Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2022

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľaDátum doručenia faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.1.2022 prevádzkový poplatok 11,95
FA 2/2022 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 3.1.2022 koncesionárske poplatky 222,96
FA 3/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.1.2022 web stránka 153,60
FA 4/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 3.1.2022 sw práce 324,30
FA 5/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 4.1.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 6/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.1.2022 prenájom routera, internet 100,80
FA 7/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.1.2022 telefónne poplatky 95,41
FA 8/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 10.1.2022 poskytnutie práva použ. softweare 8,40
FA 9/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.1.2022 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 10/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 10.1.2022 stravné poukážky Nitra 294,91
FA 11/2022 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 11.1.2022 zastavené exekúcie 1134,00
FA 12/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.1.2022 telefónne služby 149,00
FA 13/2022 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 12.1.2022 zastavené exekúcie 212,25
FA 14/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 12.1.2022 stravné poukážky B. Bystrica 221,18
FA 15/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 13.1.2022 tonery, odpadová nádoba 358,56
FA 16/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 14.1.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 17/2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 17.1.2022 poštovné 6,45
FA 18/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v B. Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 17.1.2022 služby s nájmom 131,91
FA 19/2022 JUDr. Petert Kohút, Mičinská cesta 35, 94 01 Banská Bystrica 35657723 17.1.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 20/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.1.2022 PHM 75,12
FA 21/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 18.1.2022 tonery, odpadová nádoba 384,24
FA 22/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 18.1.2022 právo používať aktuálne verzie 1142,16
FA 23/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.1.2022 GPS 107,91
FA 24/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.1.2022 GPS 220,41
FA 25/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 26.1.2022 meranie vzoriek 194,40
FA 26/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 04801 Rožnava 36038351 31.1.2022 prenájom pozemku 60,00
FA 27/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 31.1.2022 prenájom nebytových priestorov 1228,80
FA 28/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 97401 Banská Bystrica 44441223 31.1.2022 servis AUS 130,43
FA 29/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 1.2.2022 meranie vzoriek 64,80
FA 30/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.2.2022 web stránka 153,60
FA 31/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.2.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 32/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.2.2022 odmerné nádoby - kalibrácia 133,80
FA 33/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 3.2.2022 stravné lístky 245,76
FA 34/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.2.2022 telefónne poplatky 103,38
FA 35/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.2.2022 prenájom routera, internet 100,80
FA 36/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.2.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 339,56
FA 37/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 7.2.2022 poistná udalosť - servis 1142,27
FA 38/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 7.2.2022 STK + TK 144,00
FA 39/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.2.2022 telefónne služby + internet 111,97
FA 40/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.2.2022 telefónne služby 150,27
FA 41/2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.2.2022 poštovné 20,55
FA 42/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.2.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 43/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 16.2.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 44/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.2.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 491,12
FA 45/2022 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor, Mierové nám. 1, 91101 Trenčín 36130681 18.2.2022 exekučné náklady 72,00
FA 46/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 18.2.2022 seminár k zúčtovaniu dane 42,00
FA 47/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.2.2022 GPS 107,91
FA 48/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 21.2.2022 služby s nájmom 434,55
FA 49/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 22.2.2022 stravné poulážky B. Bystrica 172,03
FA 50/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 22.2.2022 sw práce 558,60
FA 51/2022 JUDr.Ing. Miroslav Paller, súdny ex., Jesenského 61, 96501 Žiar nad Hronom 37817884 24.2.2022 zastavené exekúcie 72,00
FA 52/2022 Mgr. Boris Halás, súdny exekútor, Popradská 70, 822 02 Bratislava 42272459 24.2.2022 zastavené exekúcie 42,00
FA 53/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 24.2.2022 tonery 58,08
FA 54/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.3.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 55/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.3.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 56/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.3.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 57/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánsk cesta 75, 97401 Banská Bystrica 44441223 2.3.2022 servis AUS 59,00
FA 58/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.3.2022 web stránka 153,60
FA 59/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 7.3.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 379,21
FA 60/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 7.3.2022 meranie vzoriek 194,40
FA 61/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 7.3.2022 telefónne služby 93,36
FA 62/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 7.3.2022 internet 100,80
FA 63/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.3.2022 telefónne služby, internet 111,97
FA 64/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 8.3.2022 služby s nájmom 312,13
FA 65/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 8.3.2022 tonery 358,56
FA 66/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 9.3.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 67/2022 Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Koprivnická 9/G, 84102 Bratislava 33767947 11.3.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 68/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 11.3.2022 overenie závaží, certifikát 146,28
FA 69/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.3.2022 telefónne služby 149,05
FA 70/2022 JUDr. Mária Bíla, súdna exekútorka, Hlavná 115, 040 01 Košice 42099170 11.3.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 71/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 11.3.2022 refakturácia ubytovania 135,00
FA 72/2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.3.2022 poštovné 20,00
FA 73/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 16.3.2022 stravné poukážky 172,03
FA 74/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.3.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 622,03
FA 75/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 21.3.2022 zmluva o výpožičke-nájom, služby s nájmom 811,57
FA 76/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.3.2022 GPS 332,91
FA 77/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 21.3.2022 MS OFFICE, údržba PC 1052,40
FA 78/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 23.3.2022 tonery 131,04
FA 79/2022 B2B AUTO s.r.o., Kopčianska 82/I, 851 01 Bratislava 46296689 25.3.2022 osobné služobné autá FABIA 3 ks 41 790,00
FA 80/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 29.4.2022 servis AUS 389,78
FA 81/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 28.3.2022 stravné poukážky 344,06
FA 82/2022 B2B AUTO s.r.o., Kopčianska 82/I, 85101 Bratislava 46296689 30.3.2022 dotankovanie nových vozidiel 210,00
FA 83/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 30.3.2022 zmluva o výpožičke - nájom 839,16
FA 84/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 30.3.2022 zmluva o výpožičke - nájom 829,48
FA 85/2022 GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 4.4.2022 havarijné poistenie AUS 277,17
FA 86/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 4.4.2022 web stránka 153,60
FA 87/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.4.2022 licencia eREGIS 99,60
FA 88/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.4.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 800,76
FA 89/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 5.4.2022 telefónne poplatky 89,66
FA 90/2022 GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 5.4.2022 havarijné poistenie AUS 1032,40
FA 91/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.4.2022 internet 100,80
FA 92/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 7.4.2022 licencia mzdy 8,76
FA 93/2022 JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor, Exekútorský úrad Brat.1, Záhradnícka 14, 81107 Bratislava 42133530 7.4.2022 exekučné poplatky 72,00
FA 94/2022 JUDr. Iveta Ailerová, súdny ex., Jána Bottu 21, 934 01 Levice 44366639 7.4.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 95/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 8.4.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 96/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.4.2022 telefónne služby, internet 111,97
FA 97/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 11.4.2022 servis AUS 208,79
FA 98/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 11.4.2022 tonery pr. Bratislava 884,04
FA 99/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 13.4.2022 nájom parkoviska 60,00
FA 100/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 13.4.2022 nájom kancelárskych priestorov 1228,80
FA 101/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 13.4.2022 telefónne služby 157,67
FA 102/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 13.4.2022 služby s nájmom 313,90
FA 103/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 14.4.2022 servis AUS 101,00
FA 104/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 20.4.2022 tonery pr. B.Bystrica 186,59
FA 105/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.4.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 536,41
FA 106/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.4.2022 GPS, monitorovacie zariadenia 445,41
FA 107/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 20.4.2022 zmluva o výpožičke, nájom 881,85
FA 108/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 21.4.2022 tonery pr. Bratislava 179,82
FA 109/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 25.4.2022 sw práce, myš 325.32
FA 110/2022 JUDr. Ing. Karol Mihál, súdny exekútor, Moyzesova 34, 040 01 Košice 35513748 27.4.2022 trovy exkúcie 72,00
FA 111/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 28.4.2022 meranie vzoriek 32,40
FA 112/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 28.4.2022 meranie vzoriek 64,80
FA 113/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.5.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 363,86
FA 114/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.5.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 115/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.5.2022 web stránka 153,60
FA 116/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.5.2022 stravné lístky-B. Bystrica 270,34
FA 117/2022 JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor, Exekútorský úrad Brat.1, Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava 42133530 4.5.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 118/2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 4.5.2022 telefónne služby 86,65
FA 119/2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 4.5.2022 internet 100,80
FA 120/2022 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 5.5.2022 kancelárske potreby 56,36
FA 121/2022 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov 31570364 5.5.2022 servis AUS 27,91
FA 122/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 5.5.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 123/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 30810710 5.5.2022 telefónne služby, internet 114,46
FA 124/2022 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 35763469 6.5.2022 servis AUS 29,64
FA 125/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 31725929 9.5.2022 meranie vzoriek 129,60
FA 126/2022 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 011 Košice 31350810 11.5.2022 ISO37001-audit 756,00
FA 127/2022 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 011 Košice 31350810 11.5.2022 ISO 9001 audit 420,00
FA 128/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.5.2022 telefónne služby 158,27
FA 129/2022 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 11.5.2022 servis AUS 30,60
FA 130/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 10.5.2022 stravné poukážky pr. Nitra 245,76
FA 131/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 31725929 12.5.2022 meranie vzoriek 129,60
FA 132/2022 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov 31570364 16.5.2022 servis AUS 16,13
FA 133/2022 JUDr. Ing. Karol Mihál, súdny exekútor, Moyzesova 34, 040 01 Košice 35513748 17.5.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 134/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 19.5.2022 služby spojené s nájmom 210,92
FA 135/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 19.5.2022 servis AUS 138,32
FA 136/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 19.5.2022 tonery B. Bystrica 246,18
FA 137/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.5.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 714,38
FA 138/2022 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava 31324797 23.5.2022 TK a EK služobného auta 87,00
FA 139/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.5.2022 GPS 107,91
FA 140/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 23.5.2022 sw práce - údržba 241,20
FA 141/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.5.2022 certifikát o overení - závažia 143,28
FA 142/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.5.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 143/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.6.2022 web stránka
FA 144/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.6.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 145/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.6.2022 telefónne poplatky 92,11
FA 146/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.6.2022 internet 100,80
FA 147/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 6.6.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 608,14
FA 148/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 7.6.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 149/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.2022 telefón, internet 114,46
FA 150/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 10.6.2022 služby s nájmom 143,76
FA 151/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.6.2022 telefónne služby 171,17
FA 152/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 13.6.2022 stravné poukážky pr. B. Bystrica 270,34
FA 153/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.6.2022 meranie vzoriek 162,00
FA 154/2022 Mgr. Boris Halás, súdny exekútor, Popradská 70, 822 02 Bratislava 30814502 15.6.2022 trovy exekúcie 397 EX 261/19 72,00
FA 155/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.6.2022 vydanie certifikátu - váhy 84,48
FA 156/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.6.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 857,30
FA 157/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.6.2022 GPS 107,91
FA 158/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 24.6.2022 sw práce-údržba 306,00
FA 159/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 24.6.2022 zmluva o výpožičke - nájom 781,37
FA 160/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.6.2022 zmluva o výpožičke - nájom 512,84
FA 161/2022 JUDR. Dagmar Kováčová, súdny exekútor, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 37927027 28.6.2022 trovy exekúcie 391EX 3973/19-6 72,00
FA 162/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 28.6.2022 stravné poukážky Nitra 245,76
FA 163/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.7.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 164/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.7.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 328,27
FA 165/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 4.7.2022 nájomné 1. polrok pracovisko Nitra 325,82
FA 166/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.7.2022 telefónne poplatky 85,99
FA 167/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.7.2022 internet 100,80
FA 168/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 6.7.2022 web stránka 153,60
FA 169/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.7.2022 telefón, internet 114,46
FA 170/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 8.7.2022 poplatok - výplatný lístok 8,64
FA 171/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 25.7.2022 sw práce 222,60
FA 172/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 25.7.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 173/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 25.7.2022 zmluva o výpožičke - nájom plus služby 515,26
FA 174/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.7.2022 GPS 107,91
FA 175/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 25.7.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 595,96
FA 176/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 25.7.2022 telefónne poplatky 169,62
FA 177/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.7.2022 meranie vzoriek 64,80
FA 178/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.7.2022 meranie vzoriek 32,40
FA 179/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 27.7.2022 služby spojné s nájmom pr. B.Bystrica 103,63
FA 180/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 29.7.2022 nájomné za 3. štvrťrok 1288,80
FA 181/2022 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov 31570364 1.8.2022 servis AUS 27,07
FA 182/2022 PORSCHE Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Bratislavská 18, 949 01 Nitra 31319459 29.7.2022 servis AUS 346,57
FA 183/2022 SMOTORS s.r.o., Štúrová 72, 949 01 Nitra 50768778 29.7.2022 servis AUS 166,96
FA 184/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 1.8.2022 prefakturácia dane z nehnuteľnosti 1565,24
FA 185/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 1.8.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 186/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.8.2022 web stránka 153,60
FA 187/2022 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 2.8.2022 kancelárske potreby 576,42
FA 188/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 8.8.2022 telefónne poplatky 85,36
FA 189/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 8.8.2022 servis AUS 480,62
FA 190/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 24.9.2022 internet 100,80
FA 191/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 8.8.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 322,55
FA 192/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 8.8.2022 stravné poukážky 172,03
FA 193/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 8.8.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 194/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.2022 telefón, internet 114,46
FA 195/2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 9.8.2022 servis AUS 117,94
FA 196/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 47259116 11.8.2022 telefónne poplatky 171,85
FA 197/2022 JUDr. Ing. Jozef Štorek, súdny exekútor, Bezručova 16, 940 66 Nové Zámky 31195555 15.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 198/2022 JUDr. Bohumil Kubát, súdny exeekútor, Šafarikovo nám. 4, 811 02 Bratislava 42185084 16.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 199/2022 JUDr. Martin Petrovič, súdny exekútor, Kósu-Schopera 133/8, 048 01 Rožnava 42324840 16.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 200/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 16.8.2022 stravné poukážky, Nitra, 147,98
FA 201/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 22.8.2022 GPS 107,91
FA 202/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 22.8.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 682,20
FA 203/2022 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 22.8.2022 servis AUS 19,75
FA 204/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 23.8.2022 overenie závažia 198,00
FA 205/2022 JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor, Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou 42341795 25.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 206/2022 MVDr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor, Hlavná 137, 080 01 Prešov 31276491 30.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 207/2022 MVDr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor, Hlavná 137, 080 01 Prešov 31276491 30.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 208/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 5.9.2022 služby spojené s nájmom 162,61
FA 209/2022 rasax alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 5.9.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 210/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.9.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 321,85
FA 211/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 5.9.2022 web stránka 153,60
FA 212/2022 VISS, S.R.O. Slovinec 63 841 07 Bratislava 36660248 7.9.2022 doména web 13,08
FA 213/2022 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 7.9.2022 telefónne poplatky 95,63
FA 214/2022 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 7.9.2022 internet 100,80
FA 215/2022 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 8.9.2022 kancelárske potreby 76,80
FA 216/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.9.2022 telefónne poplatky, internet 114,46
FA 217/2022 JUDr. Jaroslav Śpička, exekútorský ú. Vranou n/Toplou, Okulka 24/11, 093 01 VRANOV N/TOP. 42341795 18.9.2022 omylom duplicitne vybrané čís. FA 205/22 0.00
FA 218/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 19.9.2022 služby spojené s nájmom 176,80
FA 219/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 19.9.2022 tonery pr. B. Bystrica 137,28
FA 220/2022 KARIREAL SLOVAKIA , a.s., Nova ulica 17, 902 03 Pezinok 35785403 19.9.2022 servis AUS 239,88
FA 221/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.9.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 426,22
FA 222/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 19.9.2022 zmluva o výpožičke - nájom 559,47
FA 223/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 19.9.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 224/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 19.9.2022 stravné lístky 147,98
FA 225/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 47259116 19.9.2022 telefónne poplatky 165,85
FA 226/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 19.9.2022 GPS 107,91
FA 227/2022 JUDr. Robert Tutko, PhD., Exekútorský Úrad ROŽNAVA, Čučmianska dlhá 26, 048 01 Rožnava 35980966 30.9.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 228/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 30.9.2022 sw práce 445,20
FA 229/2022 JUDr. Marian Jurina. Exek.úrad Lučenec, ul. Śtefana Moyzesa 50, 984 01 Lučenec 35980966 30.9.2022 súdna exekúcia 72,00
FA 230/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.10.2022 Nákup PHM 465,27
FA 231/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 3.10.2022 Meranie vzoriek 64,80
FA 232/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.10.2022 Web stránka 153,60
FA 233/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.10.2022 Licencia eRegis 99,60
FA 234/2022 JUDr. Adriana Soldán Steinerová, Jilemnického 2,911 01 Trenčín 34056319 4.10.2022 Súdna exekúcia 72,00
FA 235/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 4.10.2022 Zmluva o výpožičke - nájom 544,99
FA 236/2022 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.10.2022 Telefónne poplatky 87,52
FA 237/2022 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.10.2022 Internet 100.80
FA 238/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava/td> 52005551 12.10.2022 Stravné lístky Nitra 123,98
FA 239/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 47259116 12.10.2022 Telefónne poplatky 158,95
FA 240/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 12.10.2022 Poplatok - výplatný lístok 8,28
FA 241/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 13.10.2022 Servis AUS 1113,50
FA 242/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 13.10.2022 Servis AUS 447,95
FA 243/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 13.10.2022 Služby s nájmom 149,97
FA 244/2022 JUDr.Ivan Podhorec, PhD. Damborskeho 13 949 01 Nitra 42124603 17.10.2022 Súdna exekúcia 72,00
FA 245/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 17.10.2022 Sw práce 222,60
FA 246/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 18.10.2022 nákup PHM 241,13
FA 247/2022 Mgr. Boris Halás, súdny exekútor, Popradská 70, 822 02 Bratislava 42272459 18.10.2022 súdna exekúcia 42,00
FA 248/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 19.10.2022 Servis AUS 338,11
FA 2492022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 19.10.2022 Servis AUS 475,01
FA 250/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.10.2022 GPS poplatky 107,91
FA 251/2022 JUDr. Peter Śimko Slnečnicová 1, 900 41 Rovinka 31804942 24.10.2022 súdna exekúcia 36,00
FA 252/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 24.10.2022 Refakturácia ubytovania 135,00
FA 253/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 24.10.2022 Stravné poukážky B. Bystrica 56,78
FA 254/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 24.10.2022 Nájom a služby spojené s nájmom 1288,80
FA 255/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 25.10.2022 Telefónne služby + internet 109,75
FA 256/2022 A.R.S.spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica 1 31560270 26.10.2022 Servis AUS 38,00
FA 257/2022 A.R.S spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica 1 31560270 26.10.2022 servis AUS 38,00
FA 258/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 26.10.2022 servis AUS 30,74
FA 259/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 2.11.2022 Tonery 198,00
FA 260/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.11.2022 Web stránka 153,60
FA 261/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.11.2022 Nákup PHM 642,73
FA 262/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.11.2022 Licencia eREGIS 99,60
FA 263/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.11.2022 stravné lístky 203,98
FA 264/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 4.11.2022 internet a telefónne poplatky 111,47
FA 265/2022 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 7.11.2022 telefónne poplatky 89,40
FA 266/2022 SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 7.11.2022 internet 100,80
FA 267/2022 JUDr.Michal Dáni, ex. úrad, Cukrová 14 811 08 Bratislava 42354935 9.11.2022 súdna exekúcia 42,00
FA 268/2022 JUDr.Debnár Ján ex. Úrad Detva, Krsné 84, 962 12 Detva 37820478 10.11.2022 súdne exekúcie 72,00
FA 269/2022 JUDr.Debnár Ján ex. Úrad Detva, Krsné 84, 962 12 Detva 37820478 10.11.2022 súdne exekúcie 72,00
FA 270/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 47259116 11.11.2022 telefónne poplatky 166,20
FA 271/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 11.11.2022 stravné poukážky 184,32
FA 272/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 15.11.2022 stravné poukážky Nitra 14,78
FA 273/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 5.11.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 274/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 21.11.2022 služby s nájmom 212,18
FA 275/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 21.11.2022 sw práce 505,20
FA 276/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 18.11.2022 GPS 107,91
FA 277/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 21.11.2022 nákup PHM a prevádzkových náplní 437,23
FA 278/2022 JUDr. Ivan Varga, súdny exekútor, Kmeťova 13, 040 01 Košice 35520833 24.11.2022 zastavenie exekúcie 72,00
FA 279/2022 VISS, S.R.O. Slovinec 63 841 07 Bratislava 36660248 24.11.2022 email hosting 142,56
FA 280/2022 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 25.11.2022 servis AUS 19,90
FA 281/2022 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 25.11.2022 servis AUS 19,98
FA 282/2022 JUDr.Debnár Ján ex. Úrad Detva, Krsné 84, 962 12 Detva 37820478 28.11.2022 súdna exekúcia 72,00
FA 283/2022 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 29.11.2022 servis AUS 32,70
FA 284/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 2.12.2022 servis AUS 420,00
FA 285/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 2.12.2022 servis AUS 282,53
FA 286/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.12.2022 licencia eREGIS 99,60
FA 287/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.12.2022 web stránka 153,60
FA 288/2022
FA 289/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 5.12.2022 nákup PHM 527,53
FA 290/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 5.12.2022 telefónne poplatky a internet 111,47
FA 291/2022 GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 35709332 5.12.2022 havarijné poistenie AUS 3150,52
FA 292/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 5.12.2022 tonery 358,44
FA 293/2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.12.2022 telefónne poplatky 110,68
FA 294/2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.12.2022 internet 100,80
FA 295/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 7.12.2022 zmluva o výpožičke 666,62
FA 296/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 7.12.2022 zmluva o výpožičke 824,72
FA 297/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 8.12.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 298/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 8.12.2022 stravné poukážky 215,04
FA 299/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 8.12.2022 služby s nájmom 221,33
FA 300/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 47259116 9.12.2022 telefónne poplatky 167,01
FA 301/2022 GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 12.12.2022 PZP 1202,19
FA 302/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 13.12.2022 servis AUS 123,82
FA 303/2022 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 13.12.2022 nákup kancelárskych potrieb 227,22
FA 304/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 13.12.2022 stravné poukážky 215,04
FA 305/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 13.12.2022 nákup výpočtovej techniky 5980,80
FA 306/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 14.12.2022 dopravné vozidlo 1,92
FA 307/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 15.12.2022 servis AUS 146,36
FA 308/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.12.2022 nákup PHM a prevádzkových náplní 841,39
FA 309/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 19.12.2022 zmluva o výpožičke 918,39
FA 310/2022 NAY, a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 19.12.2022 Beko chladnička 318,90
FA 311/2022 Kongregácia sestier, Najsv. Spas., St. prov., Centr. Salvator, Jakubovo nám.5, 811 09 Bratislava 42010721 19.12.2022 ubytovanie počas školenia 110,00
FA 312/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.12.2022 GPS 107,91
FA 313/2022 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 20.12.2022 nákup kancelárskych potrieb 743,39
FA 314/2022 CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 20.12.2022 tonery 1102,52
FA 315/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 21.12.2022 nájomné druhý polrok Nitra 325,82

31328695