Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Kontrola ako nástroj ochrany a garancie kvality pre občanov a zodpovedných podnikateľov

19. apríl 2021

Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu pre oblasť meradiel. Svojou činnosťou zabezpečuje ochranu spotrebiteľa, zdravia a majetku. Zároveň je garantom kvality služieb a výrobkov, ktoré ponúkajú zodpovedné podnikateľské subjekty svojím zákazníkom.

KONTROLE SMI PODLIEHAJÚ:

  • Určené meradlá
  • Povinne kalibrované meradlá
  • Registrované a autorizované osoby
  • Spotrebiteľské balenia

AKÉ BOLI NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY PRI KONTROLÁCH? 

AKÉ SÚ ZÁMERY SMI PRI VYKONÁVANÍ KONTROLNEJ ČINNOSTI V TOMTO ROKU?