Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Vyhlásenie súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2022

5. máj 2022
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad) ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlasuje 20. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. Súťaž ako jediná v Slovenskej rep...

Novela zákona o metrológii

5. apríl 2022
Dňa 1. apríla 2022 nadobudol účinnosť zákon o metrológii č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len "zákon o metrológii"). Novelou zákona o me...

Hodnotiaca správa o plnení Protikorupčného programu Slovenského metrologického inšpektorátu

23. jún 2021
Hodnotiaca správa o plnení Protikorupčného programu Slovenského metrologického inšpektorátu za rok 2020

» Všetky správy
ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti