Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Faktúry 2022

Číslo faktúryIdentifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa)IČO dodávateľaDátum doručenia faktúryPopis fakturovaného plneniaCelková hodnota fakturovaného plnenia (v eurách)
FA 1/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.1.2022 prevádzkový poplatok 11,95
FA 2/2022 Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 3.1.2022 koncesionárske poplatky 222,96
FA 3/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.1.2022 web stránka 153,60
FA 4/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 3.1.2022 sw práce 324,30
FA 5/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A, 040 01 Košice 35690003 4.1.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 6/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.1.2022 prenájom routera, internet 100,80
FA 7/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 10.1.2022 telefónne poplatky 95,41
FA 8/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 10.1.2022 poskytnutie práva použ. softweare 8,40
FA 9/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 10.1.2022 poplatky za tel. pevné linky, internet 111,97
FA 10/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 10.1.2022 stravné poukážky Nitra 294,91
FA 11/2022 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 11.1.2022 zastavené exekúcie 1134,00
FA 12/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.1.2022 telefónne služby 149,00
FA 13/2022 JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor, Cukrová 14, 811 08 Bratislava 42354935 12.1.2022 zastavené exekúcie 212,25
FA 14/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 12.1.2022 stravné poukážky B. Bystrica 221,18
FA 15/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 13.1.2022 tonery, odpadová nádoba 358,56
FA 16/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 14.1.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 17/2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 17.1.2022 poštovné 6,45
FA 18/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v B. Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 17.1.2022 služby s nájmom 131,91
FA 19/2022 JUDr. Petert Kohút, Mičinská cesta 35, 94 01 Banská Bystrica 35657723 17.1.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 20/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.1.2022 PHM 75,12
FA 21/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 18.1.2022 tonery, odpadová nádoba 384,24
FA 22/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 18.1.2022 právo používať aktuálne verzie 1142,16
FA 23/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.1.2022 GPS 107,91
FA 24/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.1.2022 GPS 220,41
FA 25/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 26.1.2022 meranie vzoriek 194,40
FA 26/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 04801 Rožnava 36038351 31.1.2022 prenájom pozemku 60,00
FA 27/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 31.1.2022 prenájom nebytových priestorov 1228,80
FA 28/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 97401 Banská Bystrica 44441223 31.1.2022 servis AUS 130,43
FA 29/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 1.2.2022 meranie vzoriek 64,80
FA 30/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.2.2022 web stránka 153,60
FA 31/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.2.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 32/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.2.2022 odmerné nádoby - kalibrácia 133,80
FA 33/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 3.2.2022 stravné lístky 245,76
FA 34/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.2.2022 telefónne poplatky 103,38
FA 35/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 4.2.2022 prenájom routera, internet 100,80
FA 36/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.2.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 339,56
FA 37/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 7.2.2022 poistná udalosť - servis 1142,27
FA 38/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 84104 Bratislava 35895071 7.2.2022 STK + TK 144,00
FA 39/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.2.2022 telefónne služby + internet 111,97
FA 40/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.2.2022 telefónne služby 150,27
FA 41/2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 15.2.2022 poštovné 20,55
FA 42/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.2.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 43/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 16.2.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 44/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.2.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 491,12
FA 45/2022 JUDr. Ladislav Ďorďovič - súdny exekútor, Mierové nám. 1, 91101 Trenčín 36130681 18.2.2022 exekučné náklady 72,00
FA 46/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 92109 Bratislava 36237337 18.2.2022 seminár k zúčtovaniu dane 42,00
FA 47/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.2.2022 GPS 107,91
FA 48/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 21.2.2022 služby s nájmom 434,55
FA 49/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova á, 82015 Bratislava 52005551 22.2.2022 stravné poulážky B. Bystrica 172,03
FA 50/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 22.2.2022 sw práce 558,60
FA 51/2022 JUDr.Ing. Miroslav Paller, súdny ex., Jesenského 61, 96501 Žiar nad Hronom 37817884 24.2.2022 zastavené exekúcie 72,00
FA 52/2022 Mgr. Boris Halás, súdny exekútor, Popradská 70, 822 02 Bratislava 42272459 24.2.2022 zastavené exekúcie 42,00
FA 53/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 24.2.2022 tonery 58,08
FA 54/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.3.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 55/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 2.3.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 56/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 2.3.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 57/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánsk cesta 75, 97401 Banská Bystrica 44441223 2.3.2022 servis AUS 59,00
FA 58/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.3.2022 web stránka 153,60
FA 59/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 7.3.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 379,21
FA 60/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 7.3.2022 meranie vzoriek 194,40
FA 61/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 7.3.2022 telefónne služby 93,36
FA 62/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 7.3.2022 internet 100,80
FA 63/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.3.2022 telefónne služby, internet 111,97
FA 64/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 8.3.2022 služby s nájmom 312,13
FA 65/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 8.3.2022 tonery 358,56
FA 66/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 9.3.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 67/2022 Mgr. Anna Michnicová, súdny exekútor, Koprivnická 9/G, 84102 Bratislava 33767947 11.3.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 68/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 11.3.2022 overenie závaží, certifikát 146,28
FA 69/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.3.2022 telefónne služby 149,05
FA 70/2022 JUDr. Mária Bíla, súdna exekútorka, Hlavná 115, 040 01 Košice 42099170 11.3.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 71/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 11.3.2022 refakturácia ubytovania 135,00
FA 72/2022 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 14.3.2022 poštovné 20,00
FA 73/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 16.3.2022 stravné poukážky 172,03
FA 74/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 17.3.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 622,03
FA 75/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 21.3.2022 zmluva o výpožičke-nájom, služby s nájmom 811,57
FA 76/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.3.2022 GPS 332,91
FA 77/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 21.3.2022 MS OFFICE, údržba PC 1052,40
FA 78/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 23.3.2022 tonery 131,04
FA 79/2022 B2B AUTO s.r.o., Kopčianska 82/I, 851 01 Bratislava 46296689 25.3.2022 osobné služobné autá FABIA 3 ks 41 790,00
FA 80/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 29.4.2022 servis AUS 389,78
FA 81/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 28.3.2022 stravné poukážky 344,06
FA 82/2022 B2B AUTO s.r.o., Kopčianska 82/I, 85101 Bratislava 46296689 30.3.2022 dotankovanie nových vozidiel 210,00
FA 83/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 30.3.2022 zmluva o výpožičke - nájom 839,16
FA 84/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 30.3.2022 zmluva o výpožičke - nájom 829,48
FA 85/2022 GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 4.4.2022 havarijné poistenie AUS 277,17
FA 86/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 4.4.2022 web stránka 153,60
FA 87/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.4.2022 licencia eREGIS 99,60
FA 88/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.4.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 800,76
FA 89/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 5.4.2022 telefónne poplatky 89,66
FA 90/2022 GENERALI Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 5.4.2022 havarijné poistenie AUS 1032,40
FA 91/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 47258314 6.4.2022 internet 100,80
FA 92/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 7.4.2022 licencia mzdy 8,76
FA 93/2022 JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor, Exekútorský úrad Brat.1, Záhradnícka 14, 81107 Bratislava 42133530 7.4.2022 exekučné poplatky 72,00
FA 94/2022 JUDr. Iveta Ailerová, súdny ex., Jána Bottu 21, 934 01 Levice 44366639 7.4.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 95/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 8.4.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 96/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.4.2022 telefónne služby, internet 111,97
FA 97/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 11.4.2022 servis AUS 208,79
FA 98/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 11.4.2022 tonery pr. Bratislava 884,04
FA 99/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 13.4.2022 nájom parkoviska 60,00
FA 100/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 13.4.2022 nájom kancelárskych priestorov 1228,80
FA 101/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 13.4.2022 telefónne služby 157,67
FA 102/2022 Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica 00166197 13.4.2022 služby s nájmom 313,90
FA 103/2022 Euro steps, s.r.o., Harmincova 1/B, 841 04 Bratislava 35895071 14.4.2022 servis AUS 101,00
FA 104/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 20.4.2022 tonery pr. B.Bystrica 186,59
FA 105/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.4.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 536,41
FA 106/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 20.4.2022 GPS, monitorovacie zariadenia 445,41
FA 107/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 20.4.2022 zmluva o výpožičke, nájom 881,85
FA 108/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 21.4.2022 tonery pr. Bratislava 179,82
FA 109/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 25.4.2022 sw práce, myš 325.32
FA 110/2022 JUDr. Ing. Karol Mihál, súdny exekútor, Moyzesova 34, 040 01 Košice 35513748 27.4.2022 trovy exkúcie 72,00
FA 111/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 28.4.2022 meranie vzoriek 32,40
FA 112/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 28.4.2022 meranie vzoriek 64,80
FA 113/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 3.5.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 363,86
FA 114/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.5.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 115/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 3.5.2022 web stránka 153,60
FA 116/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 3.5.2022 stravné lístky-B. Bystrica 270,34
FA 117/2022 JUDr. Pavol Holík, súdny exekútor, Exekútorský úrad Brat.1, Záhradnícka 14, 811 07 Bratislava 42133530 4.5.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 118/2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 4.5.2022 telefónne služby 86,65
FA 119/2022 SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto 35680202 4.5.2022 internet 100,80
FA 120/2022 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 5.5.2022 kancelárske potreby 56,36
FA 121/2022 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov 31570364 5.5.2022 servis AUS 27,91
FA 122/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 5.5.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 123/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 30810710 5.5.2022 telefónne služby, internet 114,46
FA 124/2022 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 35763469 6.5.2022 servis AUS 29,64
FA 125/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 31725929 9.5.2022 meranie vzoriek 129,60
FA 126/2022 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 011 Košice 31350810 11.5.2022 ISO37001-audit 756,00
FA 127/2022 SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 011 Košice 31350810 11.5.2022 ISO 9001 audit 420,00
FA 128/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 11.5.2022 telefónne služby 158,27
FA 129/2022 Marco Car s.r.o., Popradská 88, 040 11 Košice 31725929 11.5.2022 servis AUS 30,60
FA 130/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 10.5.2022 stravné poukážky pr. Nitra 245,76
FA 131/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 31725929 12.5.2022 meranie vzoriek 129,60
FA 132/2022 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov 31570364 16.5.2022 servis AUS 16,13
FA 133/2022 JUDr. Ing. Karol Mihál, súdny exekútor, Moyzesova 34, 040 01 Košice 35513748 17.5.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 134/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 19.5.2022 služby spojené s nájmom 210,92
FA 135/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 19.5.2022 servis AUS 138,32
FA 136/2022 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 19.5.2022 tonery B. Bystrica 246,18
FA 137/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 19.5.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 714,38
FA 138/2022 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava 31324797 23.5.2022 TK a EK služobného auta 87,00
FA 139/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 23.5.2022 GPS 107,91
FA 140/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 23.5.2022 sw práce - údržba 241,20
FA 141/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.5.2022 certifikát o overení - závažia 143,28
FA 142/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.5.2022 meranie vzoriek 97,20
FA 143/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.6.2022 web stránka
FA 144/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 3.6.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 145/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.6.2022 telefónne poplatky 92,11
FA 146/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.6.2022 internet 100,80
FA 147/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 6.6.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 608,14
FA 148/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 7.6.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 149/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.6.2022 telefón, internet 114,46
FA 150/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 10.6.2022 služby s nájmom 143,76
FA 151/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 10.6.2022 telefónne služby 171,17
FA 152/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 13.6.2022 stravné poukážky pr. B. Bystrica 270,34
FA 153/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 15.6.2022 meranie vzoriek 162,00
FA 154/2022 Mgr. Boris Halás, súdny exekútor, Popradská 70, 822 02 Bratislava 30814502 15.6.2022 trovy exekúcie 397 EX 261/19 72,00
FA 155/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 17.6.2022 vydanie certifikátu - váhy 84,48
FA 156/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 20.6.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 857,30
FA 157/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 21.6.2022 GPS 107,91
FA 158/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 90201 Pezinok 47513373 24.6.2022 sw práce-údržba 306,00
FA 159/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 24.6.2022 zmluva o výpožičke - nájom 781,37
FA 160/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 27.6.2022 zmluva o výpožičke - nájom 512,84
FA 161/2022 JUDR. Dagmar Kováčová, súdny exekútor, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 37927027 28.6.2022 trovy exekúcie 391EX 3973/19-6 72,00
FA 162/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 28.6.2022 stravné poukážky Nitra 245,76
FA 163/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 4.7.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 164/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 4.7.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 328,27
FA 165/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 4.7.2022 nájomné 1. polrok pracovisko Nitra 325,82
FA 166/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.7.2022 telefónne poplatky 85,99
FA 167/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 6.7.2022 internet 100,80
FA 168/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 6.7.2022 web stránka 153,60
FA 169/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 8.7.2022 telefón, internet 114,46
FA 170/2022 Solitea Vema, a.s., Plynárenská 7/C, 81, 921 09 Bratislava 36237337 8.7.2022 poplatok - výplatný lístok 8,64
FA 171/2022 IT SERVIS SK s.r.o., Muškátová 8, 902 01 Pezinok 47513373 25.7.2022 sw práce 222,60
FA 172/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 25.7.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 173/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 25.7.2022 zmluva o výpožičke - nájom plus služby 515,26
FA 174/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 25.7.2022 GPS 107,91
FA 175/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 25.7.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 595,96
FA 176/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35848863 25.7.2022 telefónne poplatky 169,62
FA 177/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.7.2022 meranie vzoriek 64,80
FA 178/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 25.7.2022 meranie vzoriek 32,40
FA 179/2022 Štatistický úrad SR, Trieda SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 00166197 27.7.2022 služby spojné s nájmom pr. B.Bystrica 103,63
FA 180/2022 LESY SR, štátny podnik, Jovická 2, 048 01 Rožnava 36038351 29.7.2022 nájomné za 3. štvrťrok 1288,80
FA 181/2022 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02 001 Púchov 31570364 1.8.2022 servis AUS 27,07
FA 182/2022 PORSCHE Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Bratislavská 18, 949 01 Nitra 31319459 29.7.2022 servis AUS 346,57
FA 183/2022 SMOTORS s.r.o., Štúrová 72, 949 01 Nitra 50768778 29.7.2022 servis AUS 166,96
FA 184/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 1.8.2022 prefakturácia dane z nehnuteľnosti 1565,24
FA 185/2022 RASAX alfa, s.r.o., Výstavby 3/A 040 01 Košice 35690003 1.8.2022 poplatok za prenajom licencie eREGIS 99,60
FA 186/2022 ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava 52626571 2.8.2022 web stránka 153,60
FA 187/2022 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 2.8.2022 kancelárske potreby 576,42
FA 188/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 8.8.2022 telefónne poplatky 85,36
FA 189/2022 AUTOFIX, s.r.o., Partizánska cesta 75, 974 01 Banská Bystrica 44441223 8.8.2022 servis AUS 480,62
FA 190/2022 SWAN, a.s. Lendererova 12, 811 09 Bratislava 35680202 24.9.2022 internet 100,80
FA 191/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 8.8.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 322,55
FA 192/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 82015 Bratislava 52005551 8.8.2022 stravné poukážky 172,03
FA 193/2022 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 30810710 8.8.2022 prefakturácia ubytovania 135,00
FA 194/2022 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 9.8.2022 telefón, internet 114,46
FA 195/2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o., Prešovská cesta 69, 040 22 Košice 31706495 9.8.2022 servis AUS 117,94
FA 196/2022 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 47259116 11.8.2022 telefónne poplatky 171,85
FA 197/2022 JUDr. Ing. Jozef Štorek, súdny exekútor, Bezručova 16, 940 66 Nové Zámky 31195555 15.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 198/2022 JUDr. Bohumil Kubát, súdny exeekútor, Šafarikovo nám. 4, 811 02 Bratislava 42185084 16.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 199/2022 JUDr. Martin Petrovič, súdny exekútor, Kósu-Schopera 133/8, 048 01 Rožnava 42324840 16.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 200/2022 Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551 16.8.2022 stravné poukážky, Nitra, 147,98
FA 201/2022 Orange Slovensko, a.s.,Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 22.8.2022 GPS 107,91
FA 202/2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava 35708182 22.8.2022 pohonné hmoty autá+prevádzkové náplne 682,20
FA 203/2022 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 22.8.2022 servis AUS 19,75
FA 204/2022 Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 23.8.2022 overenie závažia 198,00
FA 205/2022 JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor, Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou 42341795 25.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 206/2022 MVDr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor, Hlavná 137, 080 01 Prešov 31276491 30.8.2022 trovy exekúcie 72,00
FA 207/2022 MVDr. Pavol Kovaľ, súdny exekútor, Hlavná 137, 080 01 Prešov 31276491 30.8.2022 trovy exekúcie 72,00

31328695