Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2021

Číslo faktúry    
Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľa   
Dátum doručenia faktúry  
Popis fakturovaného plnenia              
Celková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 4.1.2021 ubytovanie zamestnancov - prefakturácia 195,31
FA 2/2021 RO-KO TEP s.r.o., Považská 19/12, 949 01 Nitra 35977191 5.1.2021 škol. vodičov ref. áut, BOZP pri nástupe 195,00
FA 3/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.1.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 72,16
FA 4/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 5.1.2021 sw práce, notebook Samsung 761,40
FA 5/2021 RASAX alfa s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 5.1.2021 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 6/2021 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 47232480 5.1.2021 koncesionárske poplatky 222,96
FA 7/2021 ELET s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 5.1.2021 web stránka 153,60
FA 8/2021 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 5.1.2021 stravné poukážky pr. BA 722,53
FA 9/2021 VEMA s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 7.1.2021 úprava PAM 8,76
FA 10/2021 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.1.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 11/2021 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 13.1.2021 stravné poukážky pr. Košice 270,34
FA 12/2021 SWAN a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 13.1.2021 prenájom routera 100,80
FA 13/2021 SWAN a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 13.1.2021 telefónne služby 139,10
FA 14/2021 Solitea Vema a.s., Plynárenská 7/C, 921 09 Bratislava 36237337 13.1.2021 poskytnutie práva použ. software 1105,68
FA 15/2021 Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 15.1.2021 stravné poukážky pr. Nitra 196,61
FA 16/2021 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 18.1.2021 poštovné 24,75
FA 17/2021 JUDr. Rudolf Krutý PhD., súdny exekútor, Bieloruská 7, 821 06 Bratislava 37929810 18.1.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 18/2021 JUDr. Ing. Ján Gasper PHd., súdny ex., K.Mikszátha 268, 97901 Rimavská Sobota 35678691 18.1.2021 trovy exekúcie 108,66
FA 19/2021 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 28.1.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS 331,62
FA 20/2021

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice

36038351 28.1.2021 prenájom nebytových priestorov 1228,80
FA 21/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice 36038351 27.1.2021 nájom - parkovisko 60,00
FA 22/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 27.1.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 53,29
FA 23/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 27.1.2021 služby s nájmom 145,94
FA 24/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.1.2021 zmluva o výpožičke - nájom 838,24
FA 24/2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 29.1.2021 Webinár PAM 54,00
FA 25/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 1.2.2021 servis AUS 566,34
FA 26/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava  52005551 1.2.2021 stravné poukážky pr. Bratislava 874,91
FA 27/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.2.2021 stravné poukážky pr. B.Bystrica 442,37
FA 28/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.2.2021 stravné poukážky Nitra 245,76
FA 29/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.2.2021 stravné poukážky pr. Košice 294,91
FA 30/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 3.2.2021 prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 31/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.2.2021 web stránka 153,60
FA 32/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.2.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 23,90
FA 33/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.2.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 34/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.2.2021 telefónne služby 135,86
FA 35/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.2.2021 prenájom routera, internet 100,80
FA 36/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.2.2021 poštovné 26,25
FA 37/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 17.2.2021 refakturácia ubytovania 289,00
FA 38/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 19.2.2021 tonery - pr. BA 127,20
FA 39/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 40/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 41/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 42/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 43/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 44/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 45/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 46/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 47/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 19.2.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 48/2021 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 18.3.2021 exekučná amnestia 42,00
FA 49/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 22.2.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS 346,52
FA 50/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.2.2021 meranie vzoriek 71,28
FA 51/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 24.2.2021 stravné poukážky B. Bystrica 545,59
FA 52/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 24.2.2021 sw práce, Transend 128 GB 423,60
FA 53/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 26.2.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 53,29
FA 54/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 26.2.2021 stravné poukážky pr. Bratislava 997,79
FA 55/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 1.3.2021 náklady spojené s nájmom 160,92
FA 56/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 1.3.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 57/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.3.2021 web stránka 153,60
FA 58/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.3.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 21,51
FA 59/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.3.2021 stravné poukážky pr. Košice 344,06
FA 60/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 8.3.2021 telefón 142,20
FA 61/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 8.3.2021 prenájom routera 100,80
FA 62/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 8.3.2021 stravné poukážky pr.Nitra 344,06
FA 63/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 8.3.2021 zmluva o výpožičke - prenájom 786,72
FA 64/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 10.3.2021 služby spojené s nájmom 114,21
FA 65/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.3.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 112,12
FA 66/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.3.2021 poštovné 21,10
FA 67/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.3.2021 meranie vzoriek 133,80
FA 68/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.3.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 103,74
FA 69/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 18.3.2021 prefakturácia ubytovania  289,00
FA 70/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 18.3.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS  343,31
FA 71/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.3.2021 meranie vzoriek  129,60
FA 72/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 26.3.2021 prefakturácia ubytovania  264,49
FA 73/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 26.3.2021 meranie vzoriek  162,00
FA 74/2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 26.3.2021 aplikačné a systémové konzultácie  269,40
FA 75/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 29.3.2021 stravné poukážky pr. Bratislava  899,48
FA 76/2021 AUTOFIX, s.r.o. , Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 31.3.2021 servis AUS  135,95
FA 77/2021 AUTOFIX, s.r.o. , Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 31.3.2021 servis AUS  78,49
FA 78/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 31.3.2021 tonery B. Bystrica  171,12
FA 79/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 31.3.2021 zmluva o výpožičke - nájom  780,84
FA 80/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 6.4.2021 prenájom licencie eREGIS  99,60
FA 81/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 6.4.2021 web stránka  153,60
FA 82/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 6.4.2021 meranie vzoriek  64,80
FA 83/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 8.4.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne  183,01
FA 84/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 8.4.2021 stravné poukážky Nitra  270,34
FA 85/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.4.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet  111,97
FA 86/2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 8.4.2021 poplatok za výplatný lístok  9,12
FA 87/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 12.4.2021 stravné poukážky Košice  270,34
FA 88/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 12.4.2021 prenájom routera  100,80
FA 89/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 12.4.2021 telefón  156,49
FA 90/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 12.4.2021 stravné poukážky B. Bystrica  344,06
FA 91/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.4.2021 poštovné 40,40
FA 92/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 16.4.2021 služby spojené s nájmom 144,78
FA 93/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.4.2021 overenie vzoriek - závažie 158,28
FA 94/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 16.4.2021 sw práce, servise VT 813,00
FA 95/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice 36038351 19.4.2021 prenájom neb. priestorov, parkovanie 1228,80
FA 96/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice 36038351 19.4.2021 prenájom pozemku na parkovanie 60,00
FA 97/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 19.4.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 98/2021 UniCross s.r.o., Južná Trieda 78, 04011 košice 11 45483051 19.4.2021 servis AUS 401,31
FA 99/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.4.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 201,36
FA 100/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 19.4.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS 349,16
FA 101/2021 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 23.4.2021 kancelárske potreby 190,32
FA 102/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.4.2021 zmluva o výpožičke nájom 683,56
FA 103/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 28.4.2021 stravné poukážky Bratislava 874,91
FA 104/2021 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 28.4.2021 kancelárske potreby 540,00
FA 105/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 29.4.2021 servis AUS 116,00
FA 106/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.5.2021 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 107/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 4.5.2021 stravné poukážky pr. Nitra 294,91
FA 108/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 4.5.2021 meranie vzoriek 194,40
FA 109/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 4.5.2021 meranie vzoriek 97,20
FA 110/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 4.5.2021 web stránka 153,60
FA 111/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 5.5.2021 servis aus 325,32
FA 112/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.5.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 281,63
FA 113/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.5.2021 telefónne poplatky 102,43
FA 114/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.5.2021 prenájom routera 100,80
FA 115/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.5.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 112,79
FA 116/2021 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 11.5.2021 servis AUS 58,74
FA 117/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 12.5.2021 služby spojené s nájmom 131,66
FA 118/2021 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 12.5.2021 servis AUS 161,76
FA 119/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 12.5.2021 stravné poukážky pr. Košice 344,06
FA 120/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 12.5.2021 tonery 562,32
FA 121/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.5.2021 poštovné 19,25
FA 122/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 13.5.2021 sw práce . disk 899,70
FA 123/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 13.5.2021 stravné poukážky pr. B. Bystrica 245,76
FA 124/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 13.5.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 125/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.5.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 397,82
FA 126/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 21.5.2021 meranie vzoriek 64,80
FA 127/2021 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 21.5.2021 servis AUS 19,28
FA 128/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 24.5.2021 telefónne poplatky - dobropis -201,12
FA 129/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 27.5.2021 popl. za mobilné hovory + internet + GPS 342,41
FA 130/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 28.5.2021 stravné poukážky pr. Bratislava 801,18
FA 131/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 28.5.2021 mobilné telefóny 1800,00
FA 132/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 31.5.2021 servis AUS 428,63
FA 133/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 1.6.2021 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 134/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.6.2021 web stránka 153,60
FA 135/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.6.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 212,36
FA 136/2021 UniCross s.r.o., Južná Trieda 78, 04011 Košice 11 45483051 3.6.2021 servis AUS 193,19
FA 137/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.6.2021 telefónne poplatky 102,65
FA 138/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.6.2021 prenájom routera, internet 100,80
FA 139/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 112,79
FA 140/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.6.2021 telefónne poplatky 54,20
FA 141/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 10.6.2021 služby s nájmom 79,03
FA 142/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.6.2021 poštovné 18,80
FA 143/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.6.2021 meranie vzoriek 45,00
FA 144/2021 Judita Kardosova AUTOSKLO KARDOS, Komenského 54, 040 01 Košice 37001540 14.6.2021 servis AUS 332,85
FA 145/2021 UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 14.6.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 146/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 15.6.2021 stravné poukážky, pr.  Nitra 181,86
FA 147/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 21.6.2021 stravné poukážky, pr. B. Bystrica 147,98
FA 148/2021 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.6.2021 telefónne poplatky - dobropis -93,09
FA 149/2021 CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 21.6.2021 tlačiareň Eson Work 1680,00
FA 150/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 21.6.2021 web stránka 0,00
FA 151/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 21.6.2021 pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne 340,29
FA 152/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 23.6.2021 sw práce, klon. syst. disku 405,90
FA 153/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 28.6.2021 servis AUS 134,26
FA 154/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 28.6.2021 servis AUS 375,82
FA 155/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 28.6.2021 modem Huawei biely 96,00
FA 156/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 30.6.2021 stravné poukážky 245,76
FA 160/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 1.7.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 161/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 1.7.2021 tonery 902,18
FA 162/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.7.2021 nájomné 1. polrok Nitra 325,82
FA 163/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.7.2021 aktualizácia web stránka 153,60
FA 164/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 6.7.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 432,29
FA 165/2021 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 011 Košice 31350810 6.7.2021 certifikačný audit ISO 37001 756,00
FA 166/2021 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 6.7.2021 servis AUS 1,05
FA 167/2021 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 11 Košice 31350810 6.7.2021 certifikát ISO 9001 420,00
FA 168/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.7.2021 telefón 99,89
FA 169/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.7.2021 internet, prenájom routera 100,80
FA 170/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.7.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 112,15
FA 171/2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 9.7.2021 poplatok za poskytovanie služby Výplatný lístok 8,64
FA 172/2021 Jozef Jakab-CD, Novomestského 9, 949 11 Nitra 33710589 9.7.2021 servis AUS 75,00
FA 173/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 13.7.2021 telefónne poplatky 147,21
FA 174/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 13.7.2021 stravné poukážky pr. Nitra 157,58
FA 175/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 13.7.2021 služby s nájmom 78,38
FA 176/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 13.7.2021 stravné poukážky pr. B.B. 221,18
FA 177/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.7.2021 poštovné 9,25
FA 178/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.7.2021 meranie vzoriek 162,00
FA 179/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.7.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 273,56
FA 180/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 19.7.2021 prenájom neb. priestorov 1168,80
FA 181/2021 JUDr, Dušan Komaník, Nám. gen. Štefánika 529/4, 064 01 Stará Lubovňa 17082901 20.7.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 182/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.7.2021 monitoring vozidiel - GPS 14,82
FA 183/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 20.7.2021 SW, SW práce 447,30
FA 184/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 21.7.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 185/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 23.7.2021 zmluva o výpožičke-nájom 646,02
FA 186/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 23.7.2021 zmluva o výpožičke-nájom 568,22
FA 187/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 23.7.2021 zmluva o výpožičke nájom 380,77
FA 188/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.8.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 486,15
FA 189/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.8.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 190/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.8.2021 web stránka 153,60
FA 191/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 3.8.2021 tonery pracovisko B.Bystrica 58,08
FA 192/2021 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 9.8.2021 telefón 82,04
FA 193/2021 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 9.8.2021 internet 100,80
FA 194/2021 UniCross s.r.o., Južná Trieda 78, 040 11 Košice 11 45483051 9.8.2021 servis AUS 518,33
FA 195/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 196/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 9.8.2021 stravné poukážky pr. Nitra 147,98
FA 197/2021 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823 9.8.2021 servis AUS 240,61
FA 198/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 9.8.2021 stravné poukážky Bratislava 516,10
FA 199/2021 JUDr. Andrej Martišík, Exekútorský úrad Púchov, Samoty 1061, 020 01 Púchov 42278996 10.8.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 200/2021 JUDr. Michal Kešeľak, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves 36153460 11.8.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 201/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 11.8.2021 služby s nájmom 111,44
FA 202/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.8.2021 telefón 150,65
FA 203/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.8.2021 poštovné 4,50
FA 204/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.8.2021 poštovné 1,85
FA 205/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 13.8.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 206/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 18.8.2021 SW práce 277,80
FA 207/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.8.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 269,82
FA 208/2021 JUDr. Jozef Rišian, Pivovarská 1069, 010 01 Žilina 35658991 18.8.2021 trovy exekúcie 72,00
FA 209/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.8.2021 popl. za GPS 156,41
FA 210/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 23.8.2021 prefakturácia ubytovania 115,61
FA 211/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 25.8.2021 tonery pr. B. Bystrica 171,12
FA 212/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 26.8.2021 stravné lístky pr. B. Bystrica 147,98
FA 213/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 26.8.2021 meranie vzoriek 129,60
FA 214/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.8.2021 zmluva o výpožičke-nájom 496,67
FA 215/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 30.8.2021 servis AUS 149,78
FA 216/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.9.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 445,68
FA 217/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.9.2021 stravné poukážky BA 638,98
FA 218/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.9.2021 web stránka 153,60
FA 219/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.9.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 220/2021 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava 36660248 6.9.2021 doména SMI 13,08
FA 221/2021 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 7.9.2021 telefónne poplatky 101,04
FA 222/2021 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 7.9.2021 internet 100,80
FA 223/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 8.9.2021 stravné poukážky Nitra 245,76
FA 224/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.9.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 225/2021 JUDr. Ľuboš Sidorjak, Murgašova 3, 040 01 Košice 31311580 5.9.2021 trovy exekúcie 36,00
FA 226/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.9.2021 telefónne služby 150,50
FA 227/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 16.9.2021 služby s nájmom 112,62
FA 228/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 16.9.2021 poštovné 9,45
FA 229/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 16.9.2021 prefakturácia ubytovania 289,00
FA 230/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.9.2021 popl. za GPS 107,91
FA 231 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823 22.9.2021 SERVIS AUS 291,02
FA 232/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 22.9.2021 sw práce 332,40
FA 233/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 23.9.2021 Tonery 263,52
FA 234/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 23.9.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 349,31
FA 235/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.9.2021 meranie vzoriek 97,20
FA 236/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 27.9.2021 tonery B. Bystrica 84,52
FA 237/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 27.9.2021 stravné poukážky Bratislava 663,55
FA 238/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 1.10.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 239/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.10.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 487,67
FA 240/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 4.10.2021 meranie vzopriek 32,40
FA 241/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 5.10.2021 web stránka 153,60
FA 242/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 5.10.2021 telefónne služby 102,90
FA 243 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 5.10.2021 internet 100,80
FA 244/2021 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 8.10.2021 poplatok za poskytovanie služby Výplatný lístok 8,40
FA 245/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.10.2021 telefónne služby, internet 111,97
FA 246/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 11.10.2021 stravné pokukážky Košice 245,76
FA 247/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 13.10.2021 telefónne služby 149,00
FA 248/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.10.2021 poštovné 4,85
FA 249/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.10.2021 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 656,97
FA 250/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 20.10.2021 služby s nájmom 75,07
FA 251/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 20.10.2021 tonery B. Bystrica 58,08
FA 252/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.10.2021 nájomné 1228,80
FA 253/2021 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.10.2021 prenájom - parkovanie 60,00
FA 254/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.10.2021 poplatok za GPS 107,91
FA 255/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 20.10.2021 sw práce, vernostná lic. EEPS pre 25 PC 734,10
FA 256/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 22.10.2021 zmluva o výpožičke nájom 504,74
FA 257/2021 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 26.10.2021 servis AUS 58,39
FA 258/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 26.10.2021 stravné poukážky BA 624,23
FA 259/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.10.2021 meranie vzoriek 129,60
FA 260/2021 JUDr. Pavel Halás, Iľjušinova 14, 851 01 Bratislava, exekútor 36064271 29.10.2021 trovy exekúcie 288,76
FA 261/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 29.10.2021 prefaturácia ubytovania 135,00
FA 262/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 29.10.2021 stravné poukážky Nitra 294,91
FA 263/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.11.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 264/2021 D.Trust Certifikačná autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 35840005 3.11.2021 kvalifikovaný mandátny certifikát 59.88
FA 265/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.11.2021 web stránka 153,60
FA 266/2021 B2B AUTO s.r.o., Kopčianska 82/I, 851 05 Bratislava 46296689 4.11.2021 nákup AUS Fabia combi 13122,00
FA 267/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 5.11.2021 internetový poplatok 100,80
FA 268/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 5.11.2021 telefónne poplatky 98,64
FA 269/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.11.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 358,90
FA 270/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 5.11.2021 stravné poukážky Nitra 245,76
FA 271/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 9.11.2021 služby spojené s nájmom 139,97
FA 272/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.11.2021 poplatky za tel. pevné linky, internet 112,09
FA 273/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 11.11.2021 overenie váh - triedy presnosti 45.00
FA 274/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.11.2021 telefónne poplatky 152,20
FA 275/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.11.2021 poštovné 13,35
FA 276/2021 GENERALI Poisťovňa , a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 12.11.2021 povinné zmluvné poistenie AUS 14,24
FA 277/2021 IMMO 5, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice 36217522 19.11.2021 STK AUS 44,00
FA 278/2021 IMMO 5, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice 36217522 19.11.2021 servis AUS 38,00
FA 279/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.11.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 490,69
FA 280/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 19.11.2021 sw práce 194,10
FA 281/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 19.11.2021 meranie vzoriek 97,20
FA 282/2021 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 19.11.2021 GPS 107,91
FA 283/2021 JUDr. Pavel Halás, Iľjušinova 14, 851 01 Bratislava, exekútor 36064271 23.11.2021 trovy exekúcie 420,00
FA 284/2021 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 97401 Banská Bystrica 44441223 23.11.2021 servis AUS 136,74
FA 285/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 26.11.2021 stravné poukážky KE 265,42
FA 286/2021 Kompetenčné a certifikačné centrum 52839052 24.11.2021 audit kybernetickej bezpečnosti 2 200,00
FA 287/2021 IMMO 5, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice- duplicitne zaevidovaná faktúra 36217522 26.11.2021 SERVIS aus 0,00
FA 288/2021 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 3.12.2021 servis AUS 26,04
FA 289/2021 UniCross s.r.o., Južná Trieda 78, 04011 Košice 11 45483051 3.12.2021 servis AUS 366,00
FA 290/2021 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 3.12.2021 servis AUS 26,04
FA 291/2021 VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava 36660248 3.12.2021 EMAIL HOSTING 142,56
FA 292/2021 GENERALI Poisťovňa , a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 3.12.2021 poistné havarijné 26,61
FA 293/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 3.12.2021 prefakturáciA ubytovania 135,00
FA 294/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 3.12.2021 telefónne služby 95,08
FA 295/2021 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 3.12.2021 internet 100,80
FA 296/2021 GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 3.12.2021 havarijné, PZP poistenie - flotila 2043,34
FA 297/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 6.12.2021 servis AUS 419,40
FA 298/2021 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 7.12.2021 web stránka 153,60
FA 299/2021 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 7.12.2021 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 300/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 7.12.2021 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 369,78
FA 301/2021 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 7.12.2021 servis AUS 145,01
FA 302/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 7.12.2021 meranie vzoriek 97,20
FA 303/2021 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 7.12.2021 služby spojené s nájmom 115,31
FA 304/2021 DONIVO STK, s.r.o., Sládkovičová 27/A, 974 05 Banská Bystrica 43847463 8.12.2021 technická a emisná kontrola AUS 73,00
FA 305/2021 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.12.2021 telefónne služby 149,14
FA 306/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 11.12.2021 stravné poukážky pr. Nitra 231,01
FA 307/2021 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.12.2021 telefón, internet 111,97
FA 308/2021 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava 31324797 11.12.2021 technická a emisná kontrola AUS 82,00
FA 309/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 13.12.2021 stravné poukážky Nitra 427,62
FA 310/2021 JUDr. Petert Kohút, Mičinská cesta 35, 94 01 Banská Bystrica 35657723 16.12.2021 exekučné náklady 72,00
FA 311/2021 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 18.12.2021 meranie vzoriek 325,82
FA 312/2021 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 17.12.2021 stravné poukážky Bratislava 638,98
FA 313/2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.12.2021 pohonné hmoty + prevádzkové náplne 279.66
FA 314/2021 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 21.12.2021 kancelárske potreby 526,63
FA 315/2021 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov 31570364 21.12.2021 servis AUS 18,52
FA 316/2021 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 21.12.2021 poštovné 21.30
FA 317/2021 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 21.12.2021 sw práce 234,90
FA 318/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 21.12.2021 zmluvy o výpožičke 897,48
FA 319/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.12.2021 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 320/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.12.2021 zmluva o výpožičke 866,43
FA 321/2021 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 28.12.2021 výpočtová technika 4311,60
FA 322/2021 GENERALI Poisťovňa , a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 14.12.2021 povinné zmluvné poistenie 1126,11
FA 323/2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 31.12.2021 nájom - zmluva o výpožičke 596,14