Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2021

Číslo faktúry    
Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľa   
Dátum doručenia faktúry  
Popis fakturovaného plnenia              
Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 4.1.2021 ubytovanie zamestnancov - prefakturácia 195,31
FA 2/2021 RO-KO TEP s.r.o., Považská 19/12, 949 01 Nitra 35977191 5.1.2021 škol. vodičov ref. áut, BOZP pri nástupe 195,00
FA 3/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.1.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 72,16
FA 4/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 5.1.2021 sw práce, notebook Samsung 761,40
FA 5/2021 RASAX alfa s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 5.1.2021 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 6/2021 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 47232480 5.1.2021 koncesionárske poplatky 222,96
FA 7/2021 ELET s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 5.1.2021 web stránka 153,60
FA 8/2021 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 5.1.2021 stravné poukážky pr. BA 722,53
FA 9/2021 VEMA s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 7.1.2021 úprava PAM 8,76
FA 10/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.1.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 11/2021 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 13.1.2021 stravné poukážky pr. Košice 270,34
FA 12/2021 SWAN a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 13.1.2021 prenájom routera 100,80
FA 13/2021 SWAN a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 13.1.2021 telefónne služby 139,10
FA 14/2021 Solitea Vema a.s., Plynárenská 7/C, 921 09 Bratislava 36237337 13.1.2021 poskytnutie práva použ. software 1105,68
FA 15/2021 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 15.1.2021 stravné poukážky pr. Nitra 196,61
FA 16/2021 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 18.1.2021 poštovné 24,75
FA 17/2021 JUDr. Rudolf Krutý PhD., súdny exekútor, Bieloruská 7, 821 06 Bratislava 37929810 18.1.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 18/2021 JUDr. Ing. Ján Gasper PHd., súdny ex., K.Mikszátha 268, 97901 Rimavská Sobota 35678691 18.1.2021 trovy exekúcie 108,66
FA 19/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 28.1.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS 331,62
FA 20/2021

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice

36038351 28.1.2021 prenájom nebytových priestorov 1228,80
FA 21/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice 36038351 27.1.2021 nájom - parkovisko 60,00
FA 22/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 27.1.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 53,29
FA 23/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 27.1.2021 služby s nájmom 145,94
FA 24/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.1.2021 zmluva o výpožičke - nájom 838,24
FA 24/2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 29.1.2021 Webinár PAM 54,00
FA 25/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 1.2.2021 servis AUS 566,34
FA 26/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava  52005551 1.2.2021 stravné poukážky pr. Bratislava 874,91
FA 27/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.2.2021 stravné poukážky pr. B.Bystrica 442,37
FA 28/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.2.2021 stravné poukážky Nitra 245,76
FA 29/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.2.2021 stravné poukážky pr. Košice 294,91
FA 30/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 3.2.2021 prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 31/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.2.2021 web stránka 153,60
FA 32/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.2.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 23,90
FA 33/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.2.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 34/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.2.2021 telefónne služby 135,86
FA 35/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.2.2021 prenájom routera, internet 100,80
FA 36/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.2.2021 poštovné 26,25
FA 37/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 17.2.2021 refakturácia ubytovania 289,00
FA 38/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 19.2.2021 tonery - pr. BA 127,20
FA 39/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 40/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 41/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 42/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 43/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 44/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 45/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 46/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 47/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 48/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 18.3.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 49/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 22.2.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS 346,52
FA 50/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.2.2021 meranie vzoriek 71,28
FA 51/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 24.2.2021 stravné poukážky B. Bystrica 545,59
FA 52/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 24.2.2021 sw práce, Transend 128 GB 423,60
FA 53/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 26.2.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 53,29
FA 54/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 26.2.2021 stravné poukážky pr. Bratislava 997,79
FA 55/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 1.3.2021 náklady spojené s nájmom 160,92
FA 56/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 1.3.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 57/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.3.2021 web stránka 153,60
FA 58/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.3.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 21,51
FA 59/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.3.2021 stravné poukážky pr. Košice 344,06
FA 60/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 8.3.2021 telefón 142,20
FA 61/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 8.3.2021 prenájom routera 100,80
FA 62/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 8.3.2021 stravné poukážky pr.Nitra 344,06
FA 63/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 8.3.2021 zmluva o výpožičke - prenájom 786,72
FA 64/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 10.3.2021 služby spojené s nájmom 114,21
FA 65/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.3.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 112,12
FA 66/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.3.2021 poštovné 21,10
FA 67/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.3.2021 meranie vzoriek 133,80
FA 68/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.3.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 103,74
FA 69/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 18.3.2021 prefakturácia ubytovania  289,00
FA 70/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 18.3.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS  343,31
FA 71/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.3.2021 meranie vzoriek  129,60
FA 72/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 26.3.2021 prefakturácia ubytovania  264,49
FA 73/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 26.3.2021 meranie vzoriek  162,00
FA 74/2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 26.3.2021 aplikačné a systémové konzultácie  269,40
FA 75/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 29.3.2021 stravné poukážky pr. Bratislava  899,48
FA 76/2021 AUTOFIX, s.r.o. , Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 31.3.2021 servis AUS  135,95
FA 77/2021 AUTOFIX, s.r.o. , Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 31.3.2021 servis AUS  78,49
FA 78/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 31.3.2021 tonery B. Bystrica  171,12
FA 79/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 31.3.2021 zmluva o výpožičke - nájom  780,84
FA 80/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 6.4.2021 prenájom licencie eREGIS  99,60
FA 81/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 6.4.2021 web stránka  153,60
FA 82/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 6.4.2021 meranie vzoriek  64,80
FA 83/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 8.4.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne  183,01
FA 84/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 8.4.2021 stravné poukážky Nitra  270,34
FA 85/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.4.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet  111,97
FA 86/2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 8.4.2021 poplatok za výplatný lístok  9,12
FA 87/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 12.4.2021 stravné poukážky Košice  270,34
FA 88/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 12.4.2021 prenájom routera  100,80
FA 89/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 12.4.2021 telefón  156,49
FA 90/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 12.4.2021 stravné poukážky B. Bystrica  344,06
FA 91/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.4.2021 poštovné 40,40
FA 92/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 16.4.2021 služby spojené s nájmom 144,78
FA 93/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.4.2021 overenie vzoriek - závažie 158,28
FA 94/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 16.4.2021 sw práce, servise VT 813,00
FA 95/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice 36038351 19.4.2021 prenájom neb. priestorov, parkovanie 1228,80
FA 96/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice 36038351 19.4.2021 prenájom pozemku na parkovanie 60,00
FA 97/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 19.4.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 98/2021 UniCross s.r.o., Južná Trieda 78, 04011 košice 11 45483051 19.4.2021 servis AUS 401,31
FA 99/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.4.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 201,36
FA 100/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 19.4.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS 349,16
FA 101/2021 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 23.4.2021 kancelárske potreby 190,32
FA 102/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.4.2021 zmluva o výpožičke nájom 683,56
FA 103/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 28.4.2021 stravné poukážky Bratislava 874,91
FA 104/2021 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 28.4.2021 kancelárske potreby 540,00
FA 105/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 29.4.2021 servis AUS 116,00
FA 106/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.5.2021 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 107/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 4.5.2021 stravné poukážky pr. Nitra 294,91
FA 108/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 4.5.2021 meranie vzoriek 194,40
FA 109/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 4.5.2021 meranie vzoriek 97,20
FA 110/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 4.5.2021 web stránka 153,60
FA 111/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 5.5.2021 servis aus 325,32
FA 112/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.5.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 281,63
FA 113/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.5.2021 telefónne poplatky 102,43
FA 114/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.5.2021 prenájom routera 100,80
FA 115/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.5.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 112,79
FA 116/2021 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 11.5.2021 servis AUS 58,74
FA 117/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 12.5.2021 služby spojené s nájmom 131,66
FA 118/2021 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 12.5.2021 servis AUS 161,76
FA 119/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 12.5.2021 stravné poukážky pr. Košice 344,06
FA 120/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 12.5.2021 tonery 562,32
FA 121/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.5.2021 poštovné 19,25
FA 122/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 13.5.2021 sw práce . disk 899,70
FA 123/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 13.5.2021 stravné poukážky pr. B. Bystrica 245,76
FA 124/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 13.5.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 125/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.5.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 397,82
FA 126/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 21.5.2021 meranie vzoriek 64,80
FA 127/2021 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 21.5.2021 servis AUS 19,28
FA 128/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 24.5.2021 telefónne poplatky - dobropis -201,12
FA 129/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.5.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS 342,41
FA 130/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 28.5.2021 stravné poukážky pr. Bratislava 801,18
FA 131/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 28.5.2021 mobilné telefóny 1800,00
FA 132/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 31.5.2021 servis AUS 428,63
FA 133/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 1.6.2021 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 134/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.6.2021 web stránka 153,60
FA 135/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.6.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 212,36
FA 136/2021 UniCross s.r.o., Južná Trieda 78, 04011 Košice 11 45483051 3.6.2021 servis AUS 193,19
FA 137/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.6.2021 telefónne poplatky 102,65
FA 138/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.6.2021 prenájom routera, internet 100,80
FA 139/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 112,79
FA 140/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.6.2021 telefónne poplatky 54,20
FA 141/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 10.6.2021 služby s nájmom 79,03
FA 142/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.6.2021 poštovné 18,80
FA 143/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.6.2021 meranie vzoriek 45,00
FA 144/2021 Judita Kardosova AUTOSKLO KARDOS, Komenského 54, 040 01 Košice 37001540 14.6.2021 servis AUS 332,85
FA 145/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 14.6.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 146/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 15.6.2021 stravné poukážky, pr.  Nitra 181,86
FA 147/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 21.6.2021 stravné poukážky, pr. B. Bystrica 147,98
FA 148/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.6.2021 telefónne poplatky - dobropis -93,09
FA 149/2021 CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 21.6.2021 tlačiareň Eson Work 1680,00
FA 150/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 21.6.2021 web stránka 0,00
FA 151/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 21.6.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 340,29
FA 152/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 23.6.2021 sw práce, klon. syst. disku 405,90
FA 153/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 28.6.2021 servis AUS 134,26
FA 154/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 28.6.2021 servis AUS 375,82
FA 155/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 28.6.2021 modem Huawei biely 96,00
FA 156/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 30.6.2021 stravné poukážky 245,76
FA 160/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 1.7.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 161/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 1.7.2021 tonery 902,18
FA 162/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.7.2021 nájomné 1. polrok Nitra 325,82
FA 163/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.7.2021 aktualizácia web stránka 153,60
FA 164/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 6.7.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 432,29
FA 165/2021 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 011 Košice 31350810 6.7.2021 certifikačný audit ISO 37001 756,00
FA 166/2021 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 6.7.2021 servis AUS 1,05
FA 167/2021 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 11 Košice 31350810 6.7.2021 certifikát ISO 9001 420,00
FA 168/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.7.2021 telefón 99,89
FA 169/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.7.2021 internet, prenájom routera 100,80
FA 170/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.7.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 112,15
FA 171/2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 9.7.2021 poplatok za poskytovanie služby Výplatný lístok 8,64
FA 172/2021 Jozef Jakab-CD, Novomestského 9, 949 11 Nitra 33710589 9.7.2021 servis AUS 75,00
FA 173/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 13.7.2021 telefónne poplatky 147,21
FA 174/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 13.7.2021 stravné poukážky pr. Nitra 157,58
FA 175/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 13.7.2021 služby s nájmom 78,38
FA 176/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 13.7.2021 stravné poukážky pr. B.B. 221,18
FA 177/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.7.2021 poštovné 9,25
FA 178/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.7.2021 meranie vzoriek 162,00
FA 179/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.7.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 273,56
FA 180/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 19.7.2021 prenájom neb. priestorov 1168,80
FA 181/2021 JUDr, Dušan Komaník, Nám. gen. Štefánika 529/4, 064 01 Stará Lubovňa 17082901 20.7.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 182/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.7.2021 monitoring vozidiel - GPS 14,82
FA 183/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 20.7.2021 SW, SW práce 447,30
FA 184/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 21.7.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 185/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 23.7.2021 zmluva o výpožičke-nájom 646,02
FA 186/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 23.7.2021 zmluva o výpožičke-nájom 568,22
FA 187/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 23.7.2021 zmluva o výpožičke nájom 380,77
FA 188/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.8.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 486,15
FA 189/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.8.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 190/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.8.2021 web stránka 153,60
FA 191/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 3.8.2021 tonery pracovisko B.Bystrica 58,08
FA 192/2021 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 9.8.2021 telefón 82,04
FA 193/2021 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 9.8.2021 internet 100,80
FA 194/2021 UniCross s.r.o., Južná Trieda 78, 040 11 Košice 11 45483051 9.8.2021 servis AUS 518,33
FA 195/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 196/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 9.8.2021 stravné poukážky pr. Nitra 147,98
FA 197/2021 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823 9.8.2021 servis AUS 240,61
FA 198/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 9.8.2021 stravné poukážky Bratislava 516,10
FA 199/2021 JUDr. Andrej Martišík, Exekútorský úrad Púchov, Samoty 1061, 020 01 Púchov 42278996 10.8.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 200/2021 JUDr. Michal Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves 36153460 11.8.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 201/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 11.8.2021 služby s nájmom 111,44
FA 202/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.8.2021 telefón 150,65
FA 203/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.8.2021 poštovné 4,50
FA 204/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.8.2021 poštovné 1,85
FA 205/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 13.8.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 206/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 18.8.2021 SW práce 277,80
FA 207/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.8.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 269,82
FA 208/2021 JUDr. Jozef Rišian, Pivovarská 1069, 010 01 Žilina 35658991 18.8.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 209/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.8.2021 popl. za GPS 156,41
FA 210/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 23.8.2021 prefakturácia ubytovania 115,61
FA 211/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 25.8.2021 tonery pr. B. Bystrica 171,12
FA 212/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 26.8.2021 stravné lístky pr. B. Bystrica 147,98
FA 213/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 26.8.2021 meranie vzoriek 129,60
FA 214/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 27.8.2021 zmluva o výpožičke-nájom 496,67
FA 215/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 30.8.2021 servis AUS 149,78