Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2020

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľaDátum doručenia faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 7.1.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 73.2
FA 2/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 7.1.2020 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99.60
FA 3/2020 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 47232480 7.1.2020 koncesionárske poplatky 2020 222.96
FA 4/2020 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 7.1.2020 faktúra sa týka r.2019 preradená pod č. 304/19 0
FA 4/2020 JUDr. Marko Rus 37951416 7.1.2020 trovy exekúcie 47,98
FA 6/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 7.1.2020 USB kľäče, externý disk 98,40
FA 7/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 7.1.2020 aktualizácia a prevádzka WEB stránky 153,60
FA 8/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 9.1.2020 tonery pr. BA 1 136,64
FA 9/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 9.1.2020 stravné poukážky pracovisko Košice 245,76
FA 10/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 9.1.2020 stravné poukážky pracovisko Bratislava 869,99
FA 11/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.1.2020 poplatky za tel. pevné linky, internet 117,07
FA 12/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 9.1.2020 stravné poukážky pracovisko Nitra 245,76
FA 13/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.1.2020 telefónne služby 129,11
FA 14/2020 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 13.1.2020 servis AUS 619,84
FA 15/2020 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 13.1.2020 servis AUS 179,03
FA 16/2020 APS Consulting, s.r.o., Pečnianska 1, 851 01 Bratislava 52008274 13.1.2020 konzultácie a školenia ISO 37001 3 960,00
FA 17/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 13.1.2020 prenájom routera 100,80
FA 18/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 15.1.2020 prefakturácia ubytovania 81,00
FA 19/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.1.2020 poštovné 19,95
FA 20/2020 VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 15.1.2020 právo používať aktuálne verzie 2020 1 046,04
FA 21/2020 CeMS, s.r.o., Snežienková 1/A, 971 01 Prievidza 35891823 16.1.2020 implementácia noriem ISO 9001 882,00
FA 22/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.1.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 169,87
FA 23/2020 Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 20.1.2020 čipová karta ATOS 35,00
FA 24/2020 JUDr. Miriam Mešová, Tehelná 4, 960 01 Zvolen 42193133 20.1.2020 trovy exekúcie 60
FA 25/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.1.2020 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 318,52
FA 26/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 21.1.2020 výpožička-prevádzkové náklady 1 297,65
FA 27/2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 21.1.2020 prenájom nebytových priestorov I.štvrť. 2020 1 228,80
FA 28/2020 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Oštepný závod Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice 36038351 21.1.2020 prenájom pozemkov na parkovanie 60,00
FA 29/2020 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 21.1.2020 refakturácia vecných nákladov z nájmu 185,33
FA 30/2020 Anna Ružinská, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 34254692 21.1.2020 upratovanie priest. pracovisko B.B. 150,00
FA 31/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 22.1.2020 stravné poukážky prac. B.Bystrica 270,34
FA 32/2020 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 28.1.2020 trovy exekúcia 41,87
FA 33/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 28.1.2020 stravné poukážky prac. Bratislava 678,30
FA 34/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 29.1.2020 tonery prac. Košice 653,90
FA 35/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 30.1.2020 tonery prac. Nitra 166,81
FA 36/2020 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 31.1.2020 servis AUS 52,48
FA 37/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 31.1.2020 tonery B. Bysttrica 322,32
FA 38/2020 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 31.1.2020 servis AUS 997,92
FA 39/2020 APS Consulting, s.r.o., Pečnianska 1, 851 01 Bratislava 52008274 3.2.2020 implementácia ISO 37001 3735,00
FA 40/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.2.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 620,44
FA 41/2020 RASAX alfa, s.r.o., Výstvby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.2.2020 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 42/2020 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 31394981 5.2.2020 web stránka 153,60
FA 43/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.2.2020 prenájom routera 100,80
FA 44/2020 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 6.2.2020 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 45/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 7.2.2020 prefakturácia ubytovania 81,00
FA 46/2020 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 7.2.2020 havarijné poistenie AUS 643,18
FA 47/2020 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.2.2020 poplatky za tel. pevné linky 162,38
FA 48/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 11.2.2020 stravné poukážky pracovisko Nitra 294,91
FA 49/2020 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 13.2.2020 servis AUS 36,00
FA 50/2020 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 13.2.2020 servis AUS 410,45
FA 51/2020 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.2.2020 poštovné 31,20
FA 52/2020 CeMS, s.r.o., Snežienková 1/A, 971 01 Prievidza 35891823 14.2.2020 implementácia ISO 9001 604,80
FA 53/2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.2.2020 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 343,40
FA 54/2020 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 19.2.2020 odpadová nádoba EPSON T2950 16,78
FA 55/2020 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 13.2.2020 popl. za mobilné hovory+internet+GPS 320,77
FA 56/2020 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 24.2.2020 refakturácia vecných nákladov z nájmu 170,72
FA 57/2020 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 24.2.2020 výpožička-prevádzkové náklady január 1372,10
FA 58/2020 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 24.2.2020 SW práce, PC i3 4GB, SSD, MS Office 582,00
FA 59/2020 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 25.2.2020 stravné poukážky BA 722,53
FA 60/2020 Jozef Jakab-CD, Novomestského 9, 949 11 Nitra 33710589 27.2.2020 servis AUS 213,60