Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2021

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľaDátum doručenia faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)

FA 1/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

4.1.2021

ubytovanie zamestnancov - prefakturácia

195,31

FA 2/2021

RO-KO TEP s.r.o., Považská 19/12, 949 01 Nitra

35977191

5.1.2021

škol. vodičov ref. áut, BOZP pri nástupe

195,00

FA 3/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

5.1.2021

pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne

72,16

FA 4/2021

IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok

47513373

5.1.2021

sw práce, notebook Samsung

761,40

FA 5/2021

RASAX alfa s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice

35690003

5.1.2021

poplatok za prenájom licencie eREGIS

99,60

FA 6/2021

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45

47232480

5.1.2021

koncesionárske poplatky

222,96

FA 7/2021

ELET s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

52626571

5.1.2021

web stránka

153,60

FA 8/2021

Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

5.1.2021

stravné poukážky pr. BA

722,53

FA 9/2021

VEMA s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

31355374

7.1.2021

úprava PAM

8,76

FA 10/2021

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

11.1.2021

poplatky za tel. pevné linky, internet

111,97

FA 11/2021

Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

13.1.2021

stravné poukážky pr. Košice

270,34

FA 12/2021

SWAN a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

13.1.2021

prenájom routera

100,80

FA 13/2021

SWAN a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

13.1.2021

telefónne služby

139,10

FA 14/2021

Solitea Vema a.s., Plynárenská 7/C, 921 09 Bratislava

36237337

13.1.2021

poskytnutie práva použ. software

1105,68

FA 15/2021

Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

15.1.2021

stravné poukážky pr. Nitra

196,61

FA 16/2021

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

18.1.2021

poštovné

24,75

FA 17/2021

JUDr. Rudolf Krutý PhD., súdny exekútor, Bieloruská 7, 821 06 Bratislava

37929810

18.1.2021

trovy exekúcie

72,00

FA 18/2021

JUDr. Ing. Ján Gasper PHd., súdny ex., K.Mikszátha 268, 97901 Rimavská Sobota

35678691

18.1.2021

trovy exekúcie

108,66

FA 19/2021

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

28.1.2021

popl. za mobilné hovory + internet + GPS

331,62

FA 20/2021

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice

36038351

28.1.2021

prenájom nebytových priestorov

1228,80

FA 21/2021

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice

36038351

27.1.2021

nájom - parkovisko

60,00

FA 22/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

27.1.2021

pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne

53,29

FA 23/2021

Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

166197

27.1.2021

služby s nájmom

145,94

FA 24/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

27.1.2021

zmluva o výpožičke - nájom

838,24

FA 24/2021

Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava

36237337

29.1.2021

Webinár PAM

54,00

FA 25/2021

Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava

35895071

1.2.2021

servis AUS

566,34

FA 26/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 

52005551

1.2.2021

stravné poukážky pr. Bratislava

874,91

FA 27/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

3.2.2021

stravné poukážky pr. B.Bystrica

442,37

FA 28/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

3.2.2021

stravné poukážky Nitra

245,76

FA 29/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

3.2.2021

stravné poukážky pr. Košice

294,91

FA 30/2021

RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice

35690003

3.2.2021

prenájom licencie eREGIS

99,60

FA 31/2021

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

52626571

3.2.2021

web stránka

153,60

FA 32/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

3.2.2021

pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne

23,90

FA 33/2021

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

10.2.2021

poplatky za tel. pevné linky, internet

111,97

FA 34/2021

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

10.2.2021

telefónne služby

135,86

FA 35/2021

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

10.2.2021

prenájom routera, internet

100,80

FA 36/2021

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

15.2.2021

poštovné

26,25

FA 37/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

17.2.2021

refakturácia ubytovania

289,00

FA 38/2021

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

19.2.2021

tonery - pr. BA

127,20

FA 39/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

19.2.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 40/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

19.2.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 41/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

19.2.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 42/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

19.2.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 43/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

19.2.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 44/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

19.2.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 45/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

19.2.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 46/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

19.2.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 47/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

19.2.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 48/2021

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

18.3.2021

exekučná amnestia

42,00

FA 49/2021

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

22.2.2021

popl. za mobilné hovory + internet + GPS

346,52

FA 50/2021

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

24.2.2021

meranie vzoriek

71,28

FA 51/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

24.2.2021

stravné poukážky B. Bystrica

545,59

FA 52/2021

IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok

47513373

24.2.2021

sw práce, Transend 128 GB

423,60

FA 53/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

26.2.2021

pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne

53,29

FA 54/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

26.2.2021

stravné poukážky pr. Bratislava

997,79

FA 55/2021

Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

166197

1.3.2021

náklady spojené s nájmom

160,92

FA 56/2021

RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice

35690003

1.3.2021

poplatok za prenajom licencie eREGIS

99,60

FA 57/2021

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

52626571

3.3.2021

web stránka

153,60

FA 58/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

3.3.2021

pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne

21,51

FA 59/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

3.3.2021

stravné poukážky pr. Košice

344,06

FA 60/2021

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

8.3.2021

telefón

142,20

FA 61/2021

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

8.3.2021

prenájom routera

100,80

FA 62/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

8.3.2021

stravné poukážky pr.Nitra

344,06

FA 63/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

8.3.2021

zmluva o výpožičke - prenájom

786,72

FA 64/2021

Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

166197

10.3.2021

služby spojené s nájmom

114,21

FA 65/2021

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

10.3.2021

poplatky za tel. pevné linky, internet

112,12

FA 66/2021

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

15.3.2021

poštovné

21,10

FA 67/2021

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

17.3.2021

meranie vzoriek

133,80

FA 68/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

17.3.2021

pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne

103,74

FA 69/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

18.3.2021

prefakturácia ubytovania

 289,00

FA 70/2021

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

18.3.2021

popl. za mobilné hovory + internet + GPS

 343,31

FA 71/2021

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

24.3.2021

meranie vzoriek

 129,60

FA 72/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

26.3.2021

prefakturácia ubytovania

 264,49

FA 73/2021

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

26.3.2021

meranie vzoriek

 162,00

FA 74/2021

Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava

36237337

26.3.2021

aplikačné a systémové konzultácie

 269,40

FA 75/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

29.3.2021

stravné poukážky pr. Bratislava

 899,48

FA 76/2021

AUTOFIX, s.r.o. , Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica

44441223

31.3.2021

servis AUS

 135,95

FA 77/2021

AUTOFIX, s.r.o. , Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica

44441223

31.3.2021

servis AUS

 78,49

FA 78/2021

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

31.3.2021

tonery B. Bystrica

 171,12

FA 79/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

31.3.2021

zmluva o výpožičke - nájom

 780,84

FA 80/2021

RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice

35690003

6.4.2021

prenájom licencie eREGIS

 99,60

FA 81/2021

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

52626571

6.4.2021

web stránka

 153,60

FA 82/2021

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

6.4.2021

meranie vzoriek

 64,80

FA 83/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

8.4.2021

pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne

 183,01

FA 84/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

8.4.2021

stravné poukážky Nitra

 270,34

FA 85/2021

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

8.4.2021

poplatky za tel. pevné linky, internet

 111,97

FA 86/2021

Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava

36237337

8.4.2021

poplatok za výplatný lístok

 9,12

FA 87/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

12.4.2021

stravné poukážky Košice

 270,34

FA 88/2021

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

12.4.2021

prenájom routera

 100,80

FA 89/2021

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

12.4.2021

telefón

 156,49

FA 90/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

12.4.2021

stravné poukážky B. Bystrica

 344,06

FA 91/2021

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

14.4.2021

poštovné

40,40

FA 92/2021

Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

166197

16.4.2021

služby spojené s nájmom

144,78

FA 93/2021

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

16.4.2021

overenie vzoriek - závažie

158,28

FA 94/2021

IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok

47513373

16.4.2021

sw práce, servise VT

813,00

FA 95/2021

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice

36038351

19.4.2021

prenájom neb. priestorov, parkovanie

1228,80

FA 96/2021

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice

36038351

19.4.2021

prenájom pozemku na parkovanie

60,00

FA 97/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

19.4.2021

prefakturácia ubytovania

289,00

FA 98/2021

UniCross s.r.o., Južná Trieda 78, 04011 košice 11

45483051

19.4.2021

servis AUS

401,31

FA 99/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

19.4.2021

pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne

201,36
FA 100/2021

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

19.4.2021

popl. za mobilné hovory + internet + GPS

349,16

FA 101/2021

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

31331131

23.4.2021

kancelárske potreby

190,32

FA 102/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

27.4.2021

zmluva o výpožičke nájom

683,56

FA 103/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

28.4.2021

stravné poukážky Bratislava

874,91

FA 104/2021

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

31331131

28.4.2021

kancelárske potreby

540,00

FA 105/2021

Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava

35895071

29.4.2021

servis AUS

116,00

FA 106/2021

RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice

35690003

4.5.2021

poplatok za prenájom licencie eREGIS

99,60

FA 107/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

4.5.2021

stravné poukážky pr. Nitra

294,91

FA 108/2021

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

4.5.2021

meranie vzoriek

194,40

FA 109/2021

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

4.5.2021

meranie vzoriek

97,20

FA 110/2021

ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

52626571

4.5.2021

web stránka

153,60

FA 111/2021

Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava

35895071

5.5.2021

servis aus

325,32

FA 112/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

5.5.2021

pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne

281,63

FA 113/2021

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

6.5.2021

telefónne poplatky

102,43

FA 114/2021

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

6.5.2021

prenájom routera

100,80

FA 115/2021

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

6.5.2021

poplatky za tel. pevné linky, internet

112,79

FA 116/2021

Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice

31725929

11.5.2021

servis AUS

58,74

FA 117/2021

Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

166197

12.5.2021

služby spojené s nájmom

131,66

FA 118/2021

MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov

31570364

12.5.2021

servis AUS

161,76

FA 119/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

52005551

12.5.2021

stravné poukážky pr. Košice

344,06

FA 120/2021

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

12.5.2021

tonery

562,32

FA 121/2021

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

13.5.2021

poštovné

19,25

FA 122/2021

IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok

47513373

13.5.2021

sw práce . disk

899,70

FA 123/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

13.5.2021

stravné poukážky pr. B. Bystrica

245,76

FA 124/2021

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

13.5.2021

prefakturácia ubytovania

289,00

FA 125/2021

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

17.5.2021

pohonné hmoty autá + prevádzkové náplne

397,82

FA 126/2021

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

21.5.2021

meranie vzoriek

64,80

FA 127/2021

MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov

31570364

21.5.2021

servis AUS

19,28

FA 128/2021

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

24.5.2021

telefónne poplatky - dobropis

-201,12

FA 129/2021

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

27.5.2021

popl. za mobilné hovory + internet + GPS

342,41

FA 130/2021

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

52005551

28.5.2021

stravné poukážky pr. Bratislava

801,18

FA 131/2021

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava

35848863

28.5.2021

mobilné telefóny

1800,00

FA 132/2021

Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava

35895071

31.5.2021

servis AUS

428,63