,41
FA 48/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 27.2.2017 Valec Minolta Bizhub C 250 540,00
FA 49/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 27.2.2017 toner SMI BA 84,72
FA 50/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 27.2.2017 toner SMI KE 153,84
FA 51/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice 35690003 1.3.2017 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 52/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.3.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 53/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.3.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 326,00
FA 54/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 3.3.2017 overenie váhy s certifikátom 58,80
FA 55/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 3.3.2017 meranie hustoty kvapalných látok 64,80
FA 56/2017 ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 6.3.2017 poistné plnenie BA769LY 86,68
FA 57/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 8.3.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 58/2017 ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 8.3.2017 servis vozidla BA926JC 33,58
FA 59/2017 Autoservis FURMAN, s.r.o. Myslavská 58, 040 18 Košice 36792748 9.3.2017 oprava vozidla BA226SM SMI KE 145,00
FA 60/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  35763469 10.3.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,69
FA 61/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.3.2017 poštové služby 203,90
FA 62/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 13.3.2017 prenosový pás Konica Minolta orig. 265,20
FA 63/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 13.3.2017 stravné lístky zamestnanci KE 310,79
FA 64/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.3.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 511,24
FA 65/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 20.3.2017 toner SMI BA 211,92
FA 66/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 21.3.2017 kúpa a výmena pneumatík BA926JC 408,40
FA 67/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 21.3.2017 klimatizácia - BA716OM 71,57
FA 68/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 21.3.2017 klimatizácia - BA926JC  63,79
FA 69/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 21.3.2017 klimatizácia - BA769LY 74,00
FA 70/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 23.3.2017 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 122,71
FA 71/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.3.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 10,32
FA 72/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.3.2017 meranie hustoty kvapalných látok 129,60
FA 73/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 30.3.2017 stravné lístky zamestnanci BA 463,50
FA 74/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 3.4.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 370,66
FA 75/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 3.4.2017 toner SMI BB 130,44
FA 76/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.4.2017 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60

FA 77/2017

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúš obníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 3.4.2017 časopis Metrológia a skúšobníctvo 30,00
FA 78/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.4.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 455,75
FA 79/2017 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 4.4.2017 stravné lístky zamestnanci NR 233,10
FA 80/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.4.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 81/2017 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 7.4.2017 prezutie pneumatík kompletne 11,00
FA 82/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.4.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 83/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 11.4.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 84/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 12.4.2017 stravné lístky zamestnanci BB 184,99
FA 85/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.4.2017 poštové služby 193,50
FA 86/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.4.2017 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 160,54
FA 87/2017 Autoservis FURMAN, s.r.o. Myslvská 58, 040 18 Košice 36792748 19.4.2017 oprava vozidla BA226SM SMI KE 884,10
FA 88/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 19.4.2017 meranie hustoty kvapalných látok 32,40
FA 89/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 19.4.2017 prezutie a usklad. pneumatík SMI BA 49,30
FA 90/2017 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 19.4.2017 prezutie pneumatík SMI Košice 36,70
FA 91/2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 19.4.2017 prenájom nebytových priestorov 1 228,80
FA 92/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 20.4.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 17,77
FA 93 /2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 21.4.2017 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 94/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 21.4.2017 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB  157,34
FA 95/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 24.4.2017 povinné zmluvné poistenie auta 139,64
FA 96/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 24.4.2017 stravné lístky zamestnanci BA 477,46
FA 97/2017 Pelicantravel.com s.r.o., Nám. SNP 6, 81106 Bratislava 35897821 25.4.2017 letenka Viedeň-Zürich a späť 282,66
FA 98/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 26.4.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 381,03
FA 99/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.5.2017 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 100/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.5.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 382,91
FA 101/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 4.5.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 102/2017 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 4.5.2017 prezutie pneumatík SMI BB 59,80
FA 103/2017 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 4.5.2017  nákup 4 ks pneumatík letných SMI BB 229,64
FA 104/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 9.5.2017 meranie hustoty kvapalných látok 162,00
FA 105/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.5.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 99,01
FA 106/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 10.5.2017 toner SMI KE 119,52
FA 107/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 10.5.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 108/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.5.2017 poštové služby 164,95
FA109/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.5.2017 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 383,27
FA 110/2017 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 18.5.2017 aktualizácia programu ASPI, 1. polrok 2017 553,84
FA 111/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 19.5.2017 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 87,17
FA 112/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 19.5.2017 toner SMI BB 96,48
FA 113/2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 19.5.2017 havarijné poistenie autá 647,07
FA 114/2017 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 22.5.2017 školenie 69,00
Db.115/2017 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30810701 22.5.2017 výpožička č.00810015 služobné MV -108,16
FA 116/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.5.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 371,19
FA 117/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 25.5.2017 stravné lístky zamestnanci KE 174,49 
FA 118/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 26.5.2017 stravné lístky zamestnanci BA 570,48
FA 119/2017 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 31.5.2017 stravné lístky zamestnanci NR 186,48
FA 120/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 1.6.2017 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 121/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 1.6.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 10,02
FA 122/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2.6.2017 povinné zmluvné poistenie auta 146,05
FA 123/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.6.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 124/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.6.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 528,91
FA 125/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 6.6.2017 stravné lístky zamestnanci BB 143,88
FA 126/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 7.6.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 127/2017 JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 7.6.2017 trovy exekúcie 18,44
FA 128/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.6.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 92,34
FA 129/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 7.6.2017 toner SMI BA 84,72
FA 130/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.6.2017 poštové služby 169,50
FA 131/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.6.2017 meranie hustoty kvapalných látok 162,00
FA 132/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.6.2017 overenie určeného meradla 34,20 
FA 133/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.6.2017 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 392,73
FA 134/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 19.6.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 13,70
FA 135/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 19.6.2017 refakturácia vecných nákladov  pracovisko BB 70,33
FA 136/2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 26.6.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 372,10
FA 137/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 28.6.2017 stravné lístky zamestnanci BA 389,08
FA 138/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 29.6.2017 meranie hustoty kvapalných látok 32,40
FA 139/2017  ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 29.6.2017 servis motorového vozidla SMI BA 49,30
FA 140/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.7.2017 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 423,35
FA 141/2017  RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.7.2017 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 142/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 4.7.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 143/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 10.7.2017 nájomné BA, NR I.polrok 2017 5 092,74
FA 144/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 10.7.2017 tonery SMI BA 663,48
FA 145/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.7.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 95,76
FA 146/2017 Nagy Ladislav,BUBO AUTOPNEUSERVIS,Drábová 1, Košice 35064315 11.7.2017 oprava motorového vozidla BL043EU 142,00
FA 147/2017 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 11.7.2017 upratovanie spol. priestorov, pracovisko BB 2.polrok 2017 33,30
FA 148/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 11.7.2017 tonery SMI BB 189,12
FA 149/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 11.7.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 150/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124  14.7.2017 poštové služby 272,95
FA 151/2017 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 04011 Košice 36212466 17.7.2017 3 ks tlačiareň Epson WorkForce ProWF-5620DWF,DUPLEX ADF 582,01
FA152/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.7.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 348,80
FA 153/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.7.2017 meranie hustoty kvapalných látok 32,40
FA 154/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 18.7.2017 tonery SMI BA 201,60
FA 155/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 19.7.2017 refakturácia vecných nákladov, pracovisko BB 67,06
FA 156/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 20.7.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 26,52
FA 157/2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.7.2017 prenájom nebytových priestorov 1 228,80
FA 158 /2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.7.2017 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 159/2017 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 35840005 21.7.2017 ZEP - komplet USB mandátneho certifikátu 78.00
FA 160/2017 JUDr. Marko Rus súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 21.7.2017 trovy exekúcie 15,67
FA 161/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.7.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 372,72
FA 162/2017 DATART INTERNATIONAL, s.a.,Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava 46112766 27.7.2017 nákup elektronických zariadení 195,98
FA 163/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 2.8.2017 odpadová nádoba Konica Minolta 41,28
FA 164/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 7.8.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 165/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 7.8.2017 servis motorového vozidla SMI BA 966,22
FA 166/2017

DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica

44925417 7.8.2017 tonery SMI KE 244,56
FA 167/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 7.8.2017  tonery SMI BB 106,80
FA 168/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice 35690003 7.8.2017 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 169/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 7.8.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 477,44
FA 170/2017  ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 7.8.2017 servis motorového vozidla SMI BA 29,77
FA 171/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 7.8.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet  109,52
FA 172/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 7.8.2017 stravné lístky zamestnanci BA 342,59
FA 173/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 100,28
FA 174/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 30810710 9.8.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 56,99
FA 175/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 11.8.2017 poštové služby 112,55
FA 176/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 14.8.2017 povinné zmluvné poistenie auta 178,70
FA 177/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 14.8.2017 povinné zmluvné poistenie auta 187,61
FA 178/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 14.8.2017 povinné zmluvné poistenie auta 192,91
FA 179/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 15.8.2017 stravné lístky zamestnanci KE 242,64
FA 180/2017 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 16.8.2017 stravné lístky zamestnanci Nitra 186,48
FA 181/2017 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 16.8.2017 kancelárske potreby, pracovisko Nitra 43,82
FA 182/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 30810710 17.8.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 427,52
FA 183/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 17.8.2017 tonery, pracovisko Banská Bystrica 218,16
FA 184/2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 18.8.2017 havarijné poistenie auta 647,07
FA 185/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 30.8.2017 telefónne služby, pr. Bratislava 19,72
FA 186/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 30.8.2017 stravné poukážky, pracovisko Banský Bystrica 103,00
FA 187/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 30.8.2017 refakturácia vecných nákladov 67,91 
FA 188/2017 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C,82109 Bratislava 35840005 30.8.2017 zaručený elektronický podpis, mandátny certifikát 78,00 
FA 189/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 30.8.2017 servis BA 094 ZC 597,46
FA 190/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 30.8.2017 stravné poukážky, pracovisko Bratislava 301,70
FA 191/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 30.8.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 370,78
FA 192/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 30.8.2017 tonery, pracovisko Bratislava 190,32
FA 193/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 31.8.2017 povinné zmluvné poistenie auta 180,68
FA 194/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.9.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 425,47
FA 195/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.9.2017 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 196/2017 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 5.9.2017 školenie 138,00
FA 197/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.9.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 198/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.9.2017 registrácia karty CCS 8,76
FA 199/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 11.9.2017 meranie hustoty kvapalných látok 46,80
FA 200/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124  11.9.2017 poštové služby 89,15
FA 201/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.9.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 110,48
FA 202/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 11.9.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 203/2017 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.,Kalmána Mikszátha 268, 97901 Rimavská Sobota 35678691 11.9.2017 trovy exekúcie 500/06 80,37
FA 204/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 12.9.2017 meranie hustoty kvapalných látok 32,40
FA 205/2017 EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňova 8A, 97401 Banská Bystrica 31561357  14.9.2017 servis sl. MV SMI 304,28
FA 206/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.9.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 637,79
FA 207/2017 VISS, s.r.o., Sovinec 63, 841 07 Bratislava 36660248 18.9.2017 poplatok za doménu 13,08
FA 208/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 19.9.2017 refakturácia vecných nákladov z nájmu, pracovisko BB 102,02
FA 209/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.9.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 373,16
FA 210/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.9.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 20,28
FA 211/2017 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 25.9.2017 školenie PAM 288,00
FA 212/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 25.9.2017 stravné lístky zamestnanci BA 551,87
FA 213/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 25.9.2017 povinné zmluvné poistenie sl. motorového vozidla 155,56
FA 214/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.10.2017 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 215/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.10.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 287,23
FA 216/2017 DONIVO STK, s.r.o., Sládkovičova 4370/27, 974 05 Banská Bystrica 43847463 3.10.2017 emisná kontrola 54,00
FA 217/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 3.10.2017 tonery, pracovisko Bratislava 353,04
FA 218/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 4.10.2017 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 219/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 9.10.2017 servis MV SMI BA 273,68
FA 220/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 9.10.2017 servis MV SMI BA 114,00
FA 221/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 10.10.2017 stravné poukážky pracovisko B. Bystrica 143,88
FA 222/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 10.10.2017 povinné zmluvné poistenie sl. vozidla 117,00
FA 223/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 10.10.2017 povinné zmluvné poistenie sl. vozidla 218,00
FA 224/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 10.10.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 225/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.10.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 113,83
FA 226/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 10.10.2017 stravné poukážky pracovisko Košice 219,92
FA 227/2017 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C,82109 Bratislava 35840005 13.10.2017 mandátny certifikát 78,00
FA 228/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.10.2017 poštovné služby 107,35
FA 229/2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 13.10.2017 prenájom nebytových priestorov 1228,80
FA 230/2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 13.10.2017 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 231/2017 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 17.10.2017 školenie 128,00
FA 232/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.10.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 324,98
FA 233/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.10.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 15,67
FA 234/2017 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 19.10.2017 náhrada trov exekúcie 39,83
FA 235/2017 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 19.10.2017 trovy exekúcie 50,75
FA 236/2017 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.10.2017 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 373,34
FA 237/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.10.2017 meranie vzoriek 32,40
FA 238/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 24.10.2017 refakturácia vecných nákladov z nájmu, pracovisko BB 72,10
FA 239/2017 EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňova 8A, 97401 Banská Bystrica 31561357 24.10.2017 servis služob. MV SMI 95,57
FA 240/2017 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 24.10.2017 stravné poukážky pracovisko Nitra 139,86
FA 241/2017 Edenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 25.10.2017 stravné poukážky pracovisko Bratislava 519,31
FA 242/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 30.10.2017 servis služobných MT vozidiel 57,50
FA 243/2017 pelicantravel.com s.r.o., Nám. SNP 6, 81106 Bratislava 35897821 30.10.2017 letenky ZPC 314,98
FA 244/2017 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 3.11.2017 školenie finančná kontrola 64,00
FA 245/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 6.11.2017 servis služobných motorových vozidiel 31,99
FA 246/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 6.11.2017 povinné zmluvné poistenie stornovaná
FA 247/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  35709332 6.11.2017 povinné zmluvné poistenie stornovaná
FA 248/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 6.11.2017 aktualizácia a prevádzka web stránky 153,60
FA 249/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 7.11.2017 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 250/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 7.11.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 830,75
FA 251/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 9.11.2017 servis služobných motorových vozidiel 402,54
FA 252/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.11.2017 poštové služby 106,55
FA 253/2017 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262 13.11.2017 aktualizácia programu ASPI 3. polrok 2017 553,84
FA 254/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 13.11.2017 poplatky za telef. hovory - pevné linky pracoviská 110,33
FA 255/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 13.11.2017 tonery, pracovisko B. Bystrica 130,44
FA 256/2017 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 13.11.2017   18,95
FA 257/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 14.11.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 258/2017 IMMO 5, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice 36217522 15.11.2017 STK služobného motorového vozidla 30,00
FA 259/2017 IMMO 5, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice 36217522 15.11.2017 EK služobného motorového vozidla 25,00
FA 260/2017 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 15.11.2017   229,66
FA 261/2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 16.11.2017 havarijné poistenie automobilov 647,06
FA 262/2017 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 16.11.2017  16,25
FA 263/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 16.11.2017  tonery, pracovisko B. Bystrica 227,76
FA 264/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.11.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 444,03
FA 265/2017 Valyik Ján AUTOSERVIS, Osloboditeľov 61, 04017 Košice 32526644 20.11.2017 servis služobného motorového vozidla 621,60
FA 267/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 24.11.2017 refakturácia vecných nákladov z nájmu, pracovisko BB 110,39
FA 268/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.11.2017 meranie vzoriek 64,80
FA 269/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695  24.11.2017 stravné poukážky pracovisko Bratislava 384,43
FA 270/2017 VISS, s.r.o., Sovinec 63, 841 07 Bratislava 36660248 24.11.2017 poplatok za doménu 142,56
FA 271/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.11.2017 refakturácia nákladov za pevné linky, BA Geologická 18,37
FA 272/2017 EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňova 8A, 97401 Banská Bystrica 31561357 1.12.2017 servis služobných motorových vozidiel 156,96
FA 273/2017 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 1.12.2017 servis služobných motorových vozidiel 207,72
FA 274/2017 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 1.12.2017 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 275/2017 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.12.2017 aktualizácia a prevádzka web stránky 153,60
FA 276/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.12.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 415,78
FA 277/2017 Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 17.12.2017 stravné poukážky, pracovisko Banská Bystrica 121,16
FA 278/2017 MOTO JAS, s.r.o.,Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany 36547964 5.12.2017 servis služobných motorových vozidiel 199,27 
FA 279/2017 SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava 31324797 7.12.2017 STK a EK služobného motorového vozidla 56,00
FA 280/2017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.12.2017 telefón, internet 109,98
FA 281/2017 SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 8.12.2017 poplatok za prenájom ROUTERA a za internet 109,52
FA 282/2017 VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813 11.12.2017 stravné poukážky pracovisko Nitra 71,48
FA 283/2017 DONIVO STK, s.r.o., Sládkovičova 4370/27, 974 05 Banská Bystrica 43847463 13.12.2017 STK a EK služobného motorového vozidla 59,00
FA 284/2017 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 13.12.2017 refakturácia vecných nákladov z nájmu, pracovisko BB 123,72
FA 285/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 13.12.2017 tonery pracovisko Nitra 103,20
FA 286/2017 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 1.12.2017 tonery B. Bystrica 97,20
FA 287/2017 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.12.2017 poštovné 68,15
FA 288/2017 ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31319807 15.12.2017 servis služobného motorového vozidla BA 7869 LY 373,24
FA 289/2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.12.2017 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 479,58
FA 290/2017 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 18.12.2017 školenie-mzdy 60,00
FA 291/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.12.2017 nájomné II. polrok pracovisko Bratislava 5092,74
FA 292/2017 Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 18.12.2017 poistné sl. MV 12/2017-12.2018 1117,04
FA 293/2017 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 19.12.2017 kancelárske potreby pracovisko Bratislava 321,94
FA 294/2017 CLEAN TONERY, s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 20.12.2017 výpočtová technika 2824,80
FA 295/2017 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 28.12.2017 telefónne služby, pr. Bratislava 19,84

FA 296/2017

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 28.12.2017 poplatok za mobilné hovory, internet, GPS 376,73