Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  
Organizácie

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Je nezávislý certifikačný, skúšobný a inšpekčný orgán pre posudzovanie zhody strojárenských výrobkov a spotrebného tovaru, preukazovania zhody stavebných výrobkov, ale i prístrojov a zariadení pre hazardné hry. Ďalšími odbornými službami sú overovanie a kalibrovanie meradiel a meracích prístrojov a certifikácia systémov manažérstva kvality.

Viac informácií
 
 

ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti