Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Nová vyhláška o zákonných meracích jednotkách

29. jún 2018

Slovenský metrologický inšpektorát týmto dáva do pozornosti, že dňa 19. júna 2018 bola v zbierke zákonov zverejnená nová vyhláška č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách, ktorá nahrádza doterajšiu vyhlášku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 537/2009 Z. z.

Nová vyhláška o zákonných meracích jednotkách nadobúda účinnosť od 1. júla 2018 a je možné ju nájsť na portáli Slov-Lex tu.