Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Protikorupčná politika Slovenského metrologického inšpektorátu

 

(1)     Zabezpečovať, udržiavať a trvale zlepšovať systém manažérstva proti korupcii v súlade s STN EN ISO 37001: 2019 v jednotlivých procesoch SMI s cieľom zabezpečenia dodržiavania protikorupčnej legislatívy.

(2)     Využívaním výsledkov pravidelných analýz, riadením a zlepšovaním procesov dosahovať plnenie protikorupčných cieľov.

(3)     Rozvíjať postavenie SMI (vrátane záväzku proti korupcii), ako dôveryhodného orgánu štátnej správy.

(4)     Zabezpečiť efektivitu interných procesov cestou optimalizácie alokácie zdrojov.

(5)     Zabezpečiť dostatočné zdroje potrebné na riadne fungovanie SMI a plnenie stanovených cieľov.

(6)     Tímovým riadením všetkých činností SMI podporovať šírenie informácií  s jednoznačne definovanými zodpovednosťami a právomocami zamestnancov SMI.

(7)     Všestranne dbať o spokojnosť zamestnancov, zabezpečovať zvyšovanie ich odborného rastu, podporovať ich motiváciu, osobný rast, otvorenú komunikáciu a zapojiť každého zamestnanca do napĺňania protikorupčných cieľov SMI.

(8)     Udržiavať a zvyšovať povedomie zamestnancov SMI o Protikorupčnej politike a zapájať ich do procesu zlepšovania systému SMPK, čím budú prispievať k napĺňaniu tejto politiky.

Protikorupčná politika