Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Kontakty

Slovenský metrologický inšpektorát

Karloveská 63, 841 04 Bratislava
(budova Slovenského metrologického ústavu)


Tel.: 02 /4020 3670
e-mail: smi@smi.sk

IČO: 30 814 502

DIČ: 2020918075

Bankové spojenia:
Štátna pokladnica číslo účtu: SK55 8180 0000 0070 0007 6744

Štátna pokladnica číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0007 6760

 

Riaditeľstvo

Od: 1.5.2019
Karloveská 63
841 04 Bratislava
Tel.: 02/4020 36 70

MenoFunkciaE-mail
Ing. Peter Kadlec riaditeľ peter.kadlec@smi.sk
Dagmar Schmidt sekretariát sekretariat@smi.sk
Mgr. Barbora Škreňová

referent správneho konania Bratislava

02/32101 688

barbora.skrenova@smi.sk
Mgr. Mária Schwantzer

referent správneho konania Banská Bystrica

02/40203 669

maria.schwantzer@smi.sk
Mgr. Martina Štefaničková

referent správneho konania Košice

02/40203 667

martina.stefanickova@smi.sk
к.ю.н. Mgr. Michal Ondrejčík, PhD.

referent správneho konania Košice

manažér kvality

02/40203 672

michal.ondrejcik@smi.sk
Ing. Anna Kováčiková

referent správneho konania Nitra

0905 250 412

anna.kovacikova@smi.sk
JUdr. Lukáš Vidlička

referent poverený vymáhaním pohľadávok

lukas.vidlicka@smi.sk