Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Protikorupčný program SMI

Slovenský metrologický inšpektorát vypracoval Protikorupčný program Slovenského metrologického inšpektorátu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.V bode B.3. tohto uznesenia sa členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy ukladá prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle.

 

Dokumenty na zverejnenie:

-          Protikorupčný program SMI

-          Aktualizácia Protikorupčného programu SMI 2023

-          SWOT analýza SMI k protikorupčnému programu