Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  
Organizácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie. Podieľa sa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody. Vypracúva koncepciu štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody a v spolupráci s ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy zabezpečuje jej realizáciu...

Viac informácií
 
 
ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti