Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Novela zákona o metrológii

13. január 2010

Vláda Slovenskej republiky na svojej 182. schôdzi, ktorá sa konala 2. decembra 2009, schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh zákona vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe a jeho cieľom je upraviť v praxi nejednoznačné a obťažne vykonateľné ustanovenia, ktoré musia dodržiavať jednotlivé subjekty pôsobiace v oblasti metrológie na území Slovenskej republiky. Uvedený návrh zákona v plnej miere akceptuje požiadavky, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľsky balené výrobky a na metrológiu ako takú.

Medzi hlavné okruhy, ktoré upravuje predkladaná novela, patrí spresnenie niektorých definícií, týkajúcich sa meradiel, špecifikácia niektorých ustanovení týkajúcich sa overovania určených meradiel, spresnenie požiadaviek na spotrebiteľsky balené výrobky, spresnenie niektorých požiadaviek na proces autorizácie a činnosť autorizovaných a registrovaných osôb, úprava rozsahu pôsobnosti Slovenského metrologického inšpektorátu a spresnenie ustanovení o výkone metrologického dozoru, spresnenie vzťahu k zahraničiu pri uvádzaní určených meradiel na trh a ich následnej metrologickej kontrole.

Pri tejto príležitosti pripravil ÚNMS SR bezplatný informačný seminár k tomuto zákonu, ktorý sa konal v piatok 11. decembra 2009 v Kongresovej sále Slovenského metrologického ústavu, Karloveská 63, Bratislava.

Cieľom seminára bolo oboznámiť zainteresované osoby s aktuálnym vývojom metrologickej legislatívy so zameraním na autorizované a registrované osoby. Na seminári sa zúčastnilo viac ako 100 zainteresovaných osôb.

Na seminári boli odzneli nasledovné prezentácie:

- Novela zákona 142/2000 Z.z. o metrológii, doc. Ing. Martin Halaj, PhD., riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR 

- Vykonávacie predpisy k novele zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, Ing. Peter Obdržálek, ÚNMS SR

- Spôsobilosť v oblasti metrológie, RNDr. A. Nemečková, SMÚ

Autorizácia a novela zákona o metrológii, Ing. Jozef Tomko, ÚNMS SR

- Registrácia a novela zákona o metrológii, Ing. Erika Kraslanová, ÚNMS SR

- Posudzovanie predpokladov na výkon autorizovanej a registrovanej činnosti, Renáta Knorová, SMÚ

- Návrh novely zákona č.142/2000 Z.z. o metrológii súvisiaci s činnosťou SMI, Ing. Alfonz cocher, SMI