Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
Slovak    Site map    Contacts    :  

News

Novela zákona o metrológii

13. január 2010
Vláda Slovenskej republiky na svojej 182. schôdzi, ktorá sa konala 2. decembra 2009, schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o ...

Tankovanie pohonných hmôt

21. júl 2009
Natankovanie väčšieho množstva pohonných hmôt ako je objem nádrže vozidla Nášmu inšpektorátu sú často zasielané resp. postupované sťažnosti spotrebiteľov týkajúcich sa správnosti merania pri čerpaní benzínov do auta. Všetky podania mal...

Nie je kilogram ako kilogram .....

21. júl 2009
Nie je kilogram ako kilogram, ani liter ako liter Kupujúci spotrebiteľ sa zaujíma predovšetkým o množstvo ponúkaného tovaru a jeho cenu. Málo orientovaný spotrebiteľ ostáva spravidla takmer ľahostajný, ak nájde vedľa úda...

Verejné odpočty 2008

22. jún 2009
V pondelok 25. mája 2009 o 11.00 h sa uskutočnili verejné odpočty Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a verejné odpočty organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti, me...

Vývoj a stav kontrol k 31.3.2009

22. jún 2009
Stanovené ciele spolu - vykonať 1050 kontrol. Plnenie vykonaných - 325 kontrol. % plnenia - 30,95. Počet kontrol Počet porušení % porušenia Celkom 325 263 80,92 Kontroly – prechod na euro, z toho: ...

«  1 | 2 | 3 | 4  »