Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  
Organizácie

Slovenský metrologický ústav

Slovenský metrologický ústav (SMÚ) ako národná metrologická inštitúcia, vykonáva činnosti ustanovené zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Najmä vedecko – výskumné činnosti i priame služby spojené s odovzdávaním jednotiek a stupníc fyzikálnych a technických veličín a výrobou certifikovaných referenčných materiálov. V súlade s dlhodobým poslaním, hlavnú pozornosť sústreďuje na riešenie úloh zameraných na rozvoj, zdokonaľovanie a udržiavanie národných etalónov a na harmonizáciu ich kvality s etalónmi ostatných národných metrologických inštitúcií. Významný podiel na činnostiach ústavu má poskytovanie metrologických služieb, ktoré vykonáva na vysokej odbornej úrovni.

Viac informácií
 
Slovenský metrologický ústav
 
ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti