Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  
Organizácie

Slovenská národná akreditačná služba

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) je jediným národným akreditačným orgánom. V roku 1994 ju zriadil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ako nezávislý orgán so samostatnou právnou subjektivitou, ktorý nie je napojený na štátny rozpočet, má na starosti vydávanie osvedčení pre organizácie zaoberajúce sa posudzovaním zhody v štátom regulovaných oblastiach. Tieto osvedčenia sú potvrdením, že skúšobné laboratórium dokáže posudzovať vlastnosti výrobkov v súlade s bezpečnostnými, zdravotnými, ekologickými a inými legislatívnymi predpismi.


Viac informácií
 
Slovenská národná akreditačná služba
 

ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti