Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Novela zákona o metrológii

3. marec 2017

Slovenský metrologický inšpektorát týmto dáva do pozornosti, že Národná rada Slovenskej republiky na svojej 12. schôdzi dňa 1. februára 2017 schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). Zákon č. 42/2017 Z. z., ktorý dopĺňa a mení zákon o metrológii nadobudol účinnosť od 1. marca 2017 a je možné ho nájsť na tejto adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/42/20170301.