Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2020

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľaDátum doručenia faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 7.1.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 73.2
FA 2/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 7.1.2020 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99.60
FA 3/2020 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 47232480 7.1.2020 koncesionárske poplatky 2020 222.96
FA 4/2020 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 7.1.2020 faktúra sa týka r.2019 preradená pod č. 304/19 0
FA 4/2020 JUDr. Marko Rus 37951416 7.1.2020 trovy exekúcie 47,98
FA 6/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 7.1.2020 USB kľúče, externý disk 98,40
FA 7/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 7.1.2020 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 8/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 9.1.2020 tonery pr. BA 1 136,64
FA 9/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 9.1.2020 stravné poukážky pracovisko Košice 245,76
FA 10/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 9.1.2020 stravné poukážky pracovisko Bratislava 869,99
FA 11/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.1.2020 poplatky za tel. pevné linky, internet 117,07
FA 12/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 9.1.2020 stravné poukážky pracovisko Nitra 245,76
FA 13/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.1.2020 telefónne služby 129,11
FA 14/2020 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 13.1.2020 servis AUS 619,84
FA 15/2020 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 13.1.2020 servis AUS 179,03
FA 16/2020 APS Consulting, s.r.o., Pečnianska 1, 851 01 Bratislava 52008274 13.1.2020 konzultácie a školenia ISO 37001 3 960,00
FA 17/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 13.1.2020 prenájom routera 100,80
FA 18/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 15.1.2020 prefakturácia ubytovania 81,00
FA 19/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.1.2020 poštovné 19,95
FA 20/2020 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 15.1.2020 právo používať aktuálne verzie 2020 1 046,04
FA 21/2020 CeMS, s.r.o., Snežienková 1/A, 971 01 Prievidza 35891823 16.1.2020 implementácia noriem ISO 9001 882,00
FA 22/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.1.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 169,87
FA 23/2020 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 20.1.2020 čipová karta ATOS 35,00
FA 24/2020 JUDr. Miriam Mešová, Tehelná 4, 960 01 Zvolen 42193133 20.1.2020 trovy exekúcie 60
FA 25/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.1.2020 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 318,52
FA 26/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 21.1.2020 výpožička-prevádzkové náklady 1 297,65
FA 27/2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 21.1.2020 prenájom nebytových priestorov I.štvrť. 2020 1 228,80
FA 28/2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 21.1.2020 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 29/2020 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 21.1.2020 refakturácia vecných nákladov z nájmu 185,33
FA 30/2020 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 21.1.2020 upratovanie priest. pracovisko B.B. 150,00
FA 31/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 22.1.2020 stravné poukážky prac. B.Bystrica 270,34
FA 32/2020 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 28.1.2020 trovy exekúcia 41,87
FA 33/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 28.1.2020 stravné poukážky prac. Bratislava 678,30
FA 34/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 29.1.2020 tonery prac. Košice 653,90
FA 35/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 30.1.2020 tonery prac. Nitra 166,81
FA 36/2020 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 31.1.2020 servis AUS 52,48
FA 37/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 31.1.2020 tonery B. Bysttrica 322,32
FA 38/2020 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 31.1.2020 servis AUS 997,92
FA 39/2020 APS Consulting, s.r.o., Pečnianska 1, 851 01 Bratislava 52008274 3.2.2020 implementácia ISO 37001 3735,00
FA 40/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.2.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 620,44
FA 41/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.2.2020 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 42/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.2.2020 web stránka 153,60
FA 43/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.2.2020 prenájom routera 100,80
FA 44/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.2.2020 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 45/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 7.2.2020 prefakturácia ubytovania 81,00
FA 46/2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 7.2.2020 havarijné poistenie AUS 643,18
FA 47/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.2.2020 poplatky za tel. pevné linky 162,38
FA 48/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 11.2.2020 stravné poukážky pracovisko Nitra 294,91
FA 49/2020 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 13.2.2020 servis AUS 36,00
FA 50/2020 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 13.2.2020 servis AUS 410,45
FA 51/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.2.2020 poštovné 31,20
FA 52/2020 CeMS, s.r.o., Snežienková 1/A, 971 01 Prievidza 35891823 14.2.2020 implementácia ISO 9001 604,80
FA 53/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.2.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 343,40
FA 54/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 19.2.2020 odpadová nádoba EPSON T2950 16,78
FA 55/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 13.2.2020 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 320,77
FA 56/2020 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 24.2.2020 refakturácia vecných nákladov z nájmu 170,72
FA 57/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 24.2.2020 výpožička-prevádzkové náklady január 1372,10
FA 58/2020 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 24.2.2020 SW práce, PC i3 4GB, SSD, MS Office 582,00
FA 59/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 25.2.2020 stravné poukážky BA 722,53
FA 60/2020 Jozef Jakab-CD, Novomestského 9, 949 11 Nitra 33710589 27.2.2020 servis AUS 213,60
FA 61/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.3.2020 stravné poukážky, pracovisko Košice 294,91
FA 62/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.3.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 253,36
FA 63/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.3.2020 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 64/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 4.3.2020 web stránka 153,60
FA 65/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 4.3.2020 stravné poukážky pracovisko B.B. 172,03
FA 66/2020 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 5.3.2020 kancelárske potreby 417,06
FA 67/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.3.2020 prenájom routera 100,80
FA 68/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 6.3.2020 prefakturácia ubytovania 81,00
FA 69/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.3.2020 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 70/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 9.3.2020 poplatky za tel. pevné linky 152,95
FA 71/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 11.3.2020 meranie vzoriek 144,60
FA 72/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 13.3.2020 poštovné 22,05
FA 73/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 13.3.2020 výpožička-prevádzkové náklady február 1203,60
FA 74/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.3.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 339,59
FA 75/2020 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 18.3.2020 refakturácia vecných nákladov z nájmu 143,87
FA 76/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.3.2020 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 329,04
FA 77/2020 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 20.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 78/2020 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 20.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 79/2020 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 20.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 80/2020 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 20.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 81/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 20.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 82/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 23.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 83/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 23.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 84/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 23.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 85/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 20.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 86/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 23.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 87/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 23.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 88/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 20.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 89/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 23.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 90/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 23.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 91/2020 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 23.3.2020 sw práce 174,00
FA 92/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 26.3.2020 stravné poukážky 344,06
FA 93/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 94/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 95/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 96/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 97/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 98/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 99/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 100/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 101/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 102/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 103/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 26.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 104/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie-duplicitné, stornované 0,00
FA 105/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 106/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 107/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 108/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 109/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 110/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 111/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 112/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 113/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 114/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 115/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 116/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 117/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 118/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 119/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 120/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 27.5.2020 trovy exekúcie-dulicitné, stornované 0,00
FA 121/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 122/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 123/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 124/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 125/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 126/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 127/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 128/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 129/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 130/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 131/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 132/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 133/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 134/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 135/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 136/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 137/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 138/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 139/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 140/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 141/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 142/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 143/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 144/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 145/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 146/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 147/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 148/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 149/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 150/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 151/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 152/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 153/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 154/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 155/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 156/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 157/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 158/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 159/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 160/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 161/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 162/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 163/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 164/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 165/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 166/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 167/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 168/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 169/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 170/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 171/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 172/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 173/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 174/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 175/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 176/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 177/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 178/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 179/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 180/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 181/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 182/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 183/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 184/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 185/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 186/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 187/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 188/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 189/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 190/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 191/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 192/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 193/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 194/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 195/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 161/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 196/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 197/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 198/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 199/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 200/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 201/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 202/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 203/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 204/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 205/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 206/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 207/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 208/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 30.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 209/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 31.3.2020 stravné poukážky BA 820,84
FA 210/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 31.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 211/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 31.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 212/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 31.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 213/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 31.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 214/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 31.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 215/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 31.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 216/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 31.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 217/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 31.3.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 218/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 6.4.2020 trovy exekúcie 42,00
FA 219/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 1.4.2020 stravné poukážky 344,06
FA 220/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 1.4.2020 trovy exekúcie 0,00
FA 221/2020 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny ex., K.Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota 35678691 1.4.2020 trovy exekúcie 1512,00
FA 222/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 1.4.2020 web stránka 153,60
FA 223/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 6.4.2020 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 224/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 6.4.2020 nákup PHM, prevádzkové náplne 9,56
FA 225/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 3.4.2020 stravné poukážky, pracovisko Košice 294,91
FA 226/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 6.4.2020 trovy exekúcie 1008,00
FA 227/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 8.4.2020 prenájom routera 100,80
FA 228/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 8.4.2020 poplatky za tel. pevné linky 147,30
FA 229/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.4.2020 poplatky za tel. pevné linky 112,30
FA 230/2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 28.4.2020 prenájom nebytových priestorov 1228,80
FA 231/2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.4.2020 prenájom - parkovné 60,00
FA 232/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 20.4.2020 poštovné 7,95
FA 233/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.4.2020 poplatky za mobilné telefóny+internet+GPS 327,83
FA 234/2020 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 20.4.2020 refakturácia vecných nákladov z nájmu 132,43
FA 235/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.4.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 69,07
FA 236/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 20.4.2020 výpožička-prevádzkové náklady marec 1210,52
FA 237/2020 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 22.4.2020 sw práce 174,00
FA 238/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 23.4.2020 stravné poukážky, pracovisko B.B. 245,76
FA 239/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 27.4.2020 stravné poukážky, pracovisko Nitra 245,76
FA 240/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 27.4.2020 stravné poukážky,pracovisko Bratislava 830,66
FA 241/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.5.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 67,39
FA 242/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.5.2020 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 243/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 6.5.2020 stravné poukážky, pracovisko Košice 294,91
FA 244/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 6.5.2020 web stránka 153,60
FA 245/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 11.5.2020 prefakturácia ubytovania 81,00
FA 246/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 11.5.2020 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 247/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 11.5.2020 prenájom routera 100,80
FA 248/2020 JUDr. Mário Mičák, súdny exekútor, Kollárova 39, 974 01 Banská Bystrica 37825640 11.5.2020 trovy exekúcie 72,00
FA 249/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 13.5.2020 poplatky za tel. pevné linky 135,11
FA 250/2020 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 011 Košice 31350810 13.5.2020 certifikačný audit 600,00
FA 251/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.5.2020 poštovné 13,05
FA 252/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 00166197 15.5.2020 refakturácia vecných nákladov z nájmu 130,86
FA 253/2020 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 18.5.2020 servis AUS 141,00
FA 254/2020 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 18.5.2020 servis AUS 144,00
FA 255/2020 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 19.5.2020 sw práce 174,00
FA 256/2020 MARCO CAR, s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 20.5.2020 servis AUS 43,82
FA 257/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.5.2020 overenie vzoriek 104,28
FA 258/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.5.2020 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 340,83
FA 259/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 25.5.2020 zmluva o výpožičke-nájom 1015,83
FA 260/2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 25.5.2020 havarijné poistenie AUS 643,18
FA 261/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 26.5.2020 stravné poukážky, pracovisko B. Bystrica 147,98
FA 262/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 26.5.2020 stravné poukážky, pracovisko Bratislava 1017,44
FA 263/2020 APS Consulting, s.r.o., Pečnianska 1, 851 01 Bratislava 52008274 1.6.2020 školiace služby -ISO 37001 3802,50
FA 264/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.6.2020 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 265/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.6.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 66,97
FA 266/2020 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 3.6.2020 servis AUS 52,00
FA 267/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 3.6.2020 web stránka/td> 153,60
FA 268/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 4.6.2020 prefakturácia ubytovania 81,00
FA 269/2020 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4 30810701 4.6.2020 overenie váhy s neautomatickou činnosťou 72,00
FA 270/2020 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov 31570364 4.6.2020 servis AUS 12,72
FA 271/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.6.2020 prenájom routera, internet 100,80
FA 272/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 4.6.2020 stravné poukážky, pr. Košice 344,06
FA 273/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 4.6.2020 exekučná amnestia 168,00
FA 274/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 8.6.2020 telefónne poplatky 142,64
FA 275/2020 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 8.6.2020 náhrada trov exekúcie 65,09
FA 276/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.6.2020 telefónne poplatky, internet 114,58
FA 277/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 12.6.2020 poštovné 6,30
FA 278/2020 Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 16.6.2020 služby s nájmom 84,37
FA 279/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 16.6.2020 stravné poukážky, pr. Nitra 294,91
FA 280/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 18.6.2020 tonery 343,68
FA 281/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 18.6.2020 zmluva o výpožičke - nájom 753,46
FA 282/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 19.6.2020 meranie vzoriek 59,16
FA 283/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 19.6.2020 meranie vzoriek 64,80
FA 284/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 22.6.2020 stravné poukážky, pr. B.Bystrica 221,18
FA 285/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 22.6.2020 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 323,52
FA 286/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 23.6.2020 stravné poukážky, pr. Bratislava 884,74
FA 287/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 29.6.2020 meranie vzoriek 64,80
FA 288/2020 Mettler - Toledo s.r.o.,Hattalova 12, 831 03 Bratislava 31354211 29.6.2020 oprava váhy 241,20
FA 289/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 47513373 30.6.2020 sw práce 174,00
FA 290/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 30.6.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 165,52
FA 291/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 1.7.2020 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 292/2020 AUTOFIX, s.r.o., Partizánsk cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 2.7.2020 servis AUS 72,34
FA 293/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 2.7.2020 web stránka 153,60
FA 294/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 3.7.2020 nájom pr. Nitra 325,82
FA 295/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.7.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 150,58
FA 296/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 7.7.2020 odmerné nádoby - kalibrácia 84,60
FA 297/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 7.7.2020 prenájom routera, internet 100,80
FA 298/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 7.7.2020 refakturácia ubytovania 81,00
FA 299/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 8.7.2020 telefónne poplatky 141,79
FA 300/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.7.2020 telefónne poplatky, internet 111,97
FA 301/2020 Mgr. Zuzana Ritter, súdny ex., Jilemnického 5498/37, 929 01 Dunajská Streda 37844474 14.7.2020 exekučná amnestia 7686,00
FA 302/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 14.7.2020 tonery B. Bystrica 166,32
FA 303/2020 Roman Varga - RWK unit, Južná trieda 117, 040 01 Košice 45470375 14.7.2020 autobatéria 161,40
FA 304/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.7.2020 poštovné 34,70
FA 305/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 15.7.2020 tonery pr. B. Bystrica 31,68
FA 306/2020 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 15.7.2020 upratovacie služby B. Bystrica 150,00
FA 307/2020 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 15.7.2020 služby spojené s nájmom 83,37
FA 308/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 17.7.2020 zmluva o výpožičke -nájom 614,21
FA 309/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 20.7.2020 sttravné poukážky, pr. B. Bystrica 147,98
FA 310/2020 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 11 Košice 31350810 21.7.2020 certifikačný audit ISO 37001 816,00
FA 311/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.7.2020 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 321,12
FA 312/2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.7.2020 prenájom 1228,80
FA 313/2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 20.7.2020 prenájom parkovacích miest 60,00
FA 314/2020 IMMO 5, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice 11 36217522 23.7.2020 STK AUS 44,00
FA 315/2020 IMMO 5, s.r.o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice 11 36217522 23.7.2020 EK AUS 38,00
FA 316/2020 JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca 37951416 27.7.2020 exekučná amnestia 420,00
FA 317/2020 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 27.7.2020 sw práce 174,00
FA 318/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.7.2020 služby s nájmom 26,89
FA 319/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.7.2020 služby s nájmom 19,85
FA 320/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.7.2020 pomerné náklady vodné stočné 5,91
FA 321/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 27.7.2020 stravné poukážky 584,90
FA 322/2020 CeMS, s.r.o.,Snežienková 1/A, 971 01 Prievidza 35891823 29.7.2020 výkon dozoru nad certifikovaným systémom 1008,00
FA 323/2020 CeMS, s.r.o., Snežienková 1/A, 971 01 Prievidza 35891823 29.7.2020 výkon dozoru nad certifikáciou ISO 1159,00
FA 324/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.8.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 291,13
FA 325/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 3.8.2020 meranie vzoriek 32,40
FA 326/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.8.2020 poplatok za prenájom licencie eREGIS 99,60
FA 327/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.8.2020 web stránka 153,60
FA 328/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 5.8.2020 stravné poukážky pr. Nitra 294,91
FA 329/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 5.8.2020 stravné poukážky Košice 294,91
FA 330/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 7.8.2020 telefónne poplatky, internet 111,97
FA 331/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 10.8.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 399,37
FA 332/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.8.2020 telefónne poplatky 135,62
FA 333/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.8.2020 prenájom routera, internet 100,80
FA 334/2020 UNMS, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava 30810710 11.8.2020 ubytovanie zamestnanca 81,00
FA 335/2020 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 11.8.2020 servis AUS 157,90
FA 336/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.8.2020 poštovné 11,85
FA 337/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.8.2020 meranie vzoriek 64,80
FA 338/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.8.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 409,91
FA 339/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 19.8.2020 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 321,93
FA 340/2020 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 20.8.2020 meranie vzoriek 64,80
FA 341/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 21.8.2020 stravné poukážky B. Bystrica 51,98
FA 342/2020 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 166197 26.8.2020 služby spojené s nájmom 81,94
FA 343/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 26.8.2020 tonery B. Bystrica 79,20
FA 344/2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 26.8.2020 havarijné poistenie AUS 643,18
FA 345/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 26.8.2020 stravné poukážky Bratislava 609,48

FA 346/2020

JUDr. Marko Rus, súdny exekútor, Železničná 257/19, 050 01 Revúca

37951416

2.9.2020

trovy exekúcie - dobropis

-42,00

FA 347/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

3.9.2020

tonery B. Bystrica

11,14

FA 348/2020

RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice

35690003

3.9.2020

poplatok za prenajom licencie eREGIS

99,60

FA 349/2020

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

3.8.2020

pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne

268,94

FA 350/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

3.9.2020

meranie vzoriek

32,40

FA 351/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

4.9.2020

služby spojené s nájmom

484,16

FA 352/2020

ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

52626571

4.9.2020

web stránka

153,60

FA 353/2020

VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

36660248

4.9.2020

doména SMI

13,08

FA 354/2020

APS Consulting, s.r.o., Pečnianska 1, 851 01 Bratislava

52008274

7.9.2020

implementácia systémov manaž. proti korupcii

1597,50

FA 355/2020

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

9.9.2020

telefónne poplatky, internet

111,97

FA 356/2020

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

9.9.2020

telefónne poplatky

134,12

FA 357/2020

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

9.9.2020

prenájom routera, internet

100,80

FA 358/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

10.9.2020

refakturácia ubytovania

81,00

FA 359/2020

IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok

47513373

16.9.2020

sw práce

174,00

FA 360/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

16.9.2020

TONERY, ODPADOVÁ NÁDOBA

252,12

FA 361/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

16.9.2020

stravné poukážky

147,98

FA 362/2020

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

17.9.2020

poštovné

39,55

FA 363/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

17.9.2020

meranie vzoriek

129,60

FA 364/2020

Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

166197

17.9.2020

služby spojené s nájmom

78,25

FA 365/2020

IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok

47513373

17.9.2020

sw práce

174,00

FA 366/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

17.9.2020

vodné stočné

38,99

FA 367/2020

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

21.9.2020

popl. za mobilné hovory+internet+GPS

317,20

FA 368/2020

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

24.9.2020

pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne

335,05

FA 369/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

24.9.2020

refakturácia ubytovania

81,00

FA 370/2020

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

31331131

24.9.2020

kancelárske potreby

67,77

FA 371/2020

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

585441

25.9.2020

havarijné+E19 poistenie AUS

643,18

FA 372/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

52005551

28.9.2020

stravné poukážky

791,35

FA 373/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

28.9.2020

tonery Bratislava

261,60

FA 374/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

30.9.2020

tonery, pr. Košice

213,84

FA 375/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

52005551

30.9.2020

stravné poukážky

245,76

FA 376/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

2.10.2020

tonery, pr. B.Bystrica

242,40

FA 377/2020

ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

52626571

2.10.2020

web stránka

153,60

FA 378/2020

RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice

35690003

2.10.2020

poplatok za prenájom licencie eREGIS

99,60

FA 379/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava

30810710

2.10.2020

zmluva o výpožičke - nájom

484,87

FA 380/2020

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

6.10.2020

pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne

495,58

FA 381/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

6.10.2020

meranie vzoriek

64,80

FA 382/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

6.10.2020

meranie vzoriek

32,40

FA 383/2020

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

8.10.2020

telefónne poplatky, internet

112,31

FA 384/2020

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

8.10.2020

telefónne poplatky

129,25

FA 385/2020

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

8.10.2020

prenájom routera, internet

100,80

FA 386/2020

JUDr. Ing. Ján Gasper, PHd., súdny ex. , K.Mikszátha 268 , 979 01 Rimavská Sobota

35678691

9.10.2020

exekučná amnestia

42,00

FA 387/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 81005 Bratislava

30810710

12.10.2020

prefakturácia ubytovania

81,00

FA 388/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

12.10.2020

stravné poukážky pr. Bratislava

285,08

FA 389/2020

Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava

35895071

13.10.2020

servis AUS

112,20

FA 390/2020

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

15.10.2020

poštovné

26,30

FA 391/2020

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice

36038351

16.10.2020

prenájom pozemku - parkovanie

60,00

FA 392/2020

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39  Košice

36038351

16.10.2020

prenájom nebytových priestorov I. štvrťrok

1228,80

FA 393/2020

Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

166197

16.10.2020

refakturácia vecných nákladov z nájmu

119,59

FA 394/2020

Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava

35895071

16.10.2020

servis AUS

514,25

FA 395/2020

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

19.10.2020

pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne

319,85

FA 396/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

19.10.2020

meranie vzoriek

64,80

FA 397/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

19.10.2020

meranie vzoriek

97,20

FA 398/2020

IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok

47513373

19.10.2020

sw práce

174,00

FA 399/2020

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

19.10.2020

popl. za mobilné hovory+internet+GPS

335,35

FA 400/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

21.10.2020

zmluvy o výpožičke-nájom

529,68

FA 401/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

22.10.2020

stravné poukážky pr. Banská Bystrica

221,48

FA 402/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

26.10.2020

stravné poukážky, pr. Bratislava

845,41

FA 403/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

27.10.2020

meranie vzoriek

218,28

FA 404/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

52005551

27.10.2020

stravné poukážky pr. Košice

344,06

FA 405/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

52005551

30.10.2020

stravné poukážky pr. Nitra

344,06

FA 406/2020

JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny ex., K.Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota

35678691

2.11.2020

exekučná amnestia

84,00

FA 407/2020

MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov

31570364

2.11.2020

servis AUS

12,55

FA 408/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

3.11.2020

meranie vzoriek

162,00

FA 409/2020

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

3.11.2020

pohonné hmoty

292,22

FA 410/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

3.11.2020

meranie vzoriek

162,00

FA 411/2020

RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice

35690003

4.11.2020

poplatok za prenájom licencie eREGIS

99,60

FA 412/2020

ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

52626571

4.11.2020

web stránka

153,60

FA 413/2020

ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

31331131

4.11.2020

kancelárske potreby

526,66

FA 414/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

5.11.2020

tonery pr. Bratislava

124,80

FA 415/2020

MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov

31570364

9.11.2020

servis AUS

41,93

FA 416/2020

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

9.11.2020

telefónne poplatky, internet

111,97

FA 417/2020

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

9.11.2020

telefónne poplatky

139,88

FA 418/2020

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

9.11.2020

internet

100,80

FA 419/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava

52005551

11.11.2020

stravné poukážky pr. B. Bystrica

319,49

FA 420/2020

Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice

31725929

12.11.2020

servis AUS

23,59

FA 421/2020

Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice

31725929

12.11.2020

servis AUS

23,24

FA 422/2020

JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., súdny ex., K.Mikszátha 268 , 97901 Rimavská Sobota

35678691

12.11.2020

trovy exekúcie

154,92

FA 423/2020

IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok

47513373

12.11.2020

notebook LENOVO, sw. práce

594,00

FA 424/2020

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

13.11.2020

poštovné

16,65

FA 425/2020

Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

166197

18.11.2020

služby spojené s nájmom

125,64

FA 426/2020

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

18.11.2020

pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne

151,02

FA 427/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

18.11.2020

tonery pr. B. Bystrica

250,68

FA 428/2020

VISS, s.r.o., Slovinec 63, 841 07 Bratislava

36660248

19.11.2020

email hosting

142,56

FA 429/2020

AUTOFIX, s.r.o. , Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica

44441223

23.11.2020

servis AUS

264,49

FA 430/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

23.11.2020

zmluva o výpožičke

651,39

FA 431/2020

Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

23.11.2020

popl. za mobilné hovory+internet+GPS

343,87

FA 432/2020

JUDr. Pavel Halás, Iľjušinova 14, 851 01 Bratislava

36064271

24.11.2020

exekučná amnestia

966,00

FA 433/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

27.11.2020

stravné poukážky pr, Bratislava

835,58

FA 434/2020

RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice

35690003

1.12.2020

poplatok za prenájom licencie eREGIS

99,60

FA 435/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

2.12.2020

meranie vzoriek

194,40

FA 436/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

2.12.2020

stravné poukážky Nitra

109,58

FA 437/2020

ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

52626571

3.12.2020

web stránka

153,60

FA 438/2020

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

3.12.2020

pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne

213,37

FA 439/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

7.12.2020

stravné poukážky Košice

109,58

FA 440/2020

Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava

52005551

7.12.2020

stravné poukážky Nitra

221,18

FA 441/2020

Jozef Jakab-CD, Novomestského 9, 949 11 Nitra

33710589

7.12.2020

servis AUS

124,38

FA 442/2020

Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava

35895071

7.12.2020

servis AUS

60,00

FA 443/2020

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

35763469

8.12.2020

poplatky za tel. pevné linky, internet

115,87

FA 444/2020

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

8.12.2020

telefónne poplatky

137,69

FA 445/2020

SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava

47258314

8.12.2020

internet

100,80

FA 446/2020

IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok

47513373

9.12.2020

PC refurbished Intel core, sw práce

582,00

FA 447/2020

GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

35709332

10.12.2020

zákonné poistenie vozového parku

1101,20

FA 448/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

11.12.2020

prefakt ubytovanie - zmluva o výpožičke

235,00

FA 449/2020

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

36631124

14.12.2020

poštovné

38,15

FA 450/2020

AUTOFIX, s.r.o. , Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica

44441223

14.12.2020

servis AUS

200,24

FA 451/2020

Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

166197

14.12.2020

refakturácie služieb s nájmu

149,72

FA 452/2020

Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

37954521

16.12.2020

meranie vzoriek

325,82

FA 453/2020

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

16.12.2020

infocar AM-08

166,80

FA 454/2020

VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

31355374

16.12.2020

navýšenie OSČ na 30

75,60

FA 455/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

17.12.2020

tonery Banská Bystrica

340,27

FA 456/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

16.12.2020

tonery Košice

480,22

FA 457/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

17.12.2020

tonery Nitra

361,14

FA 458/2020

CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok

35891866

17.12.2020

tonery  Bratislava

501,74

FA 459/2020

GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

35709332

18.12.2020

havarijné poistenie vozového parku

1774,04

FA 460/2020

CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

35708182

18.12.2020

pohonné hmoty

273,95

FA 461/2020

UNMS, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

30810710

19.12.2020

nájom - zmluva o výpožičke

792,70

FA 462/2020

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

35697270

21.12.2020

popl. za mobilné hovory+internet+GPS

334,24

FA 463/2020

Lester, spol.- s r.o., Bratislavská 124, 902 01 Pezinok

44922868

30.1.2020

kancelárske stoličky

838,80