Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  
Organizácie

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Technický skúšobný ústav, š. p. (TSÚ) je nezávislý certifikačný, skúšobný a inšpekčný orgán pre posudzovanie zhody strojárenských výrobkov a spotrebného tovaru, preukazovania zhody stavebných výrobkov, ale i prístrojov a zariadení pre hazardné hry. Ďalšími odbornými službami sú overovanie a kalibrovanie meradiel a meracích prístrojov a certifikácia systémov manažérstva kvality.


Viac informácií
 
 
ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti