Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur a výber dodávateľov 2013 a 2014

Názov zákazky Súbor Lehota na predkladanie ponúk Gestor - kontakt
Licencia na prístup k programovému vybaveniu, ktorý obsahuje prehľad právnych predpisov, slovenské texty publikovaných predpisov, slovenskú judikatúru, literatúru, modul Uznesenia vlády, modul Výber z judikatúry, modul Predpisy EU a judikatúra ESD, modul Komentáre, modul Vzory a modul Kalkulačky. Licencia musí byť nainštalovaná na neobmedzenom počte pracovných staníc, pričom využívať programové vybavenie je možné na 3 pracovných staniciach súčasne.   22.11.2013 katarina.zelmanova@smi.sk
Dodanie kancelárskej techniky a elektronickej licencie (podrobnosti viď v priloženom súbore) Stiahnuť 17.12.2013 katarina.zelmanova@smi.sk
Stanovenie hustoty kvapalných látok úradným meraním Stiahnuť 18.7.2014 katarina.zelmanova@smi.sk
Kancelársky papier a bežné kancelárske potreby

Výzva

Príloha

16.12.2014 exekucie@smi.sk
Nákup tonerov a spotrebného materiálu do kopírovacích a multifunkčných strojov

Výzva

Príloha

16.12.2014 exekucie@smi.sk