Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  
Organizácie

Slovenský ústav technickej normalizácie

SÚTN je organizáciou určenou ÚNMS SR na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Plní úlohu národného normalizačného orgánu a zároveň zastupuje záujmy SR v medzinárodných organizáciách CEN (Európskeho výboru pre normalizáciu), CENELEC (Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike), ETSI (Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy), ISO (Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu) a IEC (Medzinárodnej elektrotechnickej komisie).
Viac informácií
 
Slovenský ústav technickej normalizácie
 

ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti