Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Objednávky 2012

Číslo objednávky Identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa) IČO dodávateľa Dátum vystavenia objednávky Popis objednávaného plnenia Celková hodnota objednávaného plnenia (v eurách) Objednávku podpísal
Obj. 1/602/2012 Slovdekra s.r.o., Štúrová 149, 949 01 Nitra 31324797 10.1.2012 STK + EK škoda fabia BA 149 NS 65,00 Ing. Koppan  riaditeľ SMI
Obj. 2/603/2012 Donivo STK - SRO, Sládkovičová 27/a, 974 05 Banská Bystrica 43847463 17.1.2012 STK + EK škoda fabia BA 147 NS 56,70

Ing. Koppan riaditeľ SMI 

Obj. 3/600/2012 Printshop-businessline s.r.o., Múzejná 2, 814 98 Bratislava 31379541 17.1.2012 výroba pečiatok, 4 guľaté červené, 2 obdlžnik čierne 150,74 Ing. Koppan  riaditeľ SMI
Obj. 4/600/2012 Powerenergy - Eduard Knust 45344361 10.2.2012 batérie RE NIKON CPI 1 5 ks 52,50 Bc. Kamila Vitkovičová
Obj. 5/600/2012 Konica Minolta s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 28.2.2012 servis multifunk. zariadenie BA - zobrazovacia jednotka 1 394,40 Ing. Koppan riaditeľ SMI
Obj. 6/604/2012 Qalt s.r.o., Južná trieda 64, 040 01 Košice 31690220 4.6.2012 servis motoroveho vozidla SMI-KOŠICE 115,31 JUDr. Jaďuď riaditeľ SMI
Obj. 7/600/2012 Konica Minolta s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 18.6.2012 servis multifunk. zariadenia - dotykový panel 595,80 JUDr. Jaďuď riaditeľ SMI

Obj. 8/603/2012

Euromotor, Čerešňová 8/a, 974 05 Banská Bystrica 31690220 19.6.2012 Výmena bŕzd škoda octavia BA 114 LV 384,80 JUDr. Jaďuď riaditeľ SMI
Obj. 9/604/2012 Slovdekra s.r.o., Vozárova 732/3, 040 17 Košice 31324797 16.8.2012 STK + EK motorového vozidla BA 592 TU 55,00 JUDr. Jaďuď riaditeľ SMI
Obj. 10/603/2012 Euromotor, Čerešňová 8/a, 974 05 Banská Bystrica 31690220 21.9.2012 servisná prehliadka motorového vozidla BA 114 LV 265,90 JUDr. Jaďuď riaditeľ SMI
Obj. 11/600/2012 SLM, Geologická 1, 821 06 Bratislava 37954521 22.9.2012 overenie meradla: váha s neautomatickou činosťou, tr.II 58,80 Ing. Filo   riaditeľ SMI
Obj. 12/600/2012 BSP Softwaredistibution a.s., K železnej studienke 27, 811 04 Bratislava 35692103 22.10.2012 Server Exchance 2010 CAL a Windows server 2012 - poštový server ÚNMS SR 590,40 Ing. Filo       riaditeľ SMI
Obj. 13/600/2012 Porsche auto inter, Bratislavská 18, 949 01 Nitra 31319459 5.11.2012 výmena pneu. + servis motorového vozidla BA 149 NS 221,14 Ing. Filo        riaditeľ SMI
Obj.14/600/2012 Porsche auto inter, Bratislavská 18, 949 01 Nitra 31319459  8.11.2012 Oprava vozidla podľa naceneného zoznamu   437,00 Ing. Filo       riaditeľ SMI
Obj.15/600/2012 

Cafe-Restaurant Bašta, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica

36057126  20.11.2012 obed a občerstvenie pre zamestnancov SMI - porada 174,60 Ing. Filo   riaditeľ SMI
Obj.16/600/2012 Hotel Jurki Dom, Domkárska 4, 821 05 Bratislava 35738162  21.11.2012 ubytovanie pre Ing. T. Vlasatého (27. - 29. 11. 2012)  46,50 Ing. Filo   riaditeľ SMI
Obj. 17/603/2012 Euromotor, Čerešňová 8/a, 974 05 Banská Bystrica 31690220  22.11.2012 servisná prehliadka BA 147NS 288,65 Ing. Filo       riaditeľ SMI
Obj.18/600/2012 Alza cz, Prievozská 18, 821 09 Bratislava 27082440  19.12.2012 PC zostava, LCD monitor, Abby finepower software 1 009,94

Ing. Filo   riaditeľ SMI