Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Hodnotiaca správa o plnení Protikorupčného programu Slovenského metrologického inšpektorátu

23. jún 2021
Hodnotiaca správa o plnení Protikorupčného programu Slovenského metrologického inšpektorátu za rok 2020

Odvolanie časti USMERNENIA ÚNMS SR č. UNMS/03917/2020-900/013432/2020 zo dňa 27.10.2020 k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

7. máj 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 80 710 (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnen...

Kontrola ako nástroj ochrany a garancie kvality pre občanov a zodpovedných podnikateľov

19. apríl 2021
Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu pre oblasť meradiel. Svojou činnosťou zabezpečuje ochranu spotrebiteľa, zdravia a majetku. Zároveň je garantom kvality služieb a výrobkov, ktoré ponúkajú zodpovedné podnikate...

» Všetky správy
ÚNMS SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti