Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  
Organizácie

Slovenský metrologický ústav

SMÚ ako národná metrologická inštitúcia, vykonáva činnosti v rámci kompetencií orgánu štátnej správy, vedecko – výskumné, normotvorné činnosti i priame služby spojené s odovzdávaním jednotiek a stupníc fyzikálnych a technických veličín a výrobou certifikovaných referenčných materiálov. V súlade s dlhodobým poslaním hlavnú pozornosť sústreďuje na riešenie úloh zameraných na rozvoj, zdokonaľovanie a udržiavanie národných etalónov a na harmonizácií ich kvality s etalónmi ostatných národných metrologických inštitúcií. Významný podiel na činnostiach ústavu má poskytovanie metrologických služieb, ktoré vykonáva na vysokej odbornej úrovni.
Viac informácií
 
Slovenský metrologický ústav
 

ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti