Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Objednávky 2023

Číslo objednávkyIdentifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľaDátum vystavenia objednávkyPopis objednávaného plneniaCelková hodnota objednávaného plnenia (v eurách)Objednávku podpísal
1/602/20223/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 16.01.2023 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 35,00 Ing. Peter Kadlec
2/602/2023/obj CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 16.01.2023 tonery 300.00 Ing. Peter Kadlec
1/601/2023/obj Euro steps, s.r.o., Harmincová 1, 841 01 Bratislava 35895071 23.01.2023 oprava svetiel motorového vozidla BA 267 OX 60.00 Ing. Peter Kadlec
1/600/2023/obj SWAN Mobile, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 02.02.2023 rozšírenie zmluvy o novú službu Office Security + mesačný poplatok a poplatok za zriadenie 126,00 (bez DPH)+ 100 ,00 (bez DPH) Ing. Peter Kadlec
3/602/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 06.02.2023 následné overenie určeného meradla 90.00 Ing. Peter Kadlec
4/602/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 08.02.2023 stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 97.20 Ing. Peter Kadlec
5/602/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.02.2023 Stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 32.40 Ing. Peter Kadlec
1/604/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.02.2023 Stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 235.00 Ing. Peter Kadlec
2/601/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 06.03.2023 Stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním 40.00 Ing. Peter Kadlec
2/600/2023/obj ROKOTEP, Považská 19/12, 949 11 Nitra 35977191 15.03.2023 BOZP + OPP + vodiči referenti pre zamestnancov SMI 600.00 Ing. Peter Kadlec
3/600/2023/obj Vema, s. r. o., Plynárenská 7, 821 09 Bratislava 31355374 22.03.2023 školenie - komplexné spracovanie účtovníctva 300.00 Ing. Peter Kadlec
3/601/2023/obj Euro steps, s.r.o., Harmincová 1, 841 01 Bratislava 35891866 29.03.2023 prezutie a uskladnenie pneumatik na 4 autach SMI 190.00 Ing. Peter Kadlec
4/601/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 04.04.2023 následné overenie určeného meradla 160.00 Ing. Peter Kadlec
2/604/2023/obj Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 17.04.2023 prezutie pneumatik na 2 služobné motorové vozidla 60.00 Ing. Peter Kadlec
1/603/2023/obj Ján Köteleš - PROITS, Inovecká 18, 874 11 Banská Bystrica 40597814 17.04.2023 HP Business kurfík na kolieskach 69.6 Ing. Peter Kadlec
2/603/2023/obj AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 24.04.2023 Vvmena zimných pneu., na motorovom vozidle BZ 608 BF 55.00 Ing. Peter Kadlec
3/603/2023obj A.R.S s.r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica 31560270 24.04.2023 uskladnenie penumatík pre motorové vozidlo BT 608 BF 42.00 Ing. Peter Kadlec
7/602/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 10.5.2023 Výpôžička zariadenia v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 3/2023/600 Ing. Peter Kadlec
4/600/2023/obj IT SERVIS SK s. r. o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 22.5.2023 8 ks konektorov HDMI na VGA 50,00 Ing. Peter Kadlec
3/604/2023/obj UniCross s.r.o., Južná trieda 66/2591,040 11 Košice 45483051 16.5.2023 výmena oleja a bŕzd na BA 226 SN Peugeot 500,00 Ing. Peter Kadlec
4/603/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 1.6.2023 overenie určeného meradla 90,00 Ing. Peter Kadlec
4/604/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 5.6.2023 Výpôžička zariadenia v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 3/2023/600 210,00 Ing. Peter Kadlec
5/603/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.6.2023 Výpôžička zariadenia v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 3/2023/600 180,00 Ing. Peter Kadlec
5/600/2023/obj Commander Services s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava 51183455 5.6.2023 GPS - Monitoring vozidiel 1236,80 montáž + 76 € mesačný poplatok Ing. Peter Kadlec
6/603/2023/obj Donivo STK, sro, Sládkovičova 17/a, 974 05 Banská Bystrica 43847463 19.6.2023 Vykonanie STK A EK 90,00 Ing. Peter Kadlec
5/601/2023/obj Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 35895071 26.6.2023 výmena pneumatík na BA 267 OX 27,60 Ing. Peter Kadlec
5/604/2023/obj CLEAN TONERY, s.r.o.,Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 27.7.2023 12 kusov tonerov 330,00 Ing. Peter Kadlec
6/604/2023/obj IMMO 5, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice 36217522 27.7.2023 STK a EK motor. vozidla BL 835 XO 80,00 Ing. Peter Kadlec
7/604/2023/obj AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 27.7.2023 servisná prehliadka, výmena oleja, výmena sviečok na BL 835 XO 260,00 Ing. Peter Kadlec
7/603/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 3795421 2.8.2023 výpožička zariadenia v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 3/2023/600-2054 252,00 Ing. Peter Kadlec
8/604/2023/obj Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 1124/31, 974 01 Banská Bystrica 3795421 25.8.2023 výpožička zariadenia v súlade so Zmluvou o výpožičke č. 3/2023/600-2054 110,00 Ing. Peter Kadlec
8/602/2023/obj CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 6.9.2023 4 ks tonerov 80,00 Ing. Peter Kadlec
6/200/2023/obj D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.,Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 35840005 13.9.2023 mandátny certifikát 19,90 Ing. Peter Kadlec