Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2023

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľaDátum doručenia faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 2.1.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 72,04
FA 2/2023 Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková - súdna exekútorka, Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou 36128619 2.1.2023 Náhrada výdavkov 72,00
FA 3/2023 JUDr. Mária Nogová, súdny exekútor, Exekútorský úrad Košice,Hroncova 1, 040 01 Košice 41705904 2.1.2023 Úhrada trov exekúcie 72,00
FA 4/2023 Mgr. Slavomír Nosko, súdny exekútor, Exekútorský úrad Banská Bystrica, Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica 42300932 2.1.2023 exekúcie 72,00
FA 5/2023 ELET systems, s.r.o.,Gorazdova 24,811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 52626571 2.1.2023 Aktualizácia a prevádzka Web stránky 153,60
FA 6/2023 IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 3.1.2023 servis výpočtovej techniky 864,60
FA 7/2023 RASAX alfa, spol. s r.o.,Výstavby 3/A, 040 11 Košice 35690003 5.1.2023 prenájom Licencie 99,60
FA 8/2023 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 5.1.2023 Poplatok za služby 8,71
FA 9/2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.1.2023 Telekomunikačné služby 111,47
FA 10/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 5.1.2023 Internetové služby 100,80
FA 11/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 5.1.2023 Internetové služby 110,80
FA 12/2023 IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 9.1.2023 servis výpočtovej techniky 1316,76
FA 13/2023 RTVS, s. r. o. v likvidácii, Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 36857432 9.1.2023 služby rozhlasu a tv 111,48
FA 14/2023 O2 Slovakia, s.r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 47259116 10.1.2023 telekomunikačné služby 166,04
FA 15/2023 Ticket Service, s.r.o.,Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 52005551 12.1.2023 stravné 215,04
FA 16/2023 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 00166197 12.1.2023 prevádzkové služby BB 320,40
FA 17/2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30810710 16.1.2023 refakturácia ubytovania 135,00
FA 18/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 17.1.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 73,62
FA 19/2023 CLEAN TONERY, s.r.o.,Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 17.1.2023 tonery 492,30
FA 20/2023 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 17.1.2023 Poplatok za služby 1288,32
FA 21/2023 CLEAN TONERY, s.r.o.,Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 18.1.2023 tonery 194,45
FA 22/2023 JUDr. Rudolf Krutý, PhD., súdny exekútor,Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 37929810 18.1.2023 Úhrada trov exekúcie 72,00
FA 23/2023 JUDr. Martin Petrovič, Kósu-Schoppera 133/8, 048 01 Rožňava 42324840 19.1.2023 výzva na zaplatenie trov exekúcie 72,00
FA 24/2023 JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekútor, Exekútorský úrad so sídlom Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen 31815561 19.1.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 25/2023 Ticket Service, s.r.o.,Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 52005551 19.1.2023 stravné BB 307,20
FA 26/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.1.2023 telekomunikačné služby 107,91
FA 27/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.1.2023 meranie parametrov 32,40
FA 28/2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30810710 24.1.2023 služby December 2022 970,38
FA 29/2023 Euro steps, s.r.o.,Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 35895071 24.1.2023 servis vozidla 1296,70
FA 30/2023 Euro steps, s.r.o.,Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 35895071 25.1.2023 servis 49,67
FA 31/2023 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica 36038351 27.1.2023 prenájom nebytových priestorov 1453,76
FA 32/2023 Mgr. Andrej Semela,Exekútorský úrad so sídlom Lichnerova 23, 903 01 Senec 31810098 30.1.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 33/2023 Mgr. Andrej Semela,Exekútorský úrad so sídlom Lichnerova 23, 903 01 Senec 31810098 30.1.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 34/2023 Mgr. Andrej Semela,Exekútorský úrad so sídlom Lichnerova 23, 903 01 Senec 31810098 30.1.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 35/2023 JUDr. Rudolf Dulina, súdny exekútor, Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce 31311482 31.1.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 36/2023 ELET systems, s.r.o.,Gorazdova 24,811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 52626571 1.2.2023 prevávdzka web stránky 153,60
FA 37/2023 JUDr. Ing. Miroslav Paller, Exekútorský úrad, Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom 37817884 1.2.2023 exekúcie 72,00
FA 38/2023 RASAX alfa, spol. s r.o.,Výstavby 3/A, 040 11 Košice 35690003 2.2.2023 prenájom licencie 99,60
FA 39/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 3.2.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 260,33
FA 40/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 6.2.2023 Internetové služby 103,98
FA 41/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 6.2.2023 Internetové služby 100,80
FA 42/2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.2.2023 Telekomunikačné služby 111,47
FA 43/2023 JUDr. Ing. Miroslav Paller, Exekútorský úrad, Jesenského 61, 965 01 Žiar nad Hronom 37817884 7.2.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 44/2023 Ticket Service, s.r.o.,Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 52005551 7.2.2023 stravné Nitra 276,48
FA 45/2023 Ticket Service, s.r.o.,Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 52005551 7.2.2023 stravné BB 307,20
FA 46/2023 JUDr. Jaroslav Kabáč, súdny exekútor, Exekútorský úrad Námestovo, Hviezdoslavovo námestie 204/4, 029 01 Námestovo 35659378 10.2.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
F 47/2023 O2 Slovakia, s.r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 47259116 10.2.2023 telekomunikačné služby 166,04
FA 48/2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30810710 13.2.2023 refakturácia ubytovania 135,00
FA 49/2023 JUDr. Debnár Ján, Exekútorský úrad Detva so sídlom Krné 84 (železničná ul.), 962 12 Detva 37820478 17.2.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 50/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 17.2.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 519,39
FA 51/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.2.2023 telekomunikačné služby 107,91
FA 52/2023 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 00166197 20.2.2023 sluzby prevadz. BB 610,84
FA 53/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 22.2.2023 vydanie certifikátu 84,48
FA 54/2023 IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 27.2.2023 IT služby 669,24
FA 55/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 23.2.2023 meranie parametrov 97,20
FA 56/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.2.2023 meranie parametrov 226,80
FA 57/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.2.2023 meranie parametrov 32,40
FA 58/2023 JUDr. Jozef Kapronczai, súdny exekútor, Exekútorský úrad Galanta, Švermova 273, 924 01 Galanta 42133882 27.2.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 59/2023 JUDr. Jozef Kapronczai, súdny exekútor, Exekútorský úrad Galanta, Švermova 273, 924 01 Galanta 42133882 27.2.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 60/2023 RASAX alfa, spol. s r.o.,Výstavby 3/A, 040 11 Košice 35690003 6.3.2023 prenájom licencie 99,60
FA 61/2023 ELET systems, s.r.o.,Gorazdova 24,811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 52626571 6.3.2023 prevádzka web stránky 153,60
FA 62/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 6.3.2023 Internetové služby 85,70
FA 63/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 6.3.2023 Internetové služby 100,80
FA 64/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 6.3.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 316,91
FA 65/2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.3.2023 Telekomunikačné služby 111,47
FA 66/2023 O2 Slovakia, s.r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 47259116 13.3.2023 telekomunikačné služby 166,18
FA 67/2023 JUDr. Ladislav Kováč, PhD.,Exekútorský úrad, Južná trieda č. 93, 040 01 Košice 35505222 13.3.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 68/2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30810710 13.3.2023 refakturácia ubytovania 135,00
FA 69/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.3.2023 meranie parametrov 32,40
FA 70/2023 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 00166197 16.3.2023 vyučtovanie prevádzkových nákladov 507,65
FA 71/2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30810710 16.3.2023 služby EVP 01/23 2051,33
FA 72/2023 JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, Veľká Okružná 1295/6, Žilina 42222656 20.3.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 73/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 20.3.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 316,91
FA 74/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.3.2023 telekomunikačné služby 107,91
FA 75/2023 CLEAN TONERY, s.r.o.,Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 22.3.2023 tonery BB 161,77
FA 76/2023 IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 22.3.2023 sw práce 664,20
FA 77/2023 Ticket Service, s.r.o.,Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 52005551 23.3.2023 stravné Nitra 307,20
FA 78/2023 JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, Veľká Okružná 1295/6, Žilina 42222656 27.3.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 79/2023 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 29.3.2023 Poplatok za služby školenie 158,70
FA 80/2023 Euro steps, s.r.o.,Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 35895071 30.3.2023 servis 189,01
FA 081/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 3.4.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 557,38
FA 82/2023 ELET systems, s.r.o.,Gorazdova 24,811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 52626571 3.4.2023 prevádzka web stránky 153,60
FA 83/2023 JUDr. Gilániová Klaudia, súdny exekútor,Exekútorský úrad Michalovce, Nám. Slobody 7, 071 01 Michalovce 42111846 3.4.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 84/2023 CLEAN TONERY, s.r.o.,Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 3.4.2023 tonery - Nitra 79,61
FA 85/2023 RASAX alfa, spol. s r.o.,Výstavby 3/A, 040 11 Košice 35690003 3.4.2023 prenájom licencie 99,60
FA 86/2023 Ticket Service, s.r.o.,Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 52005551 4.4.2023 stravné - Banská Bystrica 430,08
FA 87/2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.4.2023 Telekomunikačné služby 111,47
FA 88/2023 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 5.4.2023 Poplatok za služby 8,98
FA 89/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 6.4.2023 Internetové služby 86,54
FA 90/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 6.4.2023 Internetové služby 100,80
FA 91/2023 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica 36038351 12.4.2023 prenájom nebytových priestorov 1453,76
FA 92/2023 O2 Slovakia, s.r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 47259116 13.4.2023 telekomunikačné služby 166,18
FA 93/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 17.4.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 313,25
FA 94/2023 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 00166197 19.4.2023 vyúčtovanie prevádzkových nákladov 389,79
FA 95/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 19.4.2023 meranie parametrov 224,28
FA 96/2023 IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 20.4.2023 SW práce 521,76
FA 97/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.4.2023 telekomunikačné služby 107,91
FA 98/2023 JUDr. Stanislava Hulmanová Janušová, Veľká Okružná 1295/6, Žilina 42222656 24.4.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 99/2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30810710 24.4.2023 refakturácia ubytovania 135,00
FA 100/2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30810710 24.4.2023 refakturácia prevádzkových nákladov 1869,08
FA 101/2023 Ticket Service, s.r.o.,Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 52005551 25.4.2023 stravné - Nitra 430,08
FA 102/2023 Ján Köteleš - PROITS,Inovecká 6059/18, 97411 Banská Bystrica 40597814 26.4.2023 material PC 69,60
FA 103/2023 MARCO CAR, s.r.o.,Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 26.4.2023 servis vozidla 34,32
FA 104/2023 MARCO CAR, s.r.o.,Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 26.4.2023 servis vozidla 32,20
FA 105/2023 RASAX alfa, spol. s r.o.,Výstavby 3/A, 040 11 Košice 35690003 2.5.2023 prenájom licencie 99,60
FA 106/2023 ELET systems, s.r.o.,Gorazdova 24,811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 52626571 2.5.2023 prevádzka web stránky 153,60
FA 107/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 3.5.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 365,43
FA 108/2023 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 4.5.2023 prezúvanie pneumatík 36,48
FA 109/2023 A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica 31560270 4.5.2023 servis vozidla BT608BF 42,00
FA 110/2023 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 01 Košice 31350810 4.5.2023 ISO 914,40
FA 111/2023 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 01 Košice 31350810 4.5.2023 ISO 672,00
FA 112/2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 4.5.2023 Telekomunikačné služby 111,47
FA 113/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 4.5.2023 Internetové služby 89,39
FA 114/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 4.5.2023 Internetové služby 314,90
FA 115/2023 O2 Slovakia, s.r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 47259116 10.5.2023 telekomunikačné služby 183,41
FA 116/2023 JUDr. Ľubomír Pekár – súdny exekútor, Exekútorský úrad Šaľa, P.Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa 34046917 15.5.2023 trovy exekúcie 72,00
FA 117/2023 CLEAN TONERY, s.r.o.,Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 15.5.2023 tonery pracovisko Banská Bystrica 220,12
FA 118/2023 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 15.5.2023 Poplatok za služby 222,18
FA 119/2023 JUDr. Vladimír Polák – súdny exekútor, Hurbanova 643/22, 907 01 Myjava 34055665 15.5.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 120/2023 JUDr. Lucia Ulianková, súdny exekútor, Exekútorský úrad so sídlom Námestie SNP 30, 960 01 Zvolen 31815561 17.5.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 121/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 17.5.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 438,47
FA 122/2023 IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 17.5.2023 SW práce 489,60
FA 123/2023 JUDr. Pavol Holík - súdny exekútor, Exekútorský úrad Bratislava I, Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava 42133530 19.5.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 124/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 19.5.2023 konzultácia 72,00
FA 125/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 22.5.2023 telekomunikačné služby 107,91
FA 126/2023 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 22.5.2023 servis pneu 45,08
FA 127/2023 Mgr. Marián Janec, súdny exekútor, Exekútorský úrad Žilina, Sad SNP 666/12, 010 01 Žilina 42214993 23.5.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 128/2023 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 00166197 26.5.2023 vyučtovanie prevádzkových nákladov 312,61
FA 129/2023 JUDr. Oľga Reháková, súdna exekútorka, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava 37929887 26.5.2023 úhrada trov exekúcie 72,00
FA 130/2023 ELET systems, s.r.o.,Gorazdova 24,811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 52626571 01.06.2023 prevádzka WEB stránky 153,60
FA 131/2023 RASAX alfa, spol. s r.o.,Výstavby 3/A, 040 11 Košice 35690003 01.06.2023 prenájom Licencie 170,04
FA 132/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 05.06.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 647,50
FA 133/2023 Mgr. Ján Kostka,Šustekova 51, 85104, Bratislava, Slovenská republika 30847303 05.06.2023 trovy exekúcie 268EX 296/20 72,00
FA 134/2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 05.06.2023 Telekomunikačné služby 111,47
FA 135/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 06.06.2023 Internetové služby 151,20
FA 136/2023 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 06.06.2023 Internetové služby 87,78
FA 137/2023 O2 Slovakia, s.r.o.,Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 47259116 09.06.2023 telekomunikačné služby 184,50
FA 138/2023 UniCross s.r.o., Južná trieda 66/2591, 040 11 Košice 45483051 09.06.2023 olejový servis vozidla BA226SN 336,75
FA 139/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 12.06.2023 meranie parametrov 58,20
FA 140/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 13.06.2023 konzultácia 180,00
FA 141/2023 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 00166197 19.06.2023 vyučtovanie prevádzkových nákladov 124,87
FA 142/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 19.06.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 268,38
FA 143/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.06.2023 telekomunikačné služby 0,00
FA 144/2023 IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 21.06.2023 sw práce 486,36
FA 145/2023 Ticket Service, s.r.o.,Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 52005551 21.06.2023 stravné 430,08
FA 146/2023 SLOVNAFT, a.s.,Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 21.06.2023 poplatok za pal. kartu - nulová faktúra 0,00
FA 147/2023 DONIVO STK, s.r.o., Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica 43847463 23.06.2023 STK + EK BA769LY 90,00
FA 148/2023 Euro steps, s.r.o.,Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 35895071 27.06.2023 servis BA 267OX 27,60
FA 149/2023 Ticket Service, s.r.o.,Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 52005551 28.06.2023 stravné - pracovisko Nitra 368,64
FA 150/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 28.06.2023 konzultácia+poradenstvo 216,00
FA 151/2023 Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava 51183455 03.07.2023 aktivácia GPS, montáž GPS systému 1 484,16
FA 152/2023 ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 52626571 03.07.2023 prevádzka WEB stránky 153,60
FA 153/2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.,Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 35708182 03.07.2023 nákup PHM a prevádzkových náplní 230,18
FA 154/2023 RASAX alfa, spol. s r.o., Výstavby 3/A, 040 11 Košice 35690003 03.07.2023 prenájom Licencie 170,04
FA 155/2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.,Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 04.07.2023 nájom 1. polrok 23 325,82
FA 156/2023 Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36237337 04.07.2023 Poplatok za služby 8,71
FA 157/2023 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 06.07.2023 PHM 236,28
FA 158/2023 SWAN, a.s.,Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 07.07.2023 Internetové služby 86,86
FA 159/2023 SWAN, a.s.,Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 07.07.2023 Internetové služby 151,20
FA 160/2023 JUDr. Ing. Jozef Štorek,Bezručova 16, 940 01 Nové Zámky 31195555 07.07.2023 trovy exekúcie 288EX 673/20-33 72,00
FA 161/2023 IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 10.07.2023 sw práce 438,12
FA 162/2023 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 47259116 10.07.2023 telekomunikačné služby 228,06
FA 163/2023 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 36038351 12.07.2023 prenájom nebytových priestorov 3.štvr.23 1 453,76
FA 164/2023 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 17.07.2023 PHM 333,79
FA 165/2023 Todos Bratislava s.r.o.,M. SCh. Trnavského 14, 841 01 Bratislava 31319823 18.07.2023 servis vozidla BT250FH 358,82
FA 166/2023 RO - KO TEP, s.r.o., Považská 19/12, 949 01 Nitra 35977191 20.07.2023 BOZP 670,00
FA 167/2023 JUDr. Miroslav Friga,Nám. SNP 538/16, 091 01 Stropkov 36150151 21.07.2023 trovy exekúcie 41EX 434/22 72,00
FA 168/2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 30810710 24.07.2023 služby nájom 03/04/05 2023 3 734,22
FA 169/2023 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 00166197 24.07.2023 vyúčtovanie prevádzkových nákladov 105,90
FA 170/2023 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 25.07.2023 Telekomunikačné služby 111,47