Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2022

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľaDátum doručenia faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.1.2022 prevádzkový poplatok 11,95
FA 2/2022 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 3.1.2022 koncesionárske poplatky 222,96
FA 3/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.1.2022 web stránka 153,60
FA 4/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 3.1.2022 sw práce 324,30
FA 5/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 4.1.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 6/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.1.2022 prenájom routera, internet 100,80
FA 7/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.1.2022 telefónne poplatky 95,41
FA 8/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 10.1.2022 poskytnutie práva použ. softweare 8,40
FA 9/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.1.2022 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 10/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 10.1.2022 stravné poukážky Nitra 294,91
FA 11/2022 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 11.1.2022 zastavené exekúcie 1134,00
FA 12/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.1.2022 telefónne služby 149,00
FA 13/2022 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 12.1.2022 zastavené exekúcie 212,25
FA 14/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 12.1.2022 stravné poukážky B. Bystrica 221,18
FA 15/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 13.1.2022 tonery, odpadová nádoba 358,56
FA 16/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 14.1.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 17/2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 17.1.2022 poštovné 6,45
FA 18/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v B. Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 17.1.2022 služby s nájmom 131,91
FA 19/2022 JUDr. Petert Kohút, Mičinská cesta 35, 94 01 Banská Bystrica 35657723 17.1.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 20/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.1.2022 PHM 75,12
FA 21/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 18.1.2022 tonery, odpadová nádoba 384,24
FA 22/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 18.1.2022 právo používať aktuálne verzie 1142,16
FA 23/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.1.2022 GPS 107,91
FA 24/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.1.2022 GPS 220,41
FA 25/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 26.1.2022 meranie vzoriek 194,40
FA 26/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 04801 Rožnava 36038351 31.1.2022 prenájom pozemku 60,00
FA 27/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 31.1.2022 prenájom nebytových priestorov 1228,80
FA 28/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 97401 Banská Bystrica 44441223 31.1.2022 servis AUS 130,43
FA 29/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 1.2.2022 meranie vzoriek 64,80
FA 30/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.2.2022 web stránka 153,60
FA 31/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.2.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 32/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.2.2022 odmerné nádoby - kalibrácia 133,80
FA 33/2022/td> Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 3.2.2022 stravné lístky 245,76
FA 34/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.2.2022 telefónne poplatky 103,38
FA 35/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.2.2022 prenájom routera, internet 100,80
FA 36/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.2.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 339,56
FA 37/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 7.2.2022 poistná udalosť - servis 1142,27
FA 38/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 7.2.2022 STK + TK 144,00
FA 39/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.2.2022 telefónne služby + internet 111,97
FA 40/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.2.2022 telefónne služby 150,27
FA 41/2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.2.2022 poštovné 20,55
FA 42/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.2.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 43/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 16.2.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 44/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.2.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 491,12
FA 45/2022 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor, Mierové nám. 1, 91101 Trenčín 36130681 18.2.2022 exekučné náklady 72,00
FA 46/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 18.2.2022 seminár k zúčtovaniu dane 42,00
FA 47/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.2.2022 GPS 107,91
FA 48/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 21.2.2022 služby s nájmom 434,55
FA 49/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 22.2.2022 stravné poulážky B. Bystrica 172,03
FA 50/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 22.2.2022 sw práce 558,60
FA 51/2022 JUDr.Ing. Miroslav Paller, súdny ex., Jesenského 61, 96501 Žiar nad Hronom 37817884 24.2.2022 zastavené exekúcie 72,00
FA 52/2022 Mgr. Boris Halás, súdny exekútor, Popradská 70, 822 02 Bratislava 42272459 24.2.2022 zastavené exekúcie 42,00
FA 53/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 24.2.2022 tonery 58,08
FA 54/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.3.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 55/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.3.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 56/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.3.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 57/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánsk cesta 75, 97401 Banská Bystrica 44441223 2.3.2022 servis AUS 59,00
FA 58/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.3.2022 web stránka 153,60
FA 59/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 7.3.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 379,21
FA 60/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 7.3.2022 meranie vzoriek 194,40
FA 61/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 7.3.2022 telefónne služby 93,36
FA 62/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 7.3.2022 internet 100,80
FA 63/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.3.2022 telefónne služby, internet 111,97
FA 64/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 8.3.2022 služby s nájmom 312,13
FA 65/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 8.3.2022 tonery 358,56
FA 66/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 9.3.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 67/2022 Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Koprivnická 9/G, 84102 Bratislava 33767947 11.3.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 68/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 11.3.2022 overenie závaží, certifikát 146,28
FA 69/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.3.2022 telefónne služby 149,05
FA 70/2022 JUDr. Mária Bíla, súdna exekútorka, Hlavná 115, 040 01 Košice 42099170 11.3.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 71/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 11.3.2022 refakturácia ubytovania 135,00
FA 72/2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.3.2022 poštovné 20,00
FA 73/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 16.3.2022 stravné poukážky 172,03
FA 74/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.3.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 622,03
FA 75/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 21.3.2022 zmluva o výpožičke-nájom, služby s nájmom 811,57
FA 76/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.3.2022 GPS 332,91
FA 77/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 21.3.2022 MS OFFICE, údržba PC 1052,40
FA 78/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 23.3.2022 tonery 131,04
FA 79/2022 B2B AUTO s.r.o., Kopčianska 82/I, 85101 Bratislava 46296689 25.3.2022 osobné služobné autá FABIA 3 ks 41 790,00
FA 80/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 29.4.2022 servis AUS 389,78
FA 81/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 28.3.2022 stravné poukážky 344,06
FA 82/2022 B2B AUTO s.r.o., Kopčianska 82/I, 85101 Bratislava 46296689 30.3.2022 dotankovanie nových vozidiel 210,00
FA 83/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 30.3.2022 zmluva o výpožičke - nájom 839,16
FA 84/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 30.3.2022 zmluva o výpožičke - nájom 829,48

31328695