Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Aktuality

Kontrolná činnosť inšpektorátu k 31.5.2012

6. jún 2012
Poslaním inšpektorátu je významne sa podieľať na zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike. Svojou činnosťou inšpektorát zabezpečuje predovšetkým ochranu verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov obyva...

Výročná správa SMI za rok 2011

14. máj 2012
 Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) bol zriadený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podľa § 28 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách ...

Kontrola dodržiavania hmotnosti slepačích vajec

21. september 2011
V dňoch 06.09.2011 a 07.09.2011 vykonali pracoviská Slovenského metrologického inšpektorátu kontrolu dodržiavania hmotnosti slepačích vajec. Predmetom kontroly bola zhoda skutočného obsahu s menovitým množstvom v&nb...

Verejné odpočty za rok 2010

20. máj 2011
Dňa 26. mája 2011 o 10.00 h sa  uskutočnia verejné odpočty Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a organizácií v jeho zriaďovacej a zakladacej pôsobnosti za rok 2010. Bližšie informácie na http://www.unms.sk/?TS&sp...

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu za 1. štvrťrok 2011

11. apríl 2011
Poslaním inšpektorátu je významne sa podieľať na zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike. Svojou činnosťou inšpektorát zabezpečuje predovšetkým ochranu verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov obyva...

«  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »