Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
Slovak    Site map    Contacts    :  

Tankovanie pohonných hmôt

21. júl 2009

Natankovanie väčšieho množstva pohonných hmôt ako je objem nádrže vozidla


Nášmu inšpektorátu sú často zasielané resp. postupované sťažnosti spotrebiteľov týkajúcich sa správnosti merania pri čerpaní benzínov do auta. Všetky podania mali rovnaký charakter. Sťažovatelia sa domnievali, že načerpali a teda zaplatili za viac benzínu resp. nafty, ako je obsah nádrže ich vozidla uvedený v technickom preukaze. Dospeli teda k názoru, že výdajné stojany PHM nemerajú správne a žiadali o preverenie ich správnej funkcie.

Sťažovateľ spravidla uviedol meno, adresu, číslo výdajného stojanu a druh benzínu, ktorý čerpal, prípadne pripojil kópiu pokladničného dokladu. V takomto prípade vykonali naši inšpektori skrátenú skúšku správnosti výdaja meracej zostavy výdajného stojana pohonných hmôt objemovou metódou na 5 l PHM pomocou etalónovej nádoby typu EON 5, tzv. kontrolný odber.
Takéto kontrolné odbery však inšpektori nevykonávajú len na základe podnetov občanov, ale i v rámci kontrol dodržiavania zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V uplynulom období ich bolo vykonaných niekoľko desiatok. Nestalo sa, že by kontrolný odber nebol v povolenej tolerancii. K takým istým výsledkom inšpektori dospeli aj keď boli vykonané 20 l a 100 l odbery v spolupráci so Slovenskou legálnou metrológiou, n.o.

Konzultovali sme uvedenú problematiku s pracovníkom spoločnosti Škoda v Českej republike, ktorý mám dal nasledovné informácie:
- menovité objemy nádrží podľa dokumentácie sú pre Felíciu 42 l, Fabiu 45 l, Octaviu 55 l a Octaviu 4x4 63 l,
- tento objem má zákazník možnosť využiť pri štandardnom spôsobe tankovania tak ako je uvedené v návode na obsluhu s toleranciou + 2 až 3 litre z dôvodu garantovania minimálneho objemu,
- skutočný objem palivového systému vrátane bezpečnostného objemu je pre Felíciu 51 l, Fabiu 58 l, Octaviu 71 l a pre Octaviu 4x4 74 l,
- bezpečnostný objem je nevyhnutný pri rozťahovaní sa paliva vplyvom ohrevu a zabezpečuje, že palivo nezačne vytekať z vozidla odvzdušnením ani v prípade, že je nádrž plná a vozidlo je odstavené na svahu až 10 sklonu a okolitej teplote 45 Cneobmedzene dlho.
- takmer celý tento bezpečnostný objem je možné naplniť pri vyradení páčkového ventilu v plniacom hrdle, čo je však v rozpore s návodom na obsluhu,
- pri tankovaní (odskrutkovaný uzáver) je páčkový ventil uzavretý, avšak často sa stáva, že pri manipulácii s pištoľou výdajného stojana zákazník nechtiac páčkový ventil uvoľní a načerpá viac PHM ako si myslí, že načerpať mal a teda sa nazdáva, že zaplatil za benzín, ktorý mu nemohol do nádrže natiecť.