Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
Slovak    Site map    Contacts    :  

News

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu za 1. polrok 2010

12. júl 2010
Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, a...

Zmena pracoviska SMI Bratislava - Inšpektori

22. jún 2010
Od 21.6.2010 sa inšpektori z pracoviska Slovenského metrologického inšpektorátu Bratislava sťahujú zo súčasnej adresy Štefanovičova 3, 811 04 Bratislava na adresu Geologická 1, 821 06 Bratislava. Sídlo riaditeľstva Slovenského met...

Verejné odpočty za rok 2009

6. máj 2010
Dňa 20. mája 2010 o 10.00 h sa  uskutočnia verejné odpočty Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a organizácií v jeho zriaďovacej a zakladacej pôsobnosti za rok 2009. Podrobná informácia: Názov organizácie: Úrad pre normal...

Správa o činnosti za rok 2009

30. apríl 2010
Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) bol zriadený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podľa § 28 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách ...

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu k 31.3.2010

30. apríl 2010
Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, a...

«  1 | 2 | 3 | 4  »