Slovenský metrologický inšpektorátPreskoči na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Objednávky 2017

Číslo objednávkyIdentifikačné údaje dodávateža (názov, adresa)                                  IČO dodávatežaDátum vystavenia objednávkyPopis objednávaného plneniaPredpokladaná hodnota objednávaného plnenia (v eurách)Objednávku podpísal
1/601/2017/obj ASTER s.r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31379807 11.1.2017 Autobatéria na motorové vozidlo BA 926 JC 120 120,00 Mgr. Peňažková Alena
1/603/2017/obj AUTOTECHNA BERÁNEK s.r.o, Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen   43880533 11.1.2017 autobatéria na motorové vozidlo BA 114 LV 63,00 Mgr. Peňažková Alena
2/601/2017/obj ASTER s.r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31379807 12.1.2017 autobatéria na motorové vozidlo BA 094 ZC 200,00 Mgr. Peňažková Alena
1/602/2017/obj Jozef Jakab - CD, Novomeského 9, 949 01 Nitra 33710589 12.1.2017 autobatéria na motorové vozidlo BA 149 NS 120,00 Mgr. Peňažková Alena
1/600/2017/obj

DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica

44925417 16.1.2017 2 ks toner 100,08 Mgr. Peňažková Alena
3/601/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.1.2017 kalibrácia meradla 135,00 Mgr. Peňažková Alena
2/602/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 6.2.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 150,00 Mgr. Peňažková Alena
2/600/2017/obj

DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica

44925417 9.2.2017 prenosová jednotka 243,36 Mgr. Peňažková Alena
3/600/2017/obj

DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica

44925417 14.2.2017 8 ks tonerov 84,72 Mgr. Peňažková Alena
4/600/2017/obj

DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica

44925417 23.2.2017 2x zobrazovacia jednotka 540,00 Mgr. Peňažková Alena
1/604/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 21.2.2017 8 ks tonerov 153,84 Mgr. Peňažková Alena
3/602/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 22.2.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 100,00 Mgr. Peňažková Alena
5/600/2017/obj Najlahôdky, Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava 46471049 27.2.2017 50 ks chlebíčkov na školenie SMI 30,00 Mgr. Peňažková Alena
4/602/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 27.2.2017 následné overenie váhy s neautomatickou činnosou s certifikátom 100,00 Mgr. Peňažková Alena
 4/601/2017/obj ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31379807 7.3.2017 diagnostika a geometria na BA 926JC 40,00 Mgr. Peňažková Alena
2/604/2017/obj Autoservis FURMAN,s.r.o., Myslavská 58, 040 15 Košice 36792748 7.3.2017 výmena chladiča na motorovom vozidle BA 226 SN - Peugeot 160,00 Mgr. Peňažková Alena
5/601/2017/obj ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31379807 13.3.2017 letné pneumatiky BA 926JC 408,00 Mgr. Peňažková Alena
3/604/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.3.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 140,00 Mgr. Peňažková Alena
6/600/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 16.3.2017 4 ks tonerov 242,40 Mgr. Peňažková Alena
6/601/2017/obj ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31379807 16.3.2017 servis klimatizácie na BA 926 JC, BA 716OM a BA 769LY 200,00 Mgr. Peňažková Alena
2/603/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 17.3.2017 2 ks tonerov 127,00 Mgr. Peňažková Alena
5/602/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 29.3.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 40,00 Mgr. Peňažková Alena
4/604/2017/obj MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31579807 5.4.2017 výmena pneumatík na BA 043EU a BA 226SN 50,00 Mgr. Peňažková Alena
7/601/2017/obj ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31379807 10.4.2017 výmena pneumatík na BA094ZC, BA716OM, BA769LY 80,00 Mgr. Peňažková Alena
5/604/2017/obj Autoservis FURMAN, s.r.o., Myslavská 58, 040 15 Košice 36792748 10.4.2017 oprava motorového vozidla BA 226 SN 880,00 Mgr. Peňažková Alena
6/604/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 10.4.2017 tonery 130,00 Mgr. Peňažková Alena
7/604/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 24.4.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 175,00 Mgr. Peňažková Alena
3/603/2017/obj MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31579807 24.4.2017 výmena pneumatík na BA 147 NS a BA 114 LV 60,00 Mgr. Peňažková Alena
4/603/2017/obj MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31579807 28.4.2017 4 x letné pneumatiky na BA 114 LV 230,00 Mgr. Peňažková Alena
5/603/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 2.5.2017 6 ks tonerov 97,00 Mgr. Peňažková Alena
6/602/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.5.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 40,00 Mgr. Peňažková Alena
7/600/2017/obj Najlahôdky, Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava 46471049 25.5.2017 40 ks chlebičkov na poradu SMI 23,60 Mgr. Peňažková Alena
6/603/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.6.2017 overenie určeného meradla 30,00 Mgr. Peňažková Alena
8/600/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 6.6.2017 tonery BA 80,00 Mgr. Peňažková Alena
8/601/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 7.6.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 170,00 Mgr. Peňažková Alena
9/601/2017/obj ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31379807 14.6.2017 pravidelný servis + TK a EK 300,00 Mgr. Peňažková Alena
7/603/20174/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 26.6.2017 tonery BB 190,00 Ing. Jaroslav Boris
9/600/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 27.6.2017 tonery 22 ks 520,00 Ing. Jaroslav Boris
8/604/2017/obj Bubo - Nagy Ladislav, Hemerkova 35, 040 23 Košice 35064315 3.7.2017 oprava motorového vozidla BA 043 EU 50,00 Ing. Jaroslav Boris
9/604/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 4.7.2017 tonery 260,00 Ing. Jaroslav Boris
7/602/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 10.7.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 50,00 Ing. Jaroslav Boris
8/603/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 10.7.2017 4 ks tonerov 110,00 Ing. Jaroslav Boris
10/604/2017/obj DATACOMP s.r.o, Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice 36212466 10.7.2017 3 ks multifunkčné zaraidenie Epson workforce pro WF 5620dwf 600,00 Ing. Jaroslav Boris
10/600/2017/obj D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2 35840005 10.7.2017 mandátny certifikát riaditež 65,00 Ing. Jaroslav Boris
11/600/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 13.7.2017 9 ks tonerov 600,00 Ing. Jaroslav Boris
12/600/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 31.7.2017 odpadová nádoba 40,00 Ing. Jaroslav Boris
9/603/2017/obj DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 4.8.2017 12 ks tonerov 219,00 Ing. Jaroslav Boris
13/600/2017/obj D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2 35840005 10.7.2017  mandátny certifikát (zástupca) 65,00 Ing. Jaroslav Boris
12/601/2017/obj ASTER spol. s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31379807 22.8.2017 oprava motorového vozidla BA 094 ZC 597,46 Ing. Jaroslav Boris
11/604/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 4.9.2017 overenie určeného meradla 35,00 Ing. Jaroslav Boris
8/602/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 6.9.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 40,00 Ing. Jaroslav Boris
10/603/2017/obj Euromotor s.r.o., Čerešňová 8a, 974 01 Banská Bystrica 31561357 8.9.2017 servisná prehliadka BA 114 LV 300,00 Ing. Jaroslav Boris
12/604/2017/obj  DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, 023 01 Oščadnica 44925417 27.9.2017 9 ks tonerov 355,00 Ing. Peter Kadlec
11/603/2017/obj Donivo STK s.r.o., Sládkovičova 27/a, 974 05 Banská Bystrica 43847463 28.9.2017 STK A EK na BA 114 LV 60,00 Ing. Peter Kadlec
13/601/2017/obj ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava

31379807

29.9.2017 STK A EK na BA 926 JC 115,00 Ing. Peter Kadlec
14/601/2017/obj ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava

31379807

5.10.2017 oprava BA 926 JC 260,00 Ing. Peter Kadlec
14/600/2017/obj D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 2 35840005 9.10.2017 mandátny certifikát zástupca 65,00 Ing. Peter Kadlec
9/602/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 12.10.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 40,00 Ing. Peter Kadlec
12/603/2017/obj EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňova 8A, 97401 Banská Bystrica 31561357 16.10.2017 oprava na motorovom vozidla BA 716 OM 150,00 Ing. Peter Kadlec
15/600/2017/obj Najlahôdky, Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava 46471049 20.10.2017 40 ks chlebičkov na poradu SMI 23,60 Ing. Peter Kadlec
15/601/2017/obj ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava

31379807

25.10.2017 prezutie pneumatík na vozidlách BA716OM, BA769LY,BA094ZC 60,00 Ing. Peter Kadlec
16/601/2017/obj ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava

31379807

30.10.2017 uskladnenie pneumatík na BA 716OM a BA769LY 31,99 Ing. Peter Kadlec
17/601/2017/obj ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava

31379807

30.10.2017 nákup a prezutie zimných pneumatík pre vozidlá BA 926 JC a BA 267OX 450,00 Ing. Peter Kadlec
16/2017/600/obj pelicantravel.com.s.r.o., Nám. SNP 6, 811 06 Batislava 35897821 30.10.2017 spiatočná letenka Viedeň-Brusel 320,00 Ing. Peter Kadlec
13/604/2017/obj MIKONA s.r.o., Trenčianska 452,020 01 Púchov 31570364 8.11.2017 výmena pneumatík na BL 043 EU a BA 226 SN + nákup 4 ks zimných pneumatík na BL 043 EU 280,00 Ing. Peter Kadlec
14/604/2017/obj IMMO 5, s.r.o, Pri prachárni 20, 040 11 Košice 36217522 8.11.2017 STK a EK na vozidlo BA 226 SN 55,00 Ing. Peter Kadlec
10/602/2017/obj Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 13.11.2017 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 80,00 Ing. Peter Kadlec
11/602/2017/obj MIKONA s.r.o., Trenčianska 452,020 01 Púchov 31570364 13.11.2017 výmena pneumatík na motorovom vozdila BA 149 NS + nákup 4 ks zimných pneumatík 250,00 Ing. Peter Kadlec
12/602/2017/obj Automobilové opravovne MV SR, a.s. Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 44855206 13.11.2017 servisná prehliadka BA 149 NS + výmena spätného zrkadla a oprava nefunkčného kžúča 350,00 Ing. Peter Kadlec
13/602/2017/obj Slovdekra s.r.o. Štúrova 149, 949 01  Nitra 31324797 13.11.2017 STK a EK na služobnom motorovom vozidle 100,00 Ing. Peter Kadlec
15/604/2017/obj Ján Valyik Autoservis, Osloboditežov 61, 040 17 Košice 32526644 15.11.2017 oprava služobného motorového vozidla BA 226 SN 630,00 Ing. Peter Kadlec
13/603/2017/obj EUROMOTOR spol. s r.o., Čerešňova 8A, 97401 Banská Bystrica 31561357 21.11.2017

ročná servisná prehliadka BA 147 NS 

130,00 Ing. Peter Kadlec

14/603/2017/obj
Donivo STK s.r.o., Sládkovičova 27/a, 974 05 Banská Bystrica 43847463  1.12.2017

STK a EK na BA 147 NS

59,00 Ing. Peter Kadlec
18/601/2017/obj ASTER spol.s r.o., Mramorová 4, 821 06 Bratislava 31379807 13.12.2017

servis BA 769 LY - oprava výfuku a defektu 

500,00 Ing. Peter Kadlec
17/600/2017/obj CLEAN tonery s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok  35 891 866 11.12.2017

výpočtova technika 2x notebook, 1 x LCD Monitor, 6 x USB kžúč, 2 x HDD A - DATA, 1x tlačiareň 

2 824,80 Ing. Peter Kadlec
18/600/2017/obj RO-KO TEP s.r.o, Považská 19/12, Nitra 949 01 35977191 21.9.2017

školenie BOZP a OPP pre zamestnanca SMI 

  Ing. Peter Kadlec