Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Výročné správy

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) bol zriadený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podľa § 28 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona NR SR č. 159/1993 Z. z. a zákona NR SR č. 325/1993 Z. z. zriaďovacou listinou č. 365/93 dňa 30. decembra 1993 ako štátna rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave. Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle § 3 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie.

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa za rok 2021

Výročná správa za rok 2022